Gratis grond en “groene stroom”gebruik van 1.380 GWh/jaar = Amsterdam en Utrecht samen.

Ondanks de inschakeling van een professioneel reklameburo om de inwoners van Zeewolde voor haar dataplannen te winnen , groeit de weerstand  met de dag.

Dat is het gevolg van feiten, cijfers en gemeentelijke uitspraken die elkaar tegenspreken .

Er zijn ruim 160 zienswijzen/bezwaren ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan door een groot aantal maatschappelijke organisatie waaronder VNO-NCW ,LTO -Noord , (Land- en Tuinbouw Organisatie) ,  Bedrijfskring Zeewolde, diverse ondernemers , de Stichting Datatruc namens inmiddels meer dan 1100 betrokken inwoners uit Zeewolde  enz.

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een natuurvergunning krijgen ruimer toegang tot de bestuursrechter . Zo kan er nu zonder voorafgaande zienswijzen beroep ingesteld  worden tegen omgevingsrechterlijke besluiten en besluitonderdelen. De uitspraak is van 15 april 2021 bestuursrechtspraak Raad van State. Later meer uitleg hierover.

In de volgende berekening  vergelijken we het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde met dat van het mogelijke datacentre.

Bestuurders en voorlichters beweren namelijk dat het energiegebruik van het datacentre , slechts  2x het energieverbruik van alle huishoudens in Zeewolde zou zijn.

Wij berekenen dat het datacentre geen 2 x , maar 56 x meer energie gebruikt dan alle  huishoudens in Zeewolde !

 • Daarbij de vraag : Als het energiegebruik volgens info van de gemeente zo laag ( 2x) zou zijn, waarom bouwt Tennet voor het datacenter dan een transformatorstation van 45.000 m2 ? Dit transformatorstation levert geen bijdrage en zorgt niet voor verbetering van de “energiesnelweg” Het datacentre neemt immers alleen maar energie af. 
 • De uitbreiding van het huidige transformatorstation aan de Bosruiterweg zorgt wel voor de verbetering van de “energie snelweg”. Door deze uitbreiding kunnen het Windpark Zeewolde , diverse zonneparken en nieuwe duurzame initiatieven hun productie aan het energienet leveren.

Het  jaarlijkse verbruik van het Datacentre is volgens het ontwerp bestemmingsplan  1.380 GWh/jr.

1.380 GWh = 1380 MWh/jr.

Het datacentre zegt gebruik te willen maken van 100% duurzame energie .

Wij maakten  een vergelijk met duurzame energie opgewekt door windmolens en zonneparken.

Een 70 m windmolen produceert 1 MW /jr. als het waait.

Een ha zonnepanelen produceert eveneens 1 MW/jr, als de zon schijnt.

Er zijn dus 1380 windmolens of 1380ha zonneparken nodig om 1380 MWh/jr te produceren.

Op het grondgebied van Zeewolde staan nu 400 windmolens  en die zorgen volgens de Provincie Flevoland voor verrommeling van het landschap. Ook zonneparken wekken steeds meer weerstand op.

Het vergelijk met het stroomverbruik van alle ca 8800 huishuishoudens in Zeewolde.

De norm : het aantal huishoudens is 1/3 van het aantal inwoners ( Bron ; CBS)

Alle inwoners van Zeewolde , ca  8800 huishoudens gebruiken ca 2800 kWh/jr. 24.640.000kWh/jr. = 24.640MWh/jr. = 24.64 GWh/jr.

Dan de som : 1.380 GWh/jr : 24,64 = 56 x

8800 huishoudens horen bij een Zeewolde met ca 22.700 inwoners.

56 x 22.700 inwoners is een stad met  1.271.200 inwoners.

Het energieverbruik van 1.380 GWh/jr  hoort  bij het verbruik van de stad Amsterdam met 833.624 inwoners en de stad Utrecht met 357.319 samen,

Conclusie : het datacentre gebruikt geen 2 , maar  56 x meer energie dan alle inwoners van Zeewolde en net zoveel als Amsterdam en Utrecht samen.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

3 reacties op “Gratis grond en “groene stroom”gebruik van 1.380 GWh/jaar = Amsterdam en Utrecht samen.

 1. De hier gegeven berekening bevat helaas een aantal onvolkomenheden:
  – veel windmolens leveren 3MW, de grootste nog iets meer
  – Mega = 10^6 en Giga = 10^9
  – de bezettingsgraad per woning ligt meer in de buurt van 2,3
  – het aantal huishoudens in Z’w ligt derhalve in de buurt van 10 000
  – met energie per huishouding wordt meestal electr. energie + warmte bedoeld; dat is afgerond 50 GJ/jr per huishouding.

  Het gegeven 1380 GWh/jr uit de MER kan op 2 manieren geïnterpreteerd worden.
  Al naar gelang de interpretatie van de MER leidt dit tot circa 2,3x of circa 9,5x het energieverbruik ( electrisch+warmte dus) van de Zeewoldense huishoudingen ( circa i.v.m. de afhankelijkheid van de precieze invoergegevens).

 2. Je altijd gedegen informatie zou naar de raadsleden moeten dan worden ze met de feiten geconfronteerd. Het merendeel praat slechts de wethouders na. Hun informatie is net alleen onvolledig maar ook onjuist.

 3. Dank weer voor de heldere berekeningen. We worden dus keihard voorgelogen door onze wethouder!
  Of kan wethouder de Jonge gewoonweg niet rekenen?

Laat een antwoord achter aan Marko Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.