COA en gemeente Zeewolde praten over heropening AZC.

Update 25 augustus ;

Vandaag , 26 augustus maakt de regering de plaatsen bekend waar asielzoekerscentra worden gevestigd.

Zeewolde wordt in bedekte termen daarbij nu al genoemd.

Vluchtelingen moeten  worden opgevangen .

De overheid gaat voor deze huisvesting /bestemmingsplanwijziging ongetwijfeld gebruik maken van de noodwet.

Het is nog de vraag waar de huidige 600 arbeidsmigranten die nu in het gebouw wonen, gehuisvest gaan worden.

De gemeente Zeewolde heeft bij monde van BM Gorter geroepen , dat de gemeente geen plaats heeft en het COA door verwezen naar Peter Epe , de eigenaar ? van het terrein aan de Bosruiterweg 14 en 16.

De huisvesting van de 600 arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 ( tot 2025 )is vanaf het begin in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Zeewolde nam destijds niet eens de moeite om het bestemmingsplan wettelijk te wijzigen  maar verstrekte een tijdelijke vergunning tot 2025.

Want de afspraak is om op het terrein 600 asielzoekers  op te vangen en plaats te bieden aan 600 arbeidsmigranten .

Een groter aantal liet en laat het terrein en de vergunning niet toe.

Die arbeidsmigranten moeten dan wel binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde werkzaam zijn ,zo besliste de gemeenteraad destijds .

Van die regel klopte doen al aantoonbaar niets , zie eerdere berichten op www.OnsZeewolde.Nl en ook nu is het overgrote  deel van de 1200 man/vrouw werkzaam in de rest van Nederland.

De makkelijkste manier om dit cijfer te onderbouwen is om de fietsbewegingen op de Bosruiterweg te tellen.

De gemeente ( BM Gorter)weigert op dit adres  te handhaven op  permanente bewoning maar schuwt er niet voor om dat op andere adressen in alle hevigheid wel te doen.

Ik herinner me nog goed het verhaal en de motivatie van de gemeente Zeewolde van destijds.

De RvS had nogal moeite met de vergunning  omdat het terrein een recreatieve bestemming heeft.

De juridisch medewerker  verklaarde dat de gemeente Zeewolde er alles aan zou gaan doen om het aantal arbeidsmigranten met 10 % per jaar op te willen nemen in de lokale gemeenschap. Het terrein kwam zo weer beschikbaar voor recreatie

Het voormalige B&W loste dat op door het bedrijventerrein Planetenveld een woonbestemming te geven , ten nadele van de gevestigde bedrijven.

Mooie woorden . Allemaal al lang weer vergeten. Of toch niet.

Peter Epe en/of zijn opvolgers maken zich op voor het nieuwe verdienmodel voor zeker nog eens 10 jaar , maar dan niet voor 1200 maar voor 1800 man/vrouw.

Wordt vervolgd.

Update 28 juli ; 

Volgens een persbericht van de gemeente Zeewolde wordt het voormalige asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg 16 nog dit jaar weer ingebruikname genomen voor de  huisvesting van 600 arbeidsmigranten. ( bron: de Stentor)

Tot eind 2025 kunnen hier dan 600 asielzoekers worden opgevangen. ( Dan loopt hier de vergunning af).

De gemeente onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor de permanente vestiging van een  AZC.

Voor de 600 arbeidsmigranten die nu in het voormalige opvangcentrum verblijven aan de Bosruiterweg 16 zullen mogelijk op de Bosruiterweg 14 nieuwe verblijfsruimten  worden gebouwd.

De exploitant van het terrein wil voor deze 600 arbeidsmigranten nieuwe huisvesting bijbouwen. Daarmee komt de totale opvang in het recreatiegebied op huisvesting van 1800 man/vrouw. 

Eind augustus worden de benodigde vergunningsaanvragen aan het college voorgelegd, waarna de gemeenteraad en Zeewoldenaren hun zegje kunnen doen.

Daarna volgen de gebruikelijk wettelijke procedures voor de vergunningverlening en de  eventuele bewaar- en beroepsprocedures.

Gezien de enorme druk op huisvesting kunnen eerdere afspraken en verleende vergunningen maar zo worden gewijzigd. Luttelgeest is daarvan een triest voorbeeld.

Voor de opvang in Zeewolde kan het COA zich beroepen op de eerdere overeenkomsten tot 2025.

De uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 van 600 naar 1200 is strijdig met het geldende bestemmingsplan.

Van een eerder draagvlak onderzoek is mij niets bekend , wel van een tekort aan vrijwilligers bij de opvang.

Tot zover.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in gesprek met de gemeente Zeewolde

over het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg.

De huisvesting is nu in gebruik als huisvesting voor tenminste 600 arbeidsmigranten.

Op het naast gelegen terrein is huisvesting gebouwd voor nog eens 600 arbeidsmigranten in 140 chalets. Het leverde Zeewolde de bijnaam “Polenhoofdstad “van Nederland op.

Het bewuste terrein de Bosruiter van  21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 asielzoekers. Het “groene” terrein ( foto onder) is inmiddels bebouwd met tenminste  140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.( zie foto onder)

 

Volgens de gemeente Zeewolde wordt er gedacht aan het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg. ( bron :Lokale Omroep Zeewolde)

Het AZC is in 2018 gesloten omdat er te weinig vluchtelingen waren.

Sindsdien zijn de gebouwen in gebruik  voor de huisvesting van tenminste 600 arbeidsmigranten.

De gemeente en het COA laten weten dat er onderling contact is geweest over de heropening maar dat er nog geen concrete stappen zijn gezet.

Het is onbekend om hoeveel nieuwe asielzoekers het zou gaan , mocht het AZC weer openen.

Het COA is op zoek  naar nieuwe lokaties en uitbreiding van bestaande lokaties  voor de huisvesting van ca 15.000 asielzoekers .

Alle gemeentes in Nederland zijn aangeschreven om een bijdrage daarin te leveren.

Het beoogde terrein aan de Bosruiterweg heeft nog steeds de bestemming AZC.

In Luttelgeest heeft het Rijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers ( max 300)aangewezen.

Commissaris Leen Verbeek ligt daar inmiddels zwaar onder vuur over de gevolgde procedure en mogelijke oneigenlijke intimidatie van raadsleden.

Eerder speelde in Zeewolde het toenmalige college van B&W een zeer kwalijke rol in de vergunningverlening voor het AZC en het Polenhotel.

De vergunning voor huisvesting van 600 arbeidsmigranten  is in 2018/2019 voor 5 jaar verleend.

Het levert de gemeente inmiddels  geld op omdat arbeidsmigranten zich in moeten laten schrijven in het Basisregistratie Personen systeem.(BRP).

OnsZeewolde.nl schreef in oktober 2019 uitgebreid een artikel onder de kop ” Beste Bosruiterweg” terug te vinden in het “Archief” rechtsonder in uw scherm.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

1 reactie op “COA en gemeente Zeewolde praten over heropening AZC.

  1. Jaja, het wordt steeds gekker in dit dorp. Ik ben benieuwd waar onze kids terecht kunnen. Mijn 29-jarige zoon woont ook nog steeds thuis omdat hij geen huisvesting kan krijgen. Hij zit me niet in de weg… maar toch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *