De Bosruiter is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Nederland

Greenports Nederland en LTO Nederland organiseerden een bezoek naar de grootschalige huisvestingslocatie voor internationale medewerkers in Zeewolde. Aan de Bosruiterweg 14 is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gevestigd. Op 12 hectare grond bieden 120 appartementen en 120 chalets woonruimte voor 1.200 arbeidsmigranten.

Bron: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De huisvestingslocatie bestaat nu ruim 10 jaar. In 2020 merkte de gemeente Zeewolde dat steeds meer woningen in gebruik waren door arbeidsmigranten, ingehuurd door uitzendbureaus. Dat zorgde voor overlast in de wijken. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met uitzendbureaus om te komen tot een oplossing om deze woningen weer beschikbaar te maken voor de inwoners van Zeewolde en tegelijkertijd te zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit was een win-win situatie voor beiden, de gemeente kreeg weer woningen terug voor regulier gebruik en de uitzendbureaus meer capaciteit om arbeidsmigranten te huisvesten.

Asielzoekerscentrum
In 2012 is het complex geopend voor 600 arbeidsmigranten. In 2015 diende de eerste asielcrisis zich aan en is de gemeente gevraagd hierin te faciliteren. Dat heeft ertoe geleid dat de toenmalige woningen werden ingericht als asielzoekerscentrum (azc) en er een nieuw complex voor arbeidsmigranten naast is gebouwd. Toen 3 jaar later het azc werd opgeheven kwam vanuit de uitzendbureaus de vraag om beide locaties in te zetten voor arbeidsmigranten.

Nieuwbouw
Op dit moment maken 1.197 arbeidsmigranten gebruik van het complex voor short- en midstay. Maar inmiddels dient de volgende asielcrisis zich weer aan, wordt het huidige complex weer een AZC en zal er weer een nieuw complex voor arbeidsmigranten op het terrein gebouwd worden. De verwachting is dat dit binnen een half jaar gerealiseerd is.

Samenwerking met uitzendbureaus
De woningen worden verhuurd aan 4 verschillende uitzendbureaus. Deze verhuren weer door aan de arbeidsmigranten en zorgen ook voor beheerders in hun eigen woningen. Samen met de medewerkers van de Epe groep, de eigenaar van de locatie, zorgen ze ervoor dat alles reilt en zeilt op de locatie. Ook de wijkagent is regelmatig te vinden op het complex, maar eigenlijk gebeuren er weinig andere dingen dan in ‘normale’ wijken.

Inschrijving in de BRP
De inschrijving in de BRP is een goede samenwerking tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Op maandag en dinsdag komen de uitzendbureaus met de arbeidsmigranten naar het gemeentehuis om in te schrijven in de BRP. Ook zorgen de uitzendbureaus dat zij op voorhand al de benodigde papieren opvragen bij de arbeidsmigranten, zodat de inschrijving vlot kan verlopen. En als de arbeidsmigrant verhuist of vertrekt naar het land van herkomst, dan geven de uitzendbureaus dit door aan de gemeente.

Draagvlak
Het draagvlak binnen de gemeente ten opzichte van arbeidsmigranten is positief. Ze horen erbij in het dorp. Ze doen mee met de activiteiten en zijn ook lid van diverse verenigingen. Zo wonen de arbeidsmigranten in Zeewolde niet alleen op deze grootschalige locatie. Agrarische bedrijven in de gemeente mogen maximaal 50 arbeidsmigranten op hun eigen terrein huisvesten. De gemeente en de brandweer controleren of deze huisvesting voldoet aan de eisen. Zeewolde bestaat nog maar 40 jaar en heeft een echte pioniersgeest. Als iets nieuws is, dan past het bij Zeewolde. Dus ook de arbeidsmigranten.

Tijdelijk verblijf
Het succes achter deze locatie ligt in de goede samenwerking van de locatie met de plaatselijke overheid en de uitzendbureaus. Het kort houden van de lijntjes tussen deze partijen zorgt voor weinig tot geen overlast op het complex. Het complex is wel echt ingericht op een tijdelijk verblijf. Als arbeidsmigranten langer in Zeewolde willen blijven, dan moeten ze een woning zoeken in het dorp. Datzelfde geldt voor gezinnen met kinderen. Daar zijn ze ook van harte welkom.

Lees het stuk ook op de website www.vng.nl

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *