166 bezwaarschriften – allemaal afgewezen !

Update 24-25 november :

De persconferentie van de gemeente trok de aandacht van een groot aantal nieuwsmedia.

Op tientallen kritische vragen kwamen vage antwoorden , die zorgden voor verbazing en nog meer kritische vragen.

Uit de vage antwoorden van de wethouders de Jonge en van der Es en de gedeputeerd Appelman trek ik deze conclusie :

  • gratis grond . Wethouder de Jonge , citaat  “nee we geven zeker geen ontoelaatbare Staatssteun. Het bedrijf( Facebook) moet al veel kosten maken , dan kun je niet ook nog eens € 10,–winst per m2 voor de grond vragen. En daarmee 100 miljoen euro grondopbrengst weggeven.
  • ( Maar je kan wel € 300,-/m2 winst aan de nieuwe kopers in de Polderwijk vragen?)
  • geen werk , “We doen dit voor de regio  60/70 km”
  • geen restwarmte .
  • En niks geen afspraken op papier.

 Het Financieel Dagblad maakte een treffend verslag van de bijeenkomst :

—–

Update 24 november :

Moederbedrijf Facebook wil naar Zeewolde.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen  bekend gemaakt .

Om 11.00 uur is er een live-persconferentie o.a te volgen via Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) en Omroep Flevoland.

 

 

 

De gemeente heeft alle bezwaren tegen de komst van een XXL datacenter afgewezen.

De 166 bezwaarmakers hebben in de nota van zienswijze van 357 pagina’s op 18 november antwoord op hun bezwaren gekregen.

Die bezwaren komen uit alle geledingen van onze samenleving , boeren, burgers , bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en zijn zeer relevant.

Mijn zienswijze treft u aan onder nr. 134 bij ontwerpplannen-Trekkersveld IV – nota van zienswijze.

Bijna alle bezwaren gaan volgens de gemeente over de mogelijke komst van een datacenter en de gevolgen voor het milieu-en de leefomgeving.

De gemeente wijst daarom al die bezwaren af :

Met veelal deze onderbouwing ” Deze zienswijze gaat inhoudelijk niet over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de MER en wordt daarom niet betrokken bij de vaststelling”.

De gemeenteraad bijeen op 1 december 2021, gaat ook niet stemmen over de komst van een datacenter maar over de bestemmingsplanwijziging t.b.v  Trekkersveld IV !

U leest het goed !

25 november is er een raadsinformatie-avond  waarbij de raad na 2 jr. geheimzinnigheid eindelijk naar buiten treedt.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad op 1 december tegen de bestemmingsplanwijziging, dan betekend dat einde datacenter.

Dat kost de gemeente niets . 

Dan is er weer ruimte om echte plannen te ontwikkelen die tenminste 75 -100 miljoen meer geld en ca 3500-4000 meer banen kunnen opleveren.

Kleiner is ook goed , passend bij de schaal van Zeewolde.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad voor de bestemmingsplanwijziging , dan betekend dat automatisch de komst van 166 ha datacenter .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf.

En dan hebben we de grond gratis weggegeven ,geen groene stroom, geen banen en geen restwarmte. En moeten er ca 450 windmolens of 1380 ha zonnepanelen erbij.

Geen restwarmte ? Na 2 jaar juichen over het hergebruik van de restwarmte wordt dit item nu buiten de procedure gehouden.

Waarom : Er is nauwelijks restwarmte omdat het een luchtgekoelde installatie wordt . Er is alleen een “lauwe wind”. Technisch niet voor elkaar en onbetaalbaar.

Vanwege het aspect “gratis grond ” en het commentaar is er nog een beetje geld ergens gevonden .

De grondexploitatie sluit daardoor niet meer op € 3,3 miljoen maar op  € 18,4 miljoen.

Waar die meeropbrengst opeens vandaan komt is geheim . Hogere grondprijzen voor het reguliere bedrijfsleven misschien ?

Het college van B&W wenst de nieuwe grond-exploitatie niet openbaar te maken.

Lekker transparant .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf en een stem tegen een groen Zeewolde.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *