Categoriearchief: Geen categorie

Zeewolde krijgt (voorlopig) geen hyperscale datacentrum, maar kabinetsbesluit geldt niet voor Zeewolde!

Update : 11 juni 2022

Het Rijk weigert om de resterende 80 ha grond ( voorlopig ) aan Meta -Facebook te verkopen!

Het Rijk heeft heldere duurzaamheid- en milieuvoorwaarden aan de verkoop  van de resterende 80 ha grond gesteld .

Aan die voorwaarden voldoen de plannen van Meta volgens een uitgebreid onderzoek van TNO niet.

Het kabinet beperkt de bouw van nieuwe hyperscale datacenters vanwege het enorme beslag dat ze leggen op energie en ruimte en vanwege het geringe aantal banen dat het oplevert. (250 fte’s en160 “contractanten”)

De twee locaties die overblijven voor nieuwbouw zijn Agriport A7 en B1 in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente het Hogeland , voorheen Eemsmond in Groningen.

Volgens minister de Jonge zijn op deze 2 locaties aanlandplaatsen voor duurzame energie  , wind op zee, mogelijk.

Andere locaties zoals Eemshaven , Wijk aan Zee en Borssele vallen af.

Maar het kabinetsbesluit van vrijdag 10 juni heeft echter geen betrekking op de komst van Meta naar Zeewolde , omdat de procedures hier al lopen en de de oude gemeenteraad het bestemmingsplan op 16 december 2021 heeft vastgesteld !

Toch is de bouw van een hyperscale datacenter hier “geen gelopen race ” volgens de minister .

De exploitatie van het datacenter in Zeewolde voldoet niet aan de voorwaarden die het Rijk aan de grondtransactie van de laatste 80 ha stelt.

Dat stelden wij al eerder  in de bezwaren en de recente beroepsprocedure bij de Raad van State. Goed om te vernemen , dat het kabinet het daarin met ons eens is.

Minister de Jonge verwoorde de bezwaren van het kabinet als volgt : ” Het gaat over de manier waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp , het gaat over allerlei eisen over duurzaamheid en energie”.

Het datacenter wenst geen zonnepanelen op het dak , wekt slechts 3,7 % duurzame energie op , gebruikt verouderde koelsystemen en de restwarmte is niet economisch herbruikbaar – SV.

” Datacentra vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie en Nederland is zo klein en de schaarste is zo groot dat we ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan”

Het datacenter gebruikt 1380 Gwh aan energie en 2,5 miljoen m3 koelwater per jaar

Minister de Jonge kondigde vrijdag hele strikte regels aan voor datacentra en zegt dat het kabinet eigenlijk maar in twee Nederlandse gemeenten ruimte ziet : Hollands Kroon in Noord -Holland en Hogeland in Groningen.

Goed nieuws , maar pas  veilig als het woord ” voorlopig” ook geschrapt wordt.

Voor Zeewolde is het financiëel gezien de goedkoopste optie wanneer het Rijk de stekker uit de dataplannen zou trekken. De aansprakelijkheidsclaim van Meta, als die er al komt, en de juridische  procedures en de kosten komen dan voor rekening van het Rijk.

Het gemeentebestuur van Zeewolde zal gezien de verkiezingsuitslag geen gebruik willen maken van haar voorkeursrecht om tegen het Rijk te gaan procederen om de 80 ha grond toch over te dragen in een ABC constructie.

Er spelen inmiddels enorme financiële belangen , niet alleen bij Polder Networks b.v , de eigenaar van o.a 80 ha grond, wat boerderijen met stikstofrechten, 3 inmiddels gesloopte windmolens en zo meer.

Zeker ook bij Meta , die overigens nooit een definitief vestigingsbesluit heeft genomen.

Maar ook bij de plannenmakers, Arcadis als adviesbureau en andere betrokken partijen . De voorbereidingskosten voor de bestemmingsplanprocedure zijn door hen geraamd op ca 13 miljoen .

Allemaal werk wat moest leiden naar nog veel meer aanvullende opdrachten voor dit project.

De gemeente Zeewolde fungeerde ook hier als opdrachtgever blijkt ondermeer uit openbare verklaringen (van de bedrijfsvestigingadviseur van Zeewolde) en uit WOB verslagen.

Deze enkelvoudig door de gemeente Zeewolde gegunde miljoenen opdrachten zijn opnieuw in strijd met de Aanbestedingswet. 

De betrokken  partijen , samen met de voorstanders( bestuurders) van het project in Zeewolde en Flevoland oefenen zeer zeker dagelijks al hun invloed uit om de oorspronkelijke plannen te doen slagen.

De vraag blijft ook : wie zijn de feitelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v ?

Kort gezegd : niet , wie er zit er achter ( facebook , dat weten we) , maar wie zit er als aandeelhouder nog meer in Polder Networks b.v.

Kortom , welke partijen worden/werden er beter van deze (grond)transactie.

Niet de gemeente Zeewolde  ? Die “verdiende ” tot op heden omgerekend 1 dollar per vierkante meter aan de grondtransacties. Bij elkaar minder dan 1 miljoen , bruto.

Volgens de laatste geruchten wordt 1 boerderij voorlopig ingezet als opvanglocatie  voor Oekraïnse vluchtelingen . Toch nog goed nieuws.

Wordt zeker vervolgt.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde opnieuw en bewust met ” het Baken”in de fout.

De gemeente Zeewolde heeft bij de opdracht voor de terreininrichting  van het sportcomplex “het Baken” bewust de Aanbestedingswet overtreden .

De gemeente verleende de omvangrijke opdracht buiten mededinging aan een aannemer “uit de regio”

De gemeente handelde daarmee  opnieuw in strijd met haar eigen inkoopvoorwaarden en sloot door deze handelswijze  concurrentie bewust uit .

Voor deze opdracht heeft het college van B&W  een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van ca € C 280.000,- De opdracht zou echter een omvang van ca € 550.000,- kunnen hebben.

Het oorspronkelijke krediet van ca € 16,8 miljoen wordt daarmee overschreden.

De herinrichting van dit parkeerterrein met bijbehorende werken  komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en kon bij de aanvang van het project 2 jaar geleden al worden voorzien en ingepland.

Er bestaat dan ook geen enkele legale argumentatie  om af te wijken van de regels en de wet.

Tenzij je die wetten als lokale overheid aan je laars lapt en tot het moment dat je gepakt wordt.

Zeewoldenaar Erik Wallenburg mocht het ontwerp voor het logo maken.

Hij was daarmee de enige Zeewoldenaar die een bijdrage leverde aan het tot stand komen van het nieuwe sportcomplex .

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

B&W Zeewolde hield publicatie Datacenter 10 dagen geheim

De stiekemerds.

De gemeente Zeewolde heeft op 15 maart de bestemmingsplanwijziging aangemeld ter publicatie in de Staatscourant .

Deze aankondiging is door B&W geheim gehouden, ook  voor de gemeenteraad .

Op de openbare besluitenlijst van 15 maart komt het Trekkersveld/Datacenter niet voor.

Op de openbare besluitenlijst van 25-03-2022 is in de kantlijn te lezen , dat het niet-openbare collegebesluit  openbaar mag worden.

B&W geeft daarmee aan, alles in het werk te stellen om de democratie te  traineren.

Blijkbaar bevalt de verkiezingsuitslag dit college niet .

Of steekt er toch meer achter.

Via diverse nieuwsmedia is te zien en te horen , dat gemeenteraadsleden  nu geketend

worden om zich over het datacenter uit te spreken . Bangmakerij eerste klas .

Russische toestanden , mede aangezet door een partijdige burgemeester zo is uit zijn optreden en “smeekbrieven” inmiddels wel gebleken.

De beroepstermijn naar de Raad van State van 6 weken loopt van 23 maart en verstrijkt op 4 mei , let dus op uw zaak!

Voor uw beroepsschrift :

 • de bestemmingsplanwijziging is te laat gepubliceerd ( 7 weken termijn overschreden) WRO= wet ruimtelijke ordening.
 • de coordinatieregeling is zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontbonden.
 • het plan is niet in overeenstemming met het Rijksbeleid. WRO
 • het plan heeft geen democratische basis. De lokale bevolking , via de gemeenteraadsverkiezingen, de Provinciale Staten , de Eerste Kamer, de Tweede Kamer hebben in meerderheid aangegeven dat het datacenter ongewenst is.
 • Het rapport van Commissie MER is gebaseerd op aannames en aanbevelingen .

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

€ 200.000 krediet , in beroep t/m 4 mei en de Hofbar opnieuw in Zeewolde.

Zeewolde opnieuw in de Hofbar , uitzending woensdag 20 april NPO2 , 21.05 uur

Rustig aan het front ?

Dat lijkt misschien zo, maar ondertussen gaat de strijd tegen de komst van een hyperscale datacenter gewoon door . De mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan  bij de Raad van State sluit 4 mei . Wees op tijd met uw beroep !

Meta/Facebook heeft wel op de pauzeknop gedrukt  , maar niet op de stopknop !!!

En de “verliezers”, het oude B&W en GS, gaan elke dag door om hun hachje( en het datacenter) te redden.

Één ieder kan ,in tegenstelling tot de gemeentelijke berichtgeving , tegen de verleende vergunning  in beroep bij de Raad van State  t/m 4 mei . Ook indien u niet eerder een bezwaar/zienswijze heeft ingediend en niet in de gemeente Zeewolde woonachtig bent.

Deze beroepsmogelijkheid vloeit voort uit het zogenaamde ” Varkens in nood” arrest.

Een  mogelijkheid is ook om u aan te sluiten bij andere bezwaarmakers , b.v  de Stichting DataTruc of een ander collectief , waaronder ikzelf.

De kosten voor een beroep bij de Raad van State zijn € 185,- voor particulieren en verenigingen en € 364,- voor bedrijven. ( zie hiertoe de website Raad van State)

U kunt de bezwaarmakers zeker ondersteunen met een financiele bijdrage . Informeer ernaar en ik help u verder. Meld u daarom aan.

Procederen kost geld , veel geld . De bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV is een zeer omvangrijk dossier . De op 15 maart  verleende vergunning telt meer dan 1000 pagina’s gedetailleerde informatie . Vol van te mooie sprookjes en tekortkomingen die weerlegt moeten worden.

Emoties in uw bezwaar tellen niet  voor de RvS. Slechts de wet.

Zoals de gevolgen voor de ruimtelijke ordening(R.O) , de MER , het milieu, water-lucht-ruimte en het geld/staatssteun enz.

Voor een beroep is ca € 15-20.000,- nodig per procedure , maar voor een bodemprocedure kunnen de kosten oplopen naar ca € 200.000, – en meer .

De kiezers in de gemeente Zeewolde hebben zich bij grote meerderheid ( 70 %)duidelijk uitgesproken tegen de komst van een datacenter.

Dat resulteerde in 14 raadszetels tegen ( Leefbaar Zeewolde 10 en Christen Unie 4) en slechts 5 voor .

De huidige stand is overduidelijk : zowel de inwoners van Zeewolde , de 1 en de 2e Kamer en zelfs minister de Jonge (R.O)zijn tegen de komst van een datacenter .

Maar daarmee houden we de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV niet tegen !!

Bezwaar/beroep bij de Raad van State is nu noodzakelijk indien u , uw rechten wilt behouden.

Daarom ben ik van mening , dat de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde het college van B&W op moet dragen , om  een krediet van tenminste € 200.000, – beschikbaar te  stellen.

Dat krediet dient ter dekking van de beroepsprocedures van bezwaarmakers om de huidige bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV te niet te doen.

En waarom ? Het kan niet zo zijn , dat private en publieke partijen die nu in beroep gaan  bij de Raad van State , voor eigen rekening moeten procederen n.b. tegen de gemeente Zeewolde . Terwijl dit bestuursorgaan zelf met grote meerderheid tegen de komst van een datacenter is.

Voor de duidelijkheid; het kan niet zo zijn dat bezwaarmakers voor de gemeente nu voor eigen rekening zelf de kooltjes uit het vuur gaan halen .

En zeker niet afgezet tegen de ongebreidelde uitgaves van het huidige oude college van B&W in dit dossier. Dat onbeperkte geld was gemeenschapsgeld en niet gedekt! Ons geld dus!

Politieke partijen procederen niet , maar de “winnaars” mogen nooit vergeten waaraan zij hun overwinning mede te danken hebben .

Naast de 1e en de 2e Kamer hebben nu ook een  meerderheid van Provinciale Staten onder aanvoering van Zeewoldenaar Gert Jan Ranzijn zich uitgesproken tegen de komst van Meta/Facebook naar Zeewolde.

Gedeputeerde Staten ( Appelman en Co)geven  echter geen krimp en adviseerden Provinciale Staten zelfs om in beroep te gaan bij RvS !

Al met al is het een vies zaakje geworden , maar dat wist u al.

Conclusie :

 • In beroep t/m 4 mei bij de Raad van State
 •  De Hofbar 20 april NPO2
 • Steun ons.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Voorlopig dikke streep door datacenter !

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen met 12 stemmen voor en 2 ( VVD en CDA)tegen , die oproept om de voorbereidingen van de bouw van een datacenter in Zeewolde te staken.

Voor de tegenstanders is dit een klinkende overwinning .

Net maandag 21 maart werd bekend dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure toch in gang heeft gezet, ondanks de gewijzigde stemverhoudingen  in de gemeenteraad .

Daar zijn nu 14 stemmen tegen het datacenter en slechts 5 stemmen voor.

Het bestemmingplan Trekkersveld IV ligt vanaf 24 maart 2022  6 weken voor beroep ter inzage en is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. 

Één ieder kan tegen de huidige plannen in beroep bij de Raad van State .

Ook degene die eerder geen zienswijze daartoe hebben ingediend( de gemeentelijke website suggereerd anders). 

Uitstel op weg naar afstel zoals dat zo mooi heet .

De motie werd ingediend door senator Niko Koffeman van de PvdD.Hij roept op om tijdelijk te stoppen met de realisatie van datacenters in Nederland en pas te bouwen als er een Nationale Omgevingsvisie voor is.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil het plan van een datacenter in Zeewolde stoppen.

Alleen de partijen VVD en CDA stemden tegen de motie . Het is nog onbekend wat de minister de Jonge met de motie gaat doen .

Minister de Jonge ( Ruimtelijke ordening)verklaarde zich vorige week eveneens  tegen hypersales datacenters in Nederland  vanwege het enorme stroom-, water – en ruimtegebruik. De minister gaat nu met Zeewolde in gesprek.

De beslissing van de Eerste Kamer maakt het voor het nieuwe college van B&W mogelijk om het voorliggende bestemmingsplan met datacenter te wijzigen naar een bestemming zonder datacenter.

Van onbehoorlijk bestuur is geen sprake meer , nu het nieuwe college van B&W de steun heeft van de Eerste Kamer.

Meer details volgen . Eerst even bedankt en proost !

Sipke Veenstra

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Afrekenen! Elke stem telt!

14,15 en 16 maart , dan is het zover dat u als kiezer af kunt rekenen met degene die eerder op uw stem mochten rekenen. En die stem misbruikten. Stemmen dus.

Deze verkiezingen 2022 hebben een andere ondertoon dan al hun voorgaande.

De komst van een hyperscale datacenter is zeker geen gelopen race!

Daarbij is uw stem zeker nu van groot belang.

Boeren , burgers en bedrijven  gaan afrekenen met de partijen die hun een onzekere en dure toekomst in de maag splitsten door als CDA,VVD, D’66 en Zeewolde Aktief in te stemmen met de komst van een hyperscale datacenter van 166 ha.

Een datacenter dat als grootverbruiker 90 % korting op de stoomprijs krijgt.

Bij een verbruik van 1.380 GWh is dat een korting van tenminste € 700 miljoen euro per jaar op de stroomprijs.!
En U betaald de korting van Facebook met uw energietoeslag! Tot meer dan € 100O,- per jaar per gezin.

Zeewolde Aktief onder voorzitterschap van Steijger, tevens voorzitter van Zeewolde Liberaal gokt met mevr. Van Bruggen op een wethouderszetel. Raadslid Rob Smeets stelde lastige vragen, diende 2 integriteitsverzoeken in bij burgemeester Gorter over belangenverstrengeling ( o.a.van Steijger)en werd prompt geroyeerd. U weet het weer.

ik weet niet hoe het met u is, maar niemand van de eerder genoemde partijen hebben van mij mandaat gekregen om voor de komst van een datacenter te stemmen.

Sterker nog, gezien hun stemgedrag op 16 december 2021, voor de komst van dit grootste datacenter van Europa  zijn het CDA, VVD, D’66 en Zeewolde Aktief mijn stem niet waard.

Ik heb ze daarvoor geen mandaat gegeven en trap niet in de propagandapraatjes .

Dit zijn de feiten :

Geen geld

Geen werk

Geen warmte.

Mijn advies  ;  stem CU of Leefbaar Zeewolde , de tegenstanders van het datacenter , bezorg hen nu de meerderheid !

Het datacenter is geen gelopen race ! Elke stem telt!

De (landelijke) tegenmacht groeit elke dag !

Wordt vervolgd:

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Kabinet ; Hyperscale Zeewolde valt buiten de rem op datacenters!

Minister de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) heeft maandag 16/2 antwoord gegeven op Kamervragen over datacenters.

Het gaat om vragen van verschillende Kamerleden . De minister stuurde ook een voorbereidingsbesluit over de nieuwe regels voor hyperscale datacenters mee.

Het voorbereidingsbesluit ( de stop) geldt niet voor het hyperscale datacenter In Zeewolde. Die plannen kunnen verder , mits… 

Maar ik heb de afgelopen jaren, maanden weken nergens zelfs maar een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bouwvergunning kunnen ontdekken ! Hoe zit dat ?

Of gaan we rommelen met de datums ?

Volgens minister de Jonge ( CDA) is wat betreft Zeewolde de “hele besluitvorming al gelopen”. Wel wordt er nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Eerst maar eens de civiele procedures en de Raad van State afwachten voor dat er iemand victorie kraait.

In het regeerakkoord 2022 staat dat het kabinet de regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters .

Het Kabinet wil de beslissingsbevoegdheid bij de provincies neerleggen en niet meer bij  b.v. een plattelandsgemeente met snode plannen.

Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters( Alemere/Zeewolde) die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit nog moeten worden ingediend , niet worden ingewilligd .

De duur van dit voorbereidingsbesluit is 9 maanden.

Voor wat betreft de plannen voor de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde volgt minister de Jonge “de eerder de door voorganger Wiebes ingeslagen richting”. De plannen in Zeewolde mogen dus doorgaan?

De plannen moeten echter wel , voordat tot aankoop van de resterende  80 ha grond van het RvB kan worden over gegaan, aan strengere duurzaamheid maatregelen voldoen.

En dat kost de (plannen)makers extra geld, veel geld.

En daarvoor moet de gemeente Zeewolde  een vernieuwd ontwerpplan indienen.

ER WAS DUS HELEMAAL GEEN ENKELE NOODZAAK OM OP 16 DECEMBER 2021 DE GEMEENTERAAD TE LATEN STEMMEN OVER  BESTEMMINGSPLANWIJZIGING !

Tenzij het huidige college van B&W onder grote druk staat  en met de komende verkiezingen op komst en een bak kritische publiciteit op de plannen, een  meerderheid in de nieuwe gemeenteraad kan vergeten.

Die aanmerking van het Rijk ligt er al vanaf september 2021, maar aan de voorwaarden is tot op heden niet voldaan.

Zeewolde komt namelijk  dik in de moeilijkheden als het gaat om het hergebruik van de restwarmte .

Zeewolde hield het hergebruik van de restwarmte , het lokkertje van destijds, bewust buiten de procedures. ( Onhaalbaar en onbetaalbaar).

83 % van de restwarmte verdwijnt volgens de huidige plannen zo in de atmosfeer en een grotere en rendabele afzetmarkt ( Almere-Lelystad) is er niet. Harderwijk besloot inmiddels restwarmte van haar eigen bedrijventerrein te gaan gebruiken.

Foto : de vergelijkbare situatie in Odense, maar met 2 hallen.

Zeewolde gaf eerder aan minstens  5-7 jr nodig te hebben om het restwarmtesysteem te kunnen ontwikkelen en daarna nog  5 jr. om het in Zeewolde aan te kunnen leggen. 

Kortom : koper (Meta) en verkoper (RvB) houden elkaar in de wurggreep.

Later meer:

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

166 bezwaarschriften – allemaal afgewezen !

Update 24-25 november :

De persconferentie van de gemeente trok de aandacht van een groot aantal nieuwsmedia.

Op tientallen kritische vragen kwamen vage antwoorden , die zorgden voor verbazing en nog meer kritische vragen.

Uit de vage antwoorden van de wethouders de Jonge en van der Es en de gedeputeerd Appelman trek ik deze conclusie :

 • gratis grond . Wethouder de Jonge , citaat  “nee we geven zeker geen ontoelaatbare Staatssteun. Het bedrijf( Facebook) moet al veel kosten maken , dan kun je niet ook nog eens € 10,–winst per m2 voor de grond vragen. En daarmee 100 miljoen euro grondopbrengst weggeven.
 • ( Maar je kan wel € 300,-/m2 winst aan de nieuwe kopers in de Polderwijk vragen?)
 • geen werk , “We doen dit voor de regio  60/70 km”
 • geen restwarmte .
 • En niks geen afspraken op papier.

 Het Financieel Dagblad maakte een treffend verslag van de bijeenkomst :

—–

Update 24 november :

Moederbedrijf Facebook wil naar Zeewolde.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen  bekend gemaakt .

Om 11.00 uur is er een live-persconferentie o.a te volgen via Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) en Omroep Flevoland.

 

 

 

De gemeente heeft alle bezwaren tegen de komst van een XXL datacenter afgewezen.

De 166 bezwaarmakers hebben in de nota van zienswijze van 357 pagina’s op 18 november antwoord op hun bezwaren gekregen.

Die bezwaren komen uit alle geledingen van onze samenleving , boeren, burgers , bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en zijn zeer relevant.

Mijn zienswijze treft u aan onder nr. 134 bij ontwerpplannen-Trekkersveld IV – nota van zienswijze.

Bijna alle bezwaren gaan volgens de gemeente over de mogelijke komst van een datacenter en de gevolgen voor het milieu-en de leefomgeving.

De gemeente wijst daarom al die bezwaren af :

Met veelal deze onderbouwing ” Deze zienswijze gaat inhoudelijk niet over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de MER en wordt daarom niet betrokken bij de vaststelling”.

De gemeenteraad bijeen op 1 december 2021, gaat ook niet stemmen over de komst van een datacenter maar over de bestemmingsplanwijziging t.b.v  Trekkersveld IV !

U leest het goed !

25 november is er een raadsinformatie-avond  waarbij de raad na 2 jr. geheimzinnigheid eindelijk naar buiten treedt.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad op 1 december tegen de bestemmingsplanwijziging, dan betekend dat einde datacenter.

Dat kost de gemeente niets . 

Dan is er weer ruimte om echte plannen te ontwikkelen die tenminste 75 -100 miljoen meer geld en ca 3500-4000 meer banen kunnen opleveren.

Kleiner is ook goed , passend bij de schaal van Zeewolde.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad voor de bestemmingsplanwijziging , dan betekend dat automatisch de komst van 166 ha datacenter .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf.

En dan hebben we de grond gratis weggegeven ,geen groene stroom, geen banen en geen restwarmte. En moeten er ca 450 windmolens of 1380 ha zonnepanelen erbij.

Geen restwarmte ? Na 2 jaar juichen over het hergebruik van de restwarmte wordt dit item nu buiten de procedure gehouden.

Waarom : Er is nauwelijks restwarmte omdat het een luchtgekoelde installatie wordt . Er is alleen een “lauwe wind”. Technisch niet voor elkaar en onbetaalbaar.

Vanwege het aspect “gratis grond ” en het commentaar is er nog een beetje geld ergens gevonden .

De grondexploitatie sluit daardoor niet meer op € 3,3 miljoen maar op  € 18,4 miljoen.

Waar die meeropbrengst opeens vandaan komt is geheim . Hogere grondprijzen voor het reguliere bedrijfsleven misschien ?

Het college van B&W wenst de nieuwe grond-exploitatie niet openbaar te maken.

Lekker transparant .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf en een stem tegen een groen Zeewolde.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum wil eerste 10 jaar geen zonnepanelen op het terrein.

Plattegrond datacentrum met ontwerp ruimte voor zonnepanelen.

De grijze vlakken zijn de datahallen van 169.000 m2 , de witte strepen zijn de condensors/generators van 78.000 m2

 

Uit een bijlage van de adviescommissie Mer , www.commissiemer.nl/adviezen/3471 , blijkt dat het Datacentrum de eerst 10 jaar geen zonnepanelen op haar terrein wenst te plaatsen.

Plannenmaker Arcadis schrijft dat in een bijlage van de commissie Mer.
Ook andere vormen van energie opwekking op het eigen terrein zijn niet mogelijk of ongewenst.

Eerder werd er geroepen, dat er 53,6 ha zonneparken konden worden gerealiseerd .

Maar in de bijlage bij het Mer rapport valt te lezen , dat het reserveterrein van ruim 30 ha en de terreinen tussen de gebouwen tenminste 10 jr vrij moeten blijven vanwege bouwactiviteiten en “flexabiliteit”

Het betreft het reservedeelgebied 1 van 30,8 ha en deelgebied 2 van 5 ha tussen de gebouwen.
Samen 35,8 ha minder duurzame energieproductie.

Maar ook deelgebied 3 van 3,4 ha langs de Gooiseweg en deelgebied 5 van 6,4 ha langs de Knardijk staan ter discussie , vanwege ernstige aantasting van het polderlandschap door zonnepanelen.

Al met al betekend dat een vermindering van 46.000 Mwh “groene stroom” ten opzichte van de eerdere verwachtingen van 70.000 Mwh .

Wat dan maximaal overblijft is 24.000 Mwh ofwel 2 % van de benodigde 1380 Mw.

2 % en alleen als de zon schijnt .

Wat wordt het ? 500-1500 Windmolens elders en/of 1350 ha zonneparken elders ?

Dat is net zoveel als het lage aantal geschatte arbeidsplaatsen per ha. ( 166 ha x2,47 )

Mogelijk 210 Fte’s over 10 jaar ( 2035 !) en 160 “contractanten”. Dat zijn onderaannemers voor de beveiliging en om het gras te maaien.

Het datacentrum krijgt in de verdringingsreeks geen voorrang op agrariërs omtrent waterrechten.

Voor de uitbreiding van het Trekkersveld IV moet de stikstofdepositie gelijk zijn aan 0,00 mol/ha of leiden tot een totale afname . Dat is niet gebleken.
Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stikstof en Co2 gevolgen voor het Natura 2000 gebied en de Veluwe.

Om aan de geluidseisen voor de omgeving te kunnen voldoen , hebben de plannenmakers 3 geluidsgevoelige objecten= woningen) aan de Ossenkampweg aangemerkt in de categorie 51-55 dB.

De geplande geluidsschermen tot 25 m1 hoog staan er dus niets voor niets. 73000 m2 condensors maken echt wel een beetje geluid.

De nieuw geplande woongebieden voor 1200-2000 woningen aan de Ossenkampweg zijn gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten .
Wettelijk is max 45 dB op de gevel toegestaan.

Dat wordt dus voor de gemeente Zeewolde hogere kosten door extra geluidsvoorzieningen of uit kijken naar ander woningbouwlokaties.

In het G gebied bouwen misschien , maar ja waarvan betalen we dan die sluis van 20 miljoen .

Tot zover.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Radio en TV uitzending raadsvergadering 2 september “De Lux”

Verslag radio uitzending 8 september en tv uitzending raadsvergadering 2 september in de Lux.

Veel Zeewoldenaren hebben deze uitzendingen gemist.

In deze tv opnames het intervieuw met tegenstander Gerrit van der Heide en voorstander Steijger . Let u daarbij even goed op alle niet onderbouwde uitspaken van Steijger in deze.
Steijger roept dat we hyperscale datacenters nodig zijn , alleen al om alle bijstandsuitkeringen op een rijtje te hebben.

Op de Lokale Omroep Zeewolde ,de LOZ, zijn in de radio uitzending van 8 september de plannen te beluisteren over o.a nog een datacenter van 150 ha in de oksel van de A27/A6.

De gemeenteraad van Almere vergaderd op 22 september samen met de gemeenteraad van Zeewolde over de plannen.
Op de agenda staan misschien de gevolgen voor ruimtelijke ordening , het energieverbruik ( vanaf de aanwezige hoogspanningslijn van Tennet) , het waterverbruik ( vanuit de Lage Vaart) en de gevolgen voor de nieuwe woonwijk Oostvaarderswold ?

Allemaal zaken die we 1 op 1 kunnen spiegelen met 166 ha Datacentrum Zeewolde .

Maar Almere ontwikkeld tenminste eerst een visie en dan mogelijk een plan.

In de flyer van Leefbaar Zeewolde treft u een plattegrond met de nieuwe woningbouwzoeklocatie A voor 1200- 2000 woningen aan de Ossenkampweg.
Deze plattegrond geeft pijnlijk weer , de geringe afstand ( minder dan 800 m)van het woningbouwgebied tot het hyperdatacentrum in Zeewolde .

Bouwen in het G gebied dan maar ?

In de MRA regio Amsterdam ( 21 gemeentes om/en Amsterdam) geldt een bouwstop voor datacenters vanwege gebrek aan stroom/energie, vandaar de uitwijk naar Flevoland ?.( Gratis grond, stroom en water)

De 150 ha landbouwgrond langs de A27/A6 is eigendom van een projectontwikkelaar die er een hyperconnectiviteitshub wil realiseren.

In gewoon Nederlands is dat een bedrijventerrein voor een verzameling kleinere datacenters van verschillende bedrijven .

In tegenstelling tot het hyperscale datacentrum in Zeewolde . Volgens de gemeente is dat bedoeld voor 1 technoreus .
Maar waar de stroman van Polder Networks voor staat blijft onbekend.
Wethouder de Jonge bevestigt , dat zijn ambtenaar destijds afgereisd is naar Amsterdam.

Daar lagen de plannen voor Zeewolde al helemaal klaar….

Nu nog de vergunning.

Maar als deze beelden de weergave zijn van het bevoegd gezag …

Als ik de TV beelden bekijk , dan zou je denken , die zijn kralen en spiegeltjes beloofd.

Behalve de Christen Unie , die hebben het boekwerk gelezen en begrepen.

Zeewolde is het bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging , de Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het afgeven van de ontgrondingsvergunning.

De OFGV – de Omgevingsdienst Flevoland , Gooiland en Omstreken hebben nog een lange weg te gaan.

De commissie Mer , de stikstof en de CO2 laten niet met zich sollen.

We zijn het in Zeewolde inmiddels wel gewend.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers helaas wel.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

Tijdens een extra raadsvergadering van 2 september j.l. kon er door de raadsleden gesproken worden over de komst van 2 hyperscale datacenters naar Zeewolde.

De eerste staat gepland op een terrein van 166 ha en een lengte van 2000 m1 langs de Gooiseweg / Knardijk onder het mom van Trekkersveld 4

Projectontwikkelaars hebben ook plannen voor een 2e hyperscale datacentrum in de oksel van de A6/A26 ter hoogte van de Wulpweg/Ibisweg.

Over beide “gevallen” konden de raadsleden informeel met elkaar van gedachten wisselen.

De insprekers mochten geen vragen beantwoorden , dat was volgens voorzitter Gorter een andere procedure..

Besluiten werden er ook niet genomen

Er waren 3 insprekers, waaronder ik zelf, de Stichting Datatruc Zeewolde en nog een ondernemer die hun zegje in 5 minuten  mochten geven.

Voor het eerst na 22 maanden, 19 december 2019, waren raadsleden bereid of in staat om iets van een mening te geven.

Dankzij de inzet van de Christen Unie en Zeewolde Liberaal .

Veel verontschuldigende woorden , openheid ja misschien , transparanter misschien , volgende keer beter misschien , het had misschien eerder gemoeten enz.

14 oktober is er een officiele raadsvergadering over het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarna op 4 november een besluit wordt genomen.

Tot die tijd wordt het hard werken.

Hier leest u de tekst, zoals ik die heb ingesproken.

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Ik ben Sipke Veenstra en sta hier als inwoner en ondernemer. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen de plannen.

Ik ben terreininrichter (aannemer) in Zeewolde sinds 1975. Als u aan Zeewolde of het Trekkersveld prutst , dan komt u aan mij.

Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme uitgifte voorwaarden.

Nederland heeft inmiddels 189 kleinere datacenters, daarover hoor je niemand.

Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacenters in Middenmeer en Eemshaven moet genoeg zijn om de plannen hier te stoppen.

Dergelijke misstanden moeten we in een duurzaam dorp als Zeewolde niet willen!

Bovendien rechtvaardige de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen m3, het enorme stroomverbruik van 1380 MWh, alle niet berekende risico’s, de geringe werkgelegenheid, 1350 ha extra zonnepanelen, 500-1500 extra windmolens , nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.

Vanavond is aan de orde de komst van 2 datacenters met een oppervlakte van 166 en 150 ha.

Projektontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde ontdekt.

Over die plannen in Zeewolde schrijven de [plannenmakers zelf, dat die ook zouden passen op 55 ha.

Dus waarom 166 ha? Ruimtelijke wanorde blijft ruimtelijke wanorde.

Trap niet in hun mooie praatjes!

Maar trap ook niet in de sprookjes van projectwethouder de Jonge.

Waarom Zeewolde ?

Die vraag stellen nu niet alleen de commissie MER ( milieu-effect -reportage) maar ook 160 bezwaarmakers en inmiddels een paar duizend Zeewoldenaren.

Waarom Zeewolde,

De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt :

” We zochten een terrein met veel ruimte, schoon water en groene stroom van 50-100 ha in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken.”

En toen werd het Zeewolde ..

Hun keuze voor Zeewolde is nu al strijdig met de wet Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de landelijke overheid .

Daarin worden juist zoekgebieden in Noord- Holland en Groningen aangewezen voor hyperscale datacenters.

U bent als gemeenteraad al op 19 december 2019 door het college van B&W in een besloten vergadering van de plannen op de hoogte gesteld . Vanaf toen is u geheimhouding als gemeenteraad opgelegd.

Er is geen verslag van die vergadering gemaakt en er is ook geen voorbereidingskrediet afgesproken.

Met de komst van projektontwikkelaar Polder Networks is meteen de democratie uit Zeewolde verdwenen.

Alle vergaderingen zijn geheim, op WOB verzoeken wordt niet gereageerd en de gemeentelijke voorlichting is meer propaganda dan voorlichting.

Projektontwikkelaars nemen in Zeewolde de regie over.

Waarom Zeewolde?

” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grond “

Wat blijkt, de “winst” voor het grondbedrijf van Zeewolde is slechts € 1,12 /m2 excl. B.T.W.

Wat blijkt ook :

Het exploitatieverlies voor de gemeente sluit nu al op € 7 MILJOEN NEGATIEF, oplopend naar tenminste € 10 miljoen negatief en mogelijk zelfs € 20- 25 miljoen als gevolg van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte.

De voorgespiegelde grondprijs voor nieuwe bedrijven van € 115,-/m2 is niet meer haalbaar en moet naar minstens € 150,-/m2 om het plan kostendekkend te maken .

Het hyperscale datacentrum behoud echter wel haar “gratis grond” met een korting van minstens € 75 miljoen op de grondprijs.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met Polder Networks voor de realisatie en het bouwrijp maken van het hele terrein.

Ik moet u teleurstellen. Het terrein is nu eigendom van de Staat, de Provincie en de gemeente en daarvoor gelden de aanbestedingsvoorwaarden en de Aanbestedingswet.

Van “werk met werk” maken zal geen sprake zijn.

Tot slot :

De provincie Flevoland heeft in juni in een extra vergadering besloten, dat er eerst beleid en voorschriften moeten worden gemaakt, voor dat vergunning voor de vestiging van datacenters kunnen worden afgegeven. Dat kan op zijn vroegst in 2023,

De commissie MER heeft 2 zeer negatieve beoordelingen en een negatief advies afgegeven.

Dat advies luidt: Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde wacht met het afgeven van vergunningen totdat alle risico’s beter in beeld zijn gebracht.

Mijn advies: Zeg nee tegen dit plan en kom met een passend plan wat kan rekenen op draagvlak.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Einde inspreeknotitie.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum vindt geen ” Groene Stroom”

Update 27 augustus.

De onafhankelijke commissie MER heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht op de aanvullingen /aanpassingen in het MER rapport van het Datacentrum.

De projectontwikkelaar Polder Networks ziet opnieuw geen kans om zelf op het terrein voldoende duurzame energie op te wekken .

In plaatst van de gewenste 1.380 Gwh duurzame energie , komt het bedrijf niet verder dan max. 70.000 Mwh . Dat is de energie -opbrengst van  53,6 ha zonnepanelen op de gekste plekken.  1 ha zonnepanelen leveren ca 1 MWh groene stroom , als de zon schijnt ..

Deze duurzame energie  uit zonnepanelen voorziet  in  5 % van de totale energiebehoefte van ca 1.380 GWh.

70.000 MWh is het verbruik van 20.000 huishoudens .

Zeewolde kent ca 9000 huishoudens.

Het bedrijf geeft zelf aan 1.380 GWh te gaan gebruiken .

Dat is 56 x het aantal huishoudens in Zeewolde  en vergelijkbaar met het verbruik van 1.200.000 inwoners van Amsterdam en Utrecht samen.

Het bedrijf wil geen zonnepanelen op de datagebouwen zelf vanwege  brandgevaar.

In het “aangepaste” plan van 166 ha is nu werkelijk elk beschikbaar dak ,  elke m2 groen en het reserveterrein van 30,8 ha voorzien van zonnepanelen.

Ook het “open polderlandschap- behouden)” langs de Knardijk is bedekt met 3,4 ha zonnepanelen , net als 8 ha “groen” langs de Hoge Vaart ”

Binnen het beschikbare “quotum” voor zonneparken is in de gemeente  Zeewolde nog ruimte  voor 1,9 ha .

De gemeente wil de provincie nu om ontheffing vragen en het terrein van het Datacentrum als ” stedelijk gebied “verklaren.

Conclusie : van die 100% groene stroom komt hier niets terecht. De 1000 extra windmolens en/of de 1380 ha zonnepanelen komen bij Nederlanders elders voor de deur of in de tuin.

De commissie MER heeft ook gekeken naar de gevolgen van de ontgrondingsvergunning die de provincie Flevoland nog moet verlenen .

In haar aanvulling is de commissie MER zeer negatief  over het ontbreken van een onderzoek naar de milieugevolgen tijdens de bouwperiode van 8-10 jr op de omgeving  en het Wolderwijd – het Natura 2000 gebied .

Voor het werk is 1.200.000 m3 ophoogzand benodigd en moet er 800.000 m3 grond worden afgevoerd.

De winning , het transport en de verwerking van deze grondstoffen veroorzaakt een flinke  milieubelasting voor de omgeving.

En het is niet alleen de stikstof- en CO2 uitstoot van tenminste  350.000 zand- en grondtransporten , die grotendeels via het bestaande gemeentelijke wegennet ( Assemblageweg) gaan.

Maar ook de uitstoot  tijdens de bouwperiode met  6-10 heimachines per dag.

De plannenmakers verwachten tot 1700 transportbewegingen per etmaal.

Het dringende ( bindend)advies van de commissie MER aan de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde is om de vergunningen niet te verlenen voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en akkoord bevonden.

Op de belangrijkste  vraag van de commissie MER , waarom in Zeewolde ? .

De MERcommissie heeft gaf daartoe een aanbeveling om de lokatie keuze beter te onderbouwen , maar dat is geen dwingend advies. Dat is de reden dat er nu niet geen reactie op is.

De commissie gaat er daarbij gemakshalve vanuit , dat de gemeente daar in haar besluitvorming aandacht aan heeft besteed .

Maar ja , die stukken en verslagen zijn geheim .

Vanuit de plannenmakers is de vraag , waarom in Zeewolde ?, als volgt vanuit het concept -ontwerp zo ongeveer beantwoord :

 • We zochten een gemeente met een wethouder die mee wilde werken.
 • We zochten een gemeente met weinig weerstand.
 • We zochten een gemeente die vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een hyperscale datacentrum geen winst op de grond behoefde te maken.
 • We zochten een gemeente met veel groene ernergie.
 • We zochten een gemeente met veel schoon water.

 

Donderdag 2 september is extra aandacht over het onderwerp tijdens een openbare raadsvergadering  in de Lux , te volgen via een livestream uitzending van LOZ-Zeewolde.

Kijken dus !

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen