Defensie wil met nieuwe kazerne naar Zeewolde .

Dit is het plangebied van 500ha bij de Nijkerkerbrug aangemerkt voor de nieuw te bouwen kazerne.( klik op de foto voor een vergroting).

Zeewolde heeft de voorkeur van Defensie voor het bouwen van een nieuwe kazerne .

De plannen moeten nog door het kabinet worden goedgekeurd , mogelijk eerst medio 2023.

Het geoogde  terrein heeft een oppervlakte van ca 500 ha , begrenst door de Spiekweg, de Nijkerkerweg, het Nulderpad en de Erkemederweg.

Defensie oriënteerde zich al geruime tijd op nieuwe lokaties , o.a een  in Flevoland  waar verschillende ondersteunende eenheden van de landmacht bij elkaar gebracht kunnen worden en op een concentratie van administratieve landmacht-diensten.

Defensie heeft nu in Nederland bijna 10.000 gebouwen, verdeeld over 350 lokaties.

Het merendeel van die gebouwen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en worden getransformeerd naar b.v nieuwe woningen.

In Flevoland zijn 3 lokaties en in Gelderland is 1 lokatie beoordeeld.

De voorkeur van het leger is nu gevallen op een gebied  bij de Nijkerkerbrug in de gemeente Zeewolde.

Dit gebied voldoet het best aan de randvoorwaarden die zijn gesteld (o.a bereikbaarheid)en hier wordt de minste hinder en milieubelasting verwacht voor de omgeving.

De nieuwe kazerne beoogd een moderne uitvoering te worden incl. oefenterreinen.

Voor tanks en grote schietbanen is het terrein ongeschikt en vele malen te klein.

Het beoogde kazerneterrein heeft deze oppervlakte omdat het bestaande wegenstelsel daarin een natuurlijke grens vormt. Beveiliging van het terrein speelt straks een belangrijke rol.

In het gebied zijn 8 agrarische bedrijven gevestigd . Zij zijn deels eigenaar of pachter .Een deel van het terrein is bos (Staatsbos) of natuurgebied ( van de Staat).

Als de plannen doorgaan , het is een Rijksbesluit , moeten de betrokken bedrijven worden uitgekocht en schadeloos worden gesteld .

Wellicht is verplaatsing naar een nieuwe lokatie elders ook een mogelijkheid.

LTO Flevoland pleit voor een ruimhartige regeling voor de betrokken ondernemers.

Een Rijksinpassingsplan betekend, dat het” bestemmingsplan” door het Rijk wordt vastgesteld en niet door de gemeenteraad.

De boeren zijn op 3 december persoonlijk en op 6 december in een besloten bijeenkomst in the Harber uitgebreid ingelicht door Defensie.

Het was een emotionele bijeenkomst volgens dhr. Schonewille , maar er was over en weer ook begrip volgens hem en er zijn volgens de voorlichter goede  afspraken gemaakt.

De belangrijkste vragen waren : Waarom , hoe nu met ons en wanneer ?

Het kabinet besluit medio 2023 over de definitieve  lokatie in Nederland.

De keuze voor Zeewolde  betekend een stevige positieve economische impuls , zowel voor Zeewolde als voor de regio.

Zeker op het gebied van hoogwaardige werkgelegenheid en als stimulans voor de woningbouw.

Laagwaardige werkgelegenheid kent Zeewolde als Polenhoofdstad van Nederland met alle negatieve randverschijnselen inmiddels meer dan genoeg.

Bovendien kunnen de plannen er voor zorgen  dat de ontsluiting van Flevoland sterk wordt verbeterd door de al jarenlang bepleite verbetering aan de Nijkerkerbrug en de Nijkerkerweg.

De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde worden wel bij de plannen  betrokken , maar het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zijn zowel de leider als de uitvoerder in het verhaal.

En dat is maar goed ook.

Later meer .

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *