De Meta-erfenis en de Raad van Sate

Slechts kort leefde ik in de veronderstelling dat het normale leven na het Datacenter debacle weer zijn gewone gang kon gaan. Even ter opfrissing :

Nadat Meta op 30 juni 2022 de stekker uit haar plannen voor de bouw van het grootste datacenter van Europa heeft getrokken, worstelt de gemeente Zeewolde met de afwikkeling ervan.

Bezwaarmakende partijen ( 9 partijen)kregen  eerder het verzoek van het door de gemeente Zeewolde ingeschakelde advocatenkantoor om hun beroep in te trekken.

Met als reden : Meta heeft zich teruggetrokken, uw bezwaren zijn niet meer aan de orde.

De partijen die bezwaar maakten trapten daar niet in. Het bestemmingsplan was immers al op 16 december 2021 daartoe gewijzigd en door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State behandelde daarom op 6 juni 2023 in een regiezitting de beroepen die zijn ingediend tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan Trekkersveld IV.

Een regiezitting is uitzonderlijk. En in dit geval bedoeld om aan de Afdeling (Raad van State) inlichtingen te geven en om het verdere verloop van de procedure te bespreken.

Tijdens deze regiezitting werden er 2 belangrijke onderwerpen besproken :

Het bestemmigsplan voorziet in de realisering van een datacenter van 166 ha . In het verweerschrift van de gemeente Zeewolde staat dat de gegadigde ( Meta/Facebook) zich heeft teruggetrokken. Om die reden zouden bezwaarmakers geen procesbelang meer hebben en hun beroep (volgens de gemeente )niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

Als 2e argument voerde de gemeente nog aan , dat de minister in maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen inzake datacenters in Nederland.

Het bestemmingsplan Trekkersveld IV voorziet verder in de ontwikkeling van 35 ha regulier bedrijventerrein. Deze 35 ha grond is wel eigendom van de gemeente en zij wil deze grond uitgeven voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Maar stuit daarbij inmiddels op nieuwe stikstofwetgeving.

Wat beweegt de gemeente in haar handelen en hoe nu verder?

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *