Smeekbrief van Gemeente Zeewolde en Provincie aan minister Wiebes: We willen het zo graag…

De plannen voor een XXL datacenter pasten niet in Zeewolde volgens minister Wiebes en zijn topambtenaren, maar wethouder de Jonge en Appelman willen het zo graag…

Over ex-Minister Wiebes, het grote Facebook, het bedrog en de daders:

De Telegraaf diende een WOB verzoek in. Uit de vrijgegeven documenten blijkt , dat topambtenaren de komst van een XXL-datacenter naar Zeewolde hebben ontraden.

Klik hier om de vrijgegeven documenten vanuit het WOB verzoek in te zien.

Wiebes regelde toch een stroomaansluiting  van 200 MW voor Facebook en een korting van 90 % op de stroomprijs.

Facebook mag volgens die afspraak zelf het transformatorstation bouwen ( 50.000 m2) en het vervolgens  om niet (gratis)terug leveren aan de Staat.

Dat is pas echt staatsteun of smeergeld! Maar je ritselt wel een vergunning!

Maar zijn topambtenaren vinden er dit van :

 • Niet in lijn met het kabinetsbeleid
 • Enorme stroombehoefte
 • Geringe  economische meerwaarde
 • Bouwvakkers uit het buitenland
 • Amper werkgelegenheid
 • Kleinere connectiviteits datacenters gebruiken minder energie ,zijn waardevoller voor digitale infrastructuren en gebruiken minder landruimte.
 • XXL hypersales gebruiken mega -energie en slaan alleen maar info op.
 • belemmert het draagvlak voor nog meer windmolens en zonneparken.

Hiermee  zijn de argumenten van de 166  bezwaarmakers en duizenden inwoners van Zeewolde eindelijk bevestigd.

Overigens zie ik nergens in dit hele proces een woord van de gemeente voor de boeren en het gevestigde bedrijfsleven . Beschimpt worden ze echter wel, door partijen die eerder op hun knieën lagen om ze binnen te halen of te behouden.

Nu lees ik  alleen : restwarmte , restwarmte.

Terwijl wethouder de Jonge en gedeputeerde Appelman proberen in een achterkamertje de deur voor Facebook open wrikken nemen Provinciale Staten van Flevoland in juni 2021 een motie aan(unaniem) om eerst beleid en regels te bouwen en daarna pas datacenters !

( document blz.47-59)Uit een brief van de Provincie  aan het Rijks Vastgoed Bedrijf, kenmerk 2715905 , valt op  te maken, dat het RVB wordt verzocht haar(pacht) gronden, 80 ha, “tegen marktwaarde in verpachte staat” over te dragen aan de gemeente Zeewolde.

Nog meer “gratis grond” dus .

Zeewolde schrijft, dat het zelf wel zal zorgen voor een gedegen taxatieproces om die marktwaarde van de grond in verpachte staat te bepalen. Vreemd , Zeewolde als koper gaat zelf de prijs bepalen om het met € 1,12/m2 “winst’ door te verkopen aan Polder Networks ?

Belangenverstrengeling in optima- forma.

Bovendien :

De projectontwikkelaar Polder Networks b.v. krijgt een korting van bijna € 100 MILJOEN OP DE REGULIERE GRONDPRIJS .

Dat is 1.661.000 m2 ( € 125,- € 70,-) = € 91.355.000,-

Met als reden , dat het zelf het (uitgeefbare) terrein moet inrichten ! Dat moet iedere koper , vanwaar de uitzondering ?

Wethouder de Jonge verklaarde op vragen tijdens de persconferentie , dat Facebook al veel kosten moest maken en ik citeer ” dan kun je ook niet nog eens € 10,– meer voor de grond vragen.” einde citaat.

De wethouder treedt daarmee op in het belang van de koper Polder Networks  en is er direct sprake van belangenverstrengeling en Staatssteun

Die inrichtingskosten heeft de projectontwikkelaar zelf berekend op ca € 40 miljoen.

Maar is deze korting van € 100 miljoen en het opvoeren van die € 40 miljoen aan inrichtingskosten feitelijk wel terecht ?

En komen deze opgevoerde werkzaamheden zoals het bouwrijp maken niet gewoon voor rekening van de projectontwikkelaar ?

En is € 10 miljoen voor een vijver graven als watercompensatie wel reeel ?

In de adviezen van de MER commissie wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen en aanbevelingen.

De Commissie heeft in haar toetsingsadvies een aanbeveling gedaan om Zeewolde als lokatie beter te onderbouwen. Dat advies is genegeerd.

De anterieure overeenkomst is geheim. Raadsleden mogen hem alleen inzien bij de griffie.

Daar is met deze en vele andere onregelmatigheden geen enkele reden voor !

Topambtenaren hebben ernstige twijfels , de vestiging is niet in lijn met het beleid en de economische meerwaarde is beperkt.De gebruikelijke praktijk is namelijk dat de bouw wordt ingekocht in andere landen

Wiebes , de minister die niet over datacenters ging , “daar gaan wij niet over” en de inmiddels ex-minister die eerder de Groningers liet barsten.

U leest het schokkende document in 56 pagina’s op Omroep Flevoland in een verslag van Angelique Rondhuis 03-12-21 .

Onder in het artikel op omroep Flevoland staat de link : De stukken van de Rijksoverheid enz.

De daders :

 • ex-minister Wiebes
 • baasje Facebook
 • wethouder de Jonge
 • gedeputeerde Appelman-CDA
 • gedeputeerde Fackeldey-PvdA

De vraag blijft : wie zijn de werkelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v en wie gaan met name aan de grondtransacties miljoenen verdienen.

Raadsleden konden de anterieure overeenkomst 3 uur voor de raadsvergadering inzien bij de griffie. 

We hebben het hier wel over een bestemmingplan met een omvang van bijna € 300 miljoen euro . Dat gaat wel over ons geld en de toekomst van boeren , bedrijven en de inwoners van Zeewolde! Schaamteloos.

Een bestemmingsplan procedure is altijd openbaar omdat de cijfers gecontroleerd moeten worden. Anterieur of niet.

Het college van B&W kan wel van alles beweren en opschrijven  , maar waarvoor is het eigenlijk bang ? 

Als er niets te verbergen is , dan hoeft het college van B&W toch niet bang te zijn voor controle ?

Belangrijke rapporten over de haalbaarheid en het hergebruik van de restwarmte zijn bewust minstens 3 weken uit de publiciteit gehouden . Die haalbaarheid is er niet !

Dat  wisten we al uit eerdere rapporten . En maar tegen beter weten in , toch volhouden gemeente  !

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Bedrog en afleidingstechnieken rond datacentrum Zeewolde

 

Vandaag in het NRC, het FD, en de Telegraaf.

Uitspraak Hoge Raad 1 december : overheden moeten bouwgrond aan meerdere partijen aanbieden om vriendjespolitiek te voorkomen .

Deze uitspraak raakt direct de grondtransacties van Zeewolde met Polder Networks en mogelijke datacenter.

Het Rijk ( minister Wiebes)regelde ook voorrang voor Facebook op het stroomnet , ondanks aanhoudende bezwaren van zijn ambtenaren.

Maar de landsadvocaat besliste anders.

En Facebook krijgt als grootverbruiker nog eens 90% korting op stroomprijs .

Facebook schenkt het nog door haar te bouwen tussenstation gratis aan Tennet.( de Staat)

De ( niet gecontroleerde)bouwkosten bedragen volgens de opgave van de provincie 24 miljoen.

Facebook dreigde zonder deze “faciliteiten” naar een ander (Europees land te vertrekken).

Het verklaart ook meteen de opvallende ommezwaai van de commissie MER.

Onder druk gezet natuurlijk.

Nu nog de 100 – € 150 miljoen korting ( Staatsteun) op de grondprijs en het bedrog  is compleet .

Het college van B&W prijst de restwarmte de hemel in en besteed daar uren en dagen aan .

Maar het is slechts afleiding en bedrog. 

Rapporten over restwarmte zijn 3 weken lang  door het college bewust geheim gehouden en slechts 3 uur voor de raadsvergadering van 1 december aan de raadsleden verstrekt.

Gedeputeerde Appelman en Fackeldey raken in paniek , nu een deskundige , mevrouw Krausse in de persconferentie heeft verklaard dat de techniek voor restwarmte nog 5-7 jaar nodig heeft en de “uitrol”  5 jr. gaat duren. Totaal 10-12 jr uitstel en de kosten “onbekend”

Dan kies je beter voor een alternatief , zoals een  warmtepomp zonder het gedoe van een datacenter.

De geschrokken gedeputeerden A& F stuurden nog  persbericht de wereld in ,  2024 moest mogelijk zijn! Ook bedrog dus.

Geen geld , gratis grond ,gratis stroom , geen werk , geen warmte !

Daar gaan we naar toe.

Beter maar gewoon dat datacenter vergeten en Zeewolde aansluiten op de groene energie van onze eigen windmolens . Veilig en garant voor 320 duizend huishoudens .

Ga daar onze huizen mee verwarmen. Hoe eenvoudig kant het!

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Facebook vs. Zeewolde: hoe lokale politici moeten beslissen over een landelijke kwestie

Facebook vs. Zeewolde: hoe lokale politici moeten beslissen over een landelijke kwestie

Op 16 december moet de gemeenteraad van Zeewolde beslissen over een datacentrum van miljardenbedrijf Facebook, dat naar de polder is gedirigeerd. Een handvol lokale deeltijdpolitici moet een besluit nemen dat landelijke gevolgen heeft voor het stroomverbruik. In de polder wordt gemord.

Bron: NRC, door Merijn Rengers & Carola Houtekamer, 26 november 2021

‘Nee, ze heten geen Facebook meer. Ze heten sinds kort Meta”, zegt de Flevolandse akkerbouwer, windmolenexploitant en CDA-gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Plechtstatig: „Dat spreek je uit als Meddah.”

Het is woensdagochtend, tien over half elf, en hij is als eerste politicus aanwezig in The Opera House, de theaterzaal achter grand café The Lux, pal om de hoek bij het gemeentehuis van Zeewolde. Daar zal hij voor de draaiende camera’s van de lokale zender en Omroep Flevoland de grootste zakelijke deal in de geschiedenis van de regio wereldkundig maken. „Misschien wel van de hele Nederlandse naoorlogse geschiedenis”, fluistert een ambtenaar in het zaaltje.

Kort na hem betreden twee wethouders van Zeewolde – ‘het jongste dorp van Nederland’ – het zaaltje. Ook Wim van der Es (VVD, ruimtelijke ordening) en Egge Jan de Jonge (CDA, datacentra) ogen trots. Na maanden van geheimzinnigheid heeft Facebook een uur voor het persmoment bekendgemaakt dat het techbedrijf in hun gemeente een van de grootste datacentra van Europa wil bouwen.

De liefde is volledig wederzijds, zo betuigen Appelman, Van der Es en De Jonge als zij voor een rood scherm, met daarop de tekst „Wij sorteren voor_op de_toekomst”, uitleggen dat het gemeentebestuur volledig achter de plannen staat. ‘Meddah’ is méér dan welkom in de polder. Als de gemeenteraad van Zeewolde op 16 december instemt met de plannen, kan volgend jaar begonnen worden met de bouw van de ‘datacampus’, zoals Facebook zijn zwaar beveiligde loodsen vol servers steevast noemt.

De artist impressions van het datacentrum die achter de regionale politici worden getoond, moeten de aaibaarheid van het project vergroten. Gladde, witte loodsen, omzoomd met bomen, bloemen en waterpartijen – ook al zullen die straks meer stroom consumeren dan de complete provincie Flevoland bij elkaar.

De komende weken is het aan de 19 volksvertegenwoordigers van het dorp van 23.000 inwoners om te beslissen over de mega-investering van het op zes na grootste bedrijf ter wereld, met een beurswaarde van bijna 1.000 miljard dollar. Dat uitgerekend enkele lokale deeltijdpolitici knopen moeten doorhakken over een miljardeninvestering met landelijke implicaties voor het stroomgebruik en hoogspanningsnet, is het gevolg van de decentralisatie van de ruimtelijke ordening naar het laagste bestuurlijke niveau: dat van de gemeenten.

Toenmalig VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukte vorig jaar nog dat hij „niet over de komst van datacentra” ging. Zijn opvolger Stef Blok zit ook op die lijn. Hij zei begin november dat de landelijke politiek niet de regie moest voeren over de locaties waar datacentra belanden.

Regie vanuit ministerie
Maar die regie is er wel degelijk. Uitgerekend de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Wiebes en Blok – speelde een sleutelrol bij de komst van het megadatacentrum in Zeewolde. En ook bij die van Google en Microsoft in de Eemshaven en de Wieringermeer, de andere hyperscales in Nederland.

In het najaar van 2017 meldde Facebook zich voor het eerst op het kantoor van de NFIA in San Francisco, vertelt Marco Smit, directeur van Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, die nauw betrokken is bij het project. De belangstelling was toen nog niet erg concreet.

Anderhalf jaar later, in maart 2019, was dat anders. Facebook maakte de bouw van een datacentrum in het Deense Odense bekend en wilde in Nederland snel doorgroeien, liet het bedrijf de NFIA weten. Die ging op zoek naar een locatie en kwam al snel uit in Flevoland, waar de grootste kavels van het land liggen. In mei en augustus van dat jaar bezochten vertegenwoordigers uit de VS de polder.

„Even leek het nog mis te gaan, omdat er zo snel geen zeer grote kavel beschikbaar was”, zegt Smit. Maar na bemiddeling door het door Facebook ingehuurde ingenieursbureau Arcadis ging het vanaf oktober 2019 in sneltreinvaart. Als vier agrariërs plaats zouden maken, pal naast het bestaande industrieterrein Trekkersveld, lag er opeens een lap van zo’n 200 hectare leeg.

Facebook huurde vervolgens het Amsterdamse advocatenkantoor Allen & Overy in, en pas in het najaar van 2019 meldde een advocaat zich bij de wethouder Egge Jan de Jonge van Zeewolde. Die was al snel enthousiast. Op 4 februari 2020 liet Facebook Polder Networks BV oprichten – het vehikel waarachter het bedrijf zich anderhalf jaar zou verstoppen voor burgers en lokale volksvertegenwoordigers.

De overheden hielden al die tijd de kaken op elkaar. Intern werd steevast over „project Tulip” gesproken. Weer vier maanden later maakte De Jonge de komst van „het grootste datacentrum van Nederland” naar Zeewolde bekend. „We gaan vanuit het niets Champions League spelen”, zei hij bij die gelegenheid.

Het hele project is een schoolvoorbeeld van hoe de NFIA en Horizon de komst van een multinational naar Nederland hebben begeleid, zegt Smit. „Het is in nauwe samenwerking met de NFIA, met de provincie en alle overheden tot stand gekomen. We hebben als een geoliede machine gewerkt.” Maar, voegt hij toe, op 16 december „is uiteraard de keuze aan de gemeenteraad: daar moeten we nu op wachten”.

Kan Zeewolde nog nee zeggen na zoveel landelijke inmenging? Dat kan, vindt de ontwikkelingsmaatschappij: „Er zit geen sturing vanuit Den Haag achter.” „Maar er is wél landelijke regie”, vult een provinciewoordvoerder aan. „Alleen geen sturend beleid.”

Gigantische loodsen
Inwoner Sipke Veenstra rijdt de verslaggevers in stevig tempo langs het toekomstige industrieterrein Trekkersveld IV. Daar moeten de vijf gigantische loodsen van Facebook verrijzen. Hij wijst met zijn arm naar de kale akkers. „De hallen worden 20 meter hoog, 70 meter breed en 400 meter lang. Met geluidsschermen van 25 meter eromheen. En er komen nog allerlei gebouwen tussen. Dat is de realiteit.” De loodsen zullen ver boven de groene Knardijk uitsteken.

Als infra-aannemer bouwde Veenstra Trekkersveld I en II. Een aannemersbedrijf beginnen was in de jaren tachtig, toen in Zeewolde de eerste woningen werden gebouwd, niet eenvoudig, vertelt hij. De vestigingsvoorwaarde was dat je zeker drie arbeidsplaatsen per duizend vierkante meter moest aantonen voor je bouwgrond kon kopen. Het stoort hem mateloos dat Facebook niet aan die eis hoeft te voldoen. „Ik ben niet tegen datacentra, maar het moet wel passen bij de schaal van Zeewolde. Nu wordt de grootste partij enorm voorgetrokken,” zegt hij. „Een datacentrum heeft bijna geen personeel. Op het terrein is wel ruimte voor 3.500 banen.” En zeker voor hoogwaardige werkgelegenheid.

Wat hem ook stoort, is de grondprijs die Facebook betaalt. Die is marktconform, stelt de gemeente.

Thuis in zijn werkkamer, tussen de historische foto’s van Zeewolde, haalt Veenstra zijn berekeningen uit een map vol gemeentelijke stukken. Hij is het gewend om de boekhouding van een grote bouwklus door te vlooien.

„Facebook betaalt straks 70 euro per vierkante meter bouwgrond, terwijl mkb-bedrijven die zich daarnaast willen vestigen 125 euro betalen”, zegt hij. „Bovendien wil de gemeente allerlei zaken van Facebook voor haar rekening nemen die ze niet voor gewone bedrijven betalen, zoals de wegen en de waterberging. Daardoor pakt de deal slecht uit voor Zeewolde.”

De berekeningen zitten verstopt in de plannen en zijn te ingewikkeld voor veel gemeenteraadsleden, meent hij.

En dan zijn er nog de verhalen over restwarmte. Op Ons Zeewolde, de kritische website die hij beheert, schrijft Veenstra er vaak over, samen met actiecomité Datatruc. De gemeente zegt wel dat de restwarmte uit het datacentrum gebruikt gaat worden, maar hoe dan? „Het slaat nergens op. Er is hier niet eens een woonwijk om de warmte af te nemen. En de lucht die uit het datacentrum komt, is lauw.”

Het is één groot pr-verhaal, vindt Veenstra. Datacentra, en vooral de hyperscales, leggen een groot beslag op de landelijke stroomvoorziening. Volgens een ‘routekaart’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan alle datacentra in Nederland in 2030 samen 14 terawattuur per jaar verbruiken – bijna 12 procent van het huidige nationale stroomverbruik. Tegelijkertijd haalt Nederland z’n doelstellingen voor opwekken van groene stroom bij lange na niet. Hergebruik van de warmte van de servers, die nu in de lucht vervliegt, is een manier om de balans enigszins recht te trekken.

Enige bezwaar, zegt Veenstra: „Dat is technisch heel moeilijk en razend duur.” Mede daarom zijn in de Wieringermeerpolder de restwarmteplannen voor de twee hyperscales van Google en Microsoft geschrapt.

In het zaaltje van grand café The Lux proberen de drie politici de vragen over restwarmte te beantwoorden. Er is nog erg veel onduidelijk, geven ze toe. Zo ligt er nog geen warmtenet in de grond bij het Trekkersveld en is ook nog niet duidelijk welke huizen de warmte moeten afnemen. Maar wethouder De Jong is optimistisch. In Odense worden al huizen verwarmd met restwarmte van Facebook, zegt hij. Laatst is nog een delegatie uit Zeewolde daar in Denemarken gaan kijken.

Facebook is zelf niet aanwezig in The Lux om vragen te beantwoorden. Een woordvoerder mailt desgevraagd dat het bedrijf „blijft samenwerken met de gemeente om de mogelijkheid te onderzoeken”.

In werkelijkheid kan de gemeenteraad straks helemaal niet voor of tegen de plannen rond restwarmte stemmen. Die zijn op zijn vroegst over vijf jaar klaar. De komende weken gaat het alleen om het wijzigen van het bestemmingsplan dat de komst van het datacentrum mogelijk maakt.

Beslissing uitstellen
Gemeenteraadslid Erik van de Beld van de ChristenUnie wil helemaal niet over het datacentrum stemmen. „Ik zit naast mijn gewone baan hier in de gemeenteraad”, zegt hij aan de telefoon. „Hoe kan ik nou in die tien uur in de week die hiervoor staat over zo’n enorm project oordelen?”

Van de Beld vindt dat de beslissing op zijn minst over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar heen moet worden getild. „Bij de vorige verkiezingen, in 2018, wist niemand dat Facebook hierheen wilde komen. Natuur, woningbouw, lampjes op de bruggen – daar ging het over in Zeewolde. Als de gemeenteraad echt over de komst van Facebook moet beslissen, laat dat dan op zijn minst een verkiezingsthema zijn.” Hij gaat tegenstemmen.

Ook Statenlid Gert-Jan Ransijn van JA21, met vijf zetels de grootste oppositiepartij in Provinciale Staten van Flevoland, vindt dat Zeewolde geen partij is voor Facebook. Aan de telefoon: „Voordat Facebook aankondigt dat ze ergens een datacenter gaan bouwen, hebben ze alles al gewikt en gewogen. Ze zijn echt 27 stappen verder dan de lokale politiek hier. Die vinden het vooral reuze sexy en slikken alle mooie beloften voor zoete koek.”

De landelijke overheid heeft bovendien grote plannen voor Flevoland, zegt Ransijn. Volgens De Telegraaf zou aan de formatietafel geopperd zijn ‘stikstofboeren’ die aan de rand van natuurgebieden wonen naar Flevoland te laten verhuizen. Verder moeten er tienduizenden woningen worden gebouwd. En op de akkers bij Zeewolde verrijst ook nog één van grootste windparken van Nederland.

Al met al, vindt Ransijn, moet de provincie ingrijpen. „Ik ben niet tegen datacentra, maar wel tegen onzorgvuldig bestuur. Allerlei andere overheden hebben plannen met Flevoland. Het past hier al nauwelijks. Het is niet logisch dat zo’n kleine gemeente als Zeewolde alle grond en elektriciteit voor een habbekrats aan Facebook geeft.”

Lees het bericht hier op de website van NRC.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Facebook blijkt achter plannen voor megadatacenter te zitten

Update : zaterdag 27 November in het NRC meer ontluisterend nieuws.

Burgemeester en wethouders van Zeewolde hebben de komst van een megadatacenter goedgekeurd.
Het techbedrijf achter de plannen blijkt Meta, de multinational achter Facebook, WhatsApp en Instagram.

Bron: FD.nl door Stijn van Gils, 24 november 2021 

De gemeenteraad moet nog toestemming geven, ook zijn er nog vergunningen nodig.
Facebook blijkt de partij te zijn die het omstreden megadatacenter in Zeewolde wil gaan bouwen. Meta, het bedrijf achter het socialmediaplatform, heeft hierover woensdagochtend een persbericht verstuurd.

De ontwerpplannen voor het datacenter zijn goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Zeewolde, meldt het bedrijf. De gemeenteraad moet er nog wel een beslissing over nemen. Ook heeft het bedrijf nog verschillende vergunningen nodig voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen kan worden. Meta, tevens eigenaar van WhatsApp en Instagram, gaat de komende tijd deze benodigde vergunningen aanvragen.

Veel discussie
Over de komst van het megadatacenter, een zogeheten hyperscaler, is veel discussie. In een eerder stadium werd gemeld dat het complex 166 hectare groot zal zijn. Daarnaast gebruiken servers en koelsystemen in rekencentra veel elektriciteit. In de regio Amsterdam liggen de datacenters om die reden onder vuur en werd eerder een tijd lang een bouwstop afgekondigd.

Het datacenter in Zeewolde kan volgens de plannen ongeveer 1380 gigawattuur (GWh) aan energie gaan verbruiken. De meeste datacenters in Nederland verbruiken groene stroom. Critici vinden het onwenselijk dat relatief veel van deze duurzaam opgewekte energie opgaat aan datacenters. De totale hoeveelheid elektriciteit die windturbines in Nederland in 2020 opwekten bedroeg ongeveer 15.340 GWh, becijferde het CBS onlangs. Volgens een eerdere analyse van het CBS werd er in 2019 in totaal zo’n 2740 GWh aan elektriciteit aan Nederlandse datacenters geleverd.

‘Boost voor economie’
De gemeente Zeewolde verwacht dat de komst van Meta een boost voor de lokale economie betekent, laat wethouder Egge Jan de Jonge in een woensdag belegde persbijeenkomst weten. Zo heeft het bedrijf beloofd te ‘investeren in de gemeenschap’ en zou Meta ‘kansen en mogelijkheden’ zien voor het hergebruik van restwarmte. Daarnaast zou het datacomplex ook nieuwe werkgelegenheid voor de regio kunnen opleveren.
Veel concrete vragen blijven onbeantwoord. Zo staat nog niet definitief vast dat restwarmte daadwerkelijk zal worden hergebruikt en is onduidelijk hoeveel Meta precies in de regio gaat investeren en waarin. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het ‘opleiden van ouderen’ en het ‘helpen van het mkb’, bleek tijdens de persconferentie, die live door de lokale omroep werd uitgezonden.

Een woordvoerder van Meta zelf kon niet zeggen hoeveel banen het complex moet gaan opleveren. Daarvoor is het volgens haar nog te vroeg. De vergunningen hebben nu prioriteit, laat ze weten. In theorie is het zelfs nog mogelijk dat Meta zelf besluit niet meer te willen bouwen, wanneer blijkt dat de behoefte aan een rekencentrum verdwijnt.

Metaverse
Dat een ‘groot techbedrijf’ zich in Zeewolde wil vestigen is al sinds 2019 duidelijk. Ook werd er eerder al op gehint dat Facebook achter het datacenter zou zitten. Zo viel het de regionale krant de Stentor eerder op dat het ontwerp erg lijkt op bestaande datacenters van Facebook.

Voor Meta is het prettig om rekencapaciteit in de buurt te hebben. De diensten die het levert vergen veel rekenkracht. Bovendien is het bedrijf bezig om een metaversum te ontwikkelen; een soort digitale wereld waarin mensen rond kunnen lopen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n virtuele wereld vergt nog veel meer rekenkracht dan het bedrijf tot nu toe verbruikt. Daar komt bij dat het opslaan van persoonsgegevens van Europese gebruikers in de Verenigde Staten juridisch lastig ligt.

Facebook is niet het enige techbedrijf dat een groot rekencentrum in Nederland heeft staan. Ook Google en Microsoft hebben veel van hun servers in Nederland staan. Zo hebben Microsoft en Google beide grote datacenters staan in het Noord-Hollandse Middenmeer.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/tech-en-innovatie/1420562/facebook-blijkt-achter-plannen-voor-megadatacenter-zeewolde-te-zitten-jyk1cayVhlSb

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

166 bezwaarschriften – allemaal afgewezen !

Update 24-25 november :

De persconferentie van de gemeente trok de aandacht van een groot aantal nieuwsmedia.

Op tientallen kritische vragen kwamen vage antwoorden , die zorgden voor verbazing en nog meer kritische vragen.

Uit de vage antwoorden van de wethouders de Jonge en van der Es en de gedeputeerd Appelman trek ik deze conclusie :

 • gratis grond . Wethouder de Jonge , citaat  “nee we geven zeker geen ontoelaatbare Staatssteun. Het bedrijf( Facebook) moet al veel kosten maken , dan kun je niet ook nog eens € 10,–winst per m2 voor de grond vragen. En daarmee 100 miljoen euro grondopbrengst weggeven.
 • ( Maar je kan wel € 300,-/m2 winst aan de nieuwe kopers in de Polderwijk vragen?)
 • geen werk , “We doen dit voor de regio  60/70 km”
 • geen restwarmte .
 • En niks geen afspraken op papier.

 Het Financieel Dagblad maakte een treffend verslag van de bijeenkomst :

—–

Update 24 november :

Moederbedrijf Facebook wil naar Zeewolde.

Dat heeft het bedrijf vanmorgen  bekend gemaakt .

Om 11.00 uur is er een live-persconferentie o.a te volgen via Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) en Omroep Flevoland.

 

 

 

De gemeente heeft alle bezwaren tegen de komst van een XXL datacenter afgewezen.

De 166 bezwaarmakers hebben in de nota van zienswijze van 357 pagina’s op 18 november antwoord op hun bezwaren gekregen.

Die bezwaren komen uit alle geledingen van onze samenleving , boeren, burgers , bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en zijn zeer relevant.

Mijn zienswijze treft u aan onder nr. 134 bij ontwerpplannen-Trekkersveld IV – nota van zienswijze.

Bijna alle bezwaren gaan volgens de gemeente over de mogelijke komst van een datacenter en de gevolgen voor het milieu-en de leefomgeving.

De gemeente wijst daarom al die bezwaren af :

Met veelal deze onderbouwing ” Deze zienswijze gaat inhoudelijk niet over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de MER en wordt daarom niet betrokken bij de vaststelling”.

De gemeenteraad bijeen op 1 december 2021, gaat ook niet stemmen over de komst van een datacenter maar over de bestemmingsplanwijziging t.b.v  Trekkersveld IV !

U leest het goed !

25 november is er een raadsinformatie-avond  waarbij de raad na 2 jr. geheimzinnigheid eindelijk naar buiten treedt.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad op 1 december tegen de bestemmingsplanwijziging, dan betekend dat einde datacenter.

Dat kost de gemeente niets . 

Dan is er weer ruimte om echte plannen te ontwikkelen die tenminste 75 -100 miljoen meer geld en ca 3500-4000 meer banen kunnen opleveren.

Kleiner is ook goed , passend bij de schaal van Zeewolde.

Kiest de meerderheid van de gemeenteraad voor de bestemmingsplanwijziging , dan betekend dat automatisch de komst van 166 ha datacenter .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf.

En dan hebben we de grond gratis weggegeven ,geen groene stroom, geen banen en geen restwarmte. En moeten er ca 450 windmolens of 1380 ha zonnepanelen erbij.

Geen restwarmte ? Na 2 jaar juichen over het hergebruik van de restwarmte wordt dit item nu buiten de procedure gehouden.

Waarom : Er is nauwelijks restwarmte omdat het een luchtgekoelde installatie wordt . Er is alleen een “lauwe wind”. Technisch niet voor elkaar en onbetaalbaar.

Vanwege het aspect “gratis grond ” en het commentaar is er nog een beetje geld ergens gevonden .

De grondexploitatie sluit daardoor niet meer op € 3,3 miljoen maar op  € 18,4 miljoen.

Waar die meeropbrengst opeens vandaan komt is geheim . Hogere grondprijzen voor het reguliere bedrijfsleven misschien ?

Het college van B&W wenst de nieuwe grond-exploitatie niet openbaar te maken.

Lekker transparant .

Elke stem voor het datacenter is een stem tegen het MKB bedrijf en een stem tegen een groen Zeewolde.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Argos radio uitzending over Datacentrum, WOB verzoeken en de gemeente Zeewolde.

Update 8 November :

De belangrijkste conclusies van de deelnemers in het programma Argos bij deze:

dhr. Chris van Dam (CDA).

” Opvallend dat er al grond is aangekocht zonder dat het bestemmingsplan definitief is. Ik  wens deze gemeenteraad sterkte bij de verkiezingen”.                                             

mevr. Annemarie Drahmann , Universiteit Leiden :

” Het datacenter wordt de inwoners van Zeewolde door de strot geduwd”

dhr. Jorg Leyten -NRC :

“In de WOB procedure/overzicht  is zelfs het weekoverzicht van de gemeente geheim “

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

Argos op radio NPO 1
De uitzending is hier terug te beluisteren via uitzending gemist, Argos  NPO1
(vanaf ca min 25 gaat het over het onderwerp Datacenter Zeewolde ).

Zaterdag 6 november tussen 14.00 uur en 15.00 uur op radio NPO1.

Een radio-uitzending van Argos op NPO 1 over hoe de gemeente Zeewolde omgaat  met WOB verzoeken( wet openbaarheid van bestuur) in de DataTruc-affaire .

Deelnemers :

Annemarie Drahmann , hoogleraar bestuursrecht , Universiteit Leiden.

Jorg Leyten  , onderzoeksjournalist NRC en WOB -specialist.

Chris van Dam, oud- voorz. parlementaire enquêtecommissie .

Met een bijdrage van:

Susan Schaap , voorzitter stichting DataTruc Zeewolde.

Sipke Veenstra , ondernemer en bezwaarmaker.

www. OnsZeewolde.nl

Regie : Saar Slegers onderzoeksjournalist namens Argos.

Uw reacties , aanwijzingen en opmerkingen over dit onderwerp zijn zeer welkom op www.OnsZeewolde.nl

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Wethouder Egge Jan de Jonge probeert twijfels rond datacenter Zeewolde weg te nemen

Dat megagrote datacentrum van 250.000 vierkante meter doen we voor de regio, zegt de wethouder van Zeewolde.

Bij de bevolking van Zeewolde is er veel bezorgdheid over de komst van een megagroot datacentrum. Wethouder Egge Jan de Jonge probeert de twijfels weg te nemen.

Bron: Dagblad Trouw, door Marco van den Berg, 31 oktober 2021, 13:41

Het toekomstige datacentrum in Zeewolde gaat restwarmte aanleveren voor stadsverwarming in het dorp zelf en buurgemeente Harderwijk, bevestigt wethouder Egge Jan de Jonge naar aanleiding van twijfels bij de inwoners. De Jonge wil hierover zekerheid hebben voordat er op 16 december een besluit valt over de bouw. “De provincies Flevoland en Gelderland werken samen aan een plan, en er is overleg met het Amerikaanse bedrijf over de hoogte van een bijdrage in de aanlegkosten.”

Binnen nu en acht jaar wil het Amerikaanse hightechbedrijf – de naam is niet bekend – vijf enorme hallen bouwen in het dorp, bij elkaar 250.000 vierkante meter. Half december neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. In aanloop naar die vergadering loopt de spanning op, merkt wethouder De Jonge. “We krijgen felle reacties. ‘De gemeente is knettergek’, wordt op sociale media geroepen. Ik begrijp heel goed dat er nog vragen kunnen leven. Dus het is aan ons om die eerlijk en duidelijk te beantwoorden.”

Die vragen gaan onder meer over de verwarming. Zeewolde heeft al een warmtenet in een van de wijken, dicht bij het gebied waar het datacentrum is gepland. “Harderwijk heeft een warmtenet in ontwikkeling. Er moet echt nog wel wat gebeuren, maar we kunnen hierdoor van het gas af”, benadrukt De Jonge. Hij wil nog geen percentage noemen bij de restwarmte die wordt gebruikt. “Anders word ik straks aangesproken op één procent verschil. Daar heb ik niet zo’n zin in. Maar als je Zeewolde en Harderwijk wilt verwarmen, dan heb je heel wat restwarmte nodig.”

Korting van 75 miljoen euro
De wethouder is enigszins in zijn wiek geschoten door het interview met een van de 140 bezwaarmakers afgelopen maandag in Trouw. Daarin verwijt bewoner Sipke Veenstra de gemeente ‘volksverlakkerij’ omdat het centrum veel energie verbruikt, maar nauwelijks zelf stroom opwekt. Daarnaast hekelt Veenstra de ‘korting van 75 miljoen euro’ die Zeewolde zou geven op de grondprijs voor het datacentrum.

Dat laatste zit echt anders, zegt De Jonge. ‘‘Het gaat om een gebied van 166 hectare dat nog niet bouwrijp is gemaakt. Daar moet de opdrachtgever nog veel kosten voor maken. Vandaar dat prijsverschil. Dat is ook meerdere keren uitgelegd aan mijnheer Veenstra, maar hij kijkt daar anders naar.”

Dat er zoveel ruimte nodig is voor het datacentrum, een kritiekpunt van veel bezwaarmakers, heeft nóg een reden, zegt de wethouder. “Er is gekozen voor een groter gebied om die vijf hallen landschappelijk in te kunnen passen. We willen er natuur terugbrengen en zorgen voor biodiversiteit. Dan ga je dus niet verdozen, zoals je dat op andere plekken wel ziet. Daarin volgen we ook het advies op van het College van Rijksadviseurs.”

Te groot voor een dorp?
De Jonge erkent dat het hele plan eigenlijk te groot is voor een dorp als Zeewolde. “Mijn eerste gedachte was ook: moeten we dit wel willen? Ik heb indertijd direct gebeld met de gedeputeerde en die vond het prima passen bij de economische ontwikkeling van Flevoland. Want we praten veel over de bouw van huizen – er komen in de provincie nog honderdduizend woningen bij – maar er zijn ook banen nodig. Dus we zeggen nadrukkelijk: we doen dit voor de regio.”

Door samenwerking met de provincie, het Rijk, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon én een aantal adviesbureaus is alle ondersteuning voor Zeewolde beschikbaar, verzekert De Jonge. “De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat je ontwikkelingen niet keihard afwijst, maar eigenlijk zegt: ja, mits… Dus we hebben er serieus naar gekeken en zagen al snel voordelen: onder meer de vierhonderd banen die erbij komen en de extra opbrengsten in de vorm van de onroerendezaakbelasting.”

Zeewolde stelde bij aanvang als voorwaarde dat het datacentrum zo duurzaam mogelijk zou zijn en dat er ook iets met de restwarmte moet gebeuren. “Bovendien willen we in het plangebied zelf nog 25 hectare behouden voor uitbreiding van ons businesspark.”

Dat het Amerikaanse bedrijf zich nog niet bekend heeft gemaakt, zorgt voor enige geheimzinnigheid, merkt De Jonge. Achteraf gezien had hij er bij het opstellen van de voorwaarden al afspraken over kunnen maken. Dat had de communicatie makkelijker gemaakt. “Maar wij wisten niet dat daar zo’n discussie over zou ontstaan.”

Lees het artikel via deze link ook in Dagblad Trouw.

Reactie Sipke Veenstra :

De wethouder motiveert de korting van € 75 miljoen op de grondprijs met het gegeven dat Polder Networks B.V nog veel kosten moet maken om het terrein bouwrijp te maken.

Dat standpunt valt meer dan ernstig te betwisten :

Uit het ontwerpbestemmingsplan is keurig af te leiden de te maken verhardingshoeveelheden van laadplatforms , wegen & parkeerplaatsen : 89.500 m2 .

In orde van oppervlakte is dat te vergelijken met het nieuwe terrein van Wolter Koops b.v , dat is 84.000 m2.

€ 75.000.000, korting/ 89.500 m2 = € 838,00/m2 . Bestraten met goud is goedkoper.

Kort gezegd : de korting van € 75 miljoen op de grondprijs staat in geen enkele  verhouding met de toe te rekenen kosten voor het bouwrijpmaken van het terrein van het XXL datacenter.

Polder Networks betaalde ca € 50,-/m2 voor de grond, 1.666.000 m2 , het reguliere bedrijfsleven straks naar mijn verwachting tenminste  € 125,00 /m2 .

Overigens moet er nog ca 800.000 m2 worden aangekocht van de Staat, die verkoopt niet voor dat het bestemmingsplan definitief is. En dat is het nog lang niet.

Nee, natuurlijk is mijn begroting niet helemaal volledig, maar als we alle cijfers op scherp zetten is de(staats)steun nog steeds tenminste ca € 70 – € 100 miljoen of meer. Gratis grond dus .

Zaterdag 6 november zijn Susan Schaap , voorzitter van de Stichting Datatruc en ikzelf  in het programma Argos op NPO1 van 14.00 – 15.00 uur te beluisteren.

Onderwerp : hoe gaat de (lokale )overheid om met haar burgers en bedrijven .

Wordt vervolgt :

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Landelijke media: Wantrouwen rondom reusachtig datacentrum in Zeewolde

Veel wantrouwen rondom reusachtig datacentrum in Zeewolde. ‘Het gemeentebestuur overziet de gevolgen niet’

Dagblad Trouw, door Marco van den Berg op 25 oktober 2021.

De gemeente Zeewolde in Flevoland heeft plannen voor de bouw van een enorm datacentrum. Een petitie tegen de komst van dit gebouw is al ruim 1700 keer ondertekend.

De bouw van een XXL datacentrum in Zeewolde, een van de grootste ter wereld, lijkt een flinke stap dichterbij gekomen. Op een nieuw stuk bedrijfsterrein zijn vijf hallen van in totaal 250.000 vierkante meter bedacht. De milieueffecten zijn in kaart gebracht. Het is nu aan de politiek om een besluit te nemen. Ondertussen groeit het verzet in het polderdorp.

Een van de 140 bezwaarmakers is Sipke Veenstra (67). Hij was uitvoerder en aannemer in de grond-, weg- en waterbouw. Zijn opslag is deels gevestigd op een boerenerf dat moet wijken vanwege de plannen. Juist deze week verhuist hij zijn spullen. Dat hij zijn opslag moet verhuizen, is niet zijn grootste bezwaar. De omvang van het complex en de invloed op de omgeving baren hem echter grote zorgen. “Het gemeentebestuur overziet die gevolgen niet”, is zijn stellige overtuiging.

Het datacentrum verbruikt extreem veel stroom, onttrekt miljoenen liters koelwater, komt vlak bij een nieuwe woonwijk te liggen en eist in een klap alle uitbreidingsruimte voor het bedrijfsleven op. In ruil daarvoor wil het datacentrum zelf 5 tot 10 procent duurzame energie opwekken, al beveelt de milieueffectrapportage (Mer) aan om dat percentage te verhogen.

Miljoenen euro’s korting
De bouwaanvraag is ingediend door Polder Networks BV, namens een onbekend Amerikaans hightechbedrijf. Vanwege het maatschappelijk belang geeft de gemeente ruim 75 miljoen euro korting op de grondprijs. Ook zijn de normen versoepeld voor het aantal werknemers per hectare. Opeens zijn alle vestigingsvoorwaarden vloeibaar, heeft Veenstra gemerkt.

Dat zit hem niet lekker. “Alle ondernemers in dit dorp hebben zich de blaren op de tong gepraat om een plekje te bemachtigen en zaken te regelen. Nu komt er een grote jongen langs en die bepaalt alles. Het voelt alsof wij snotneuzen zijn.”

Volgens Veenstra mist de gemeentelijke organisatie de capaciteit en kennis om zo’n enorme ontwikkeling te begeleiden. “De ontwikkelaar heeft het gemeentebestuur in de tang, want er is door onze wethouder in een vroeg stadium medewerking toegezegd zonder het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners daarin te kennen.”

De gemeenteraad is bijgepraat in besloten vergaderingen. Zelfs de naam van het Amerikaanse bedrijf blijft onbekend, al is het gerucht dat het om Facebook gaat hardnekkig. Het ontwerp wijst in die richting, concludeerde Omroep Flevoland al eens. Op vragen ging de techgigant destijds niet in.

Kaken stijf op elkaar
“De negentien raadsleden houden naar buiten toe de kaken stijf op elkaar. Met zoveel schimmigheid krijg je geen draagvlak.” Een petitie tegen het datacentrum van stichting DataTruc Zeewolde is al ruim 1700 keer ondertekend. “Zo’n beetje alle voorbereidingskosten zijn voor rekening van de projectontwikkelaar. Er ontstaat een sfeer van: we kunnen geen nee meer zeggen.”

In een zelf samengesteld rapport, dat hij onlangs persoonlijk overhandigde aan de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, schetst Veenstra een kritisch beeld. Als alles doorgaat, krijgt het bedrijf 166 hectare toebedeeld voor vijf datahallen van twintig meter hoog. Met daarbij een vergunning voor 200.000 vierkante meter aan kantoren en bijgebouwen.

Op drukke dagen zullen bij de aanleg 1700 voertuigen naar de locatie rijden. De totale bouwtijd is acht jaar. Veenstra: “Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dat moet dan wel passen bij de schaal van Zeewolde.”

Het datacentrum gaat 1380 gigawattuur per jaar aan stroom verbruiken; twee keer de hoeveelheid van een stad als Amsterdam. De Commissie Mer adviseert om op eigen terrein meer duurzame energie op te wekken. De projectontwikkelaar heeft dat liever niet, vanwege brandgevaar en gebrek aan reserveruimte. Onbegrijpelijk, vindt Veenstra.

Onrust
Op de site van de gemeente Zeewolde probeert het gemeentebestuur onduidelijkheid en onrust weg te nemen. Zo staat uitgelegd dat de gemeenteraad nog altijd vrij is om te kiezen voor of tegen het datacentrum. Ook ziet Zeewolde volop voordelen, zoals de 250 tot 400 extra banen voor hoger opgeleiden, de komst van een technologiecampus bij het bedrijf en het gebruik van restwarmte uit de datahallen.

Veenstra heeft daar een iets andere kijk op. “Er is gezegd dat we met die restwarmte het dorp zelf maar ook buurgemeenten als Harderwijk en Lelystad van het gas af kunnen helpen. Maar vanwege de afstand is Lelystad al afgevallen. Harderwijk zou nog kunnen, maar dan moet je met die lange buizen onder het Veluwemeer door of langs de dijk; dat kost vele miljoenen. Zo’n optie neemt niemand serieus. Het is volksverlakkerij.”

In overleg met de ontwikkelaar is al wel een alternatieve route bedacht voor het vele bouwverkeer naar het terrein Trekkersveld; daardoor zal er nauwelijks stikstof terechtkomen in de nabijgelegen natuur op de Veluwe. De besluitvorming is al twee keer uitgesteld door Zeewolde, maar nu staat het onderwerp voor december op de agenda.

Lees hier het artikel op Trouw.nl

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Provincie Flevoland / Appelman : XXL Datacenter – Daar gaan wij niet over ! Nationale ombudsman kijkt mee.

Update 03/10/2021 :

De druk en de geheimzinnigheid rondom de datacenterperikelen zijn alleen nog maar groter geworden :

Raadslid Rob Smeets heeft zijn ontslag ingediend.

De nieuwe partij in oprichting , Actief Zeewolde , heeft Smeets woensdag j.l uit de partij gezet en Steijger van Liberaal Zeewolde heeft Smeets om onduidelijke redenen geroyeerd.

Steijger vergeleek Rob Smeets  in een bericht op omroep Flevoland cynisch met Pieter Omzigt.

Steijger heeft al in 2020 politiek afscheid genomen vanwege  zijn zakelijke belangen met de gemeente Zeewolde. 

Dat spitwerk van Smeets maakt bepaalde bestuurders blijkbaar steeds zenuwachtiger.

Smeets moest daarom gecensibiliseerd worden en weigerde een”functie elders”.

Smeets twijfelde in het proces naar de besluitvorming over o.a het datacenter en  het grondbedrijf en stond  in de weg.

De verhitte discussie over de woontoren op de plaats van paal 11 is  een goede afspiegeling van wat heet belangenverstrengeling en hoe de verhoudingen erbij liggen.

Speets blijft nog aan tot dat op 4 november dhr.Henk Parisius mogelijk wordt benoemd.

Met Update 29/09/’21

Dankzij de inspanningen van Zeewoldernaar  Gert Jan Ranzijn van de politieke partij Ja 21 , kwam het onderwerp  Hyperscale Datacenter Zeewolde woensdag 22 september middels een spoedeisende vergadering op de agenda.

Op de agenda van de Provinciale Staten . En dat koste moeite heb ik begrepen.

Ik ben niet tegen een datacenter , maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde.

Nederlands kent inmiddels 189 datacenters met een oppervlakte van 378.000 m2.

Dat is gemiddeld 2000 m2 per stuk.

Het hyperscale datacenter staat in de planning voor ca 250.000 m2 met vergunning voor 200.000 m2 extra bijgebouwen..

De gemeente Zeewolde heeft inmiddels bericht gestuurd, dat de reeds geplande commissievergadering van 13 oktober verplaatst wordt naar een nog te bepalen datum in december 2021.

De reden waarom is niet bekend gemaakt.

De vraag die nu na 22 september opnieuw aan de orde is :

Wie is nu feitelijk bevoegd gezag voor het afgeven van de vergunningen. 

De gemeente of toch de provincie Flevoland en wie controleert de Omgevingsdienst ( OFGV)?

Omroep Flevoland verzorgde de rechtstreekse tv -uitzending met hier in de link de beelden van de vergadering , in 2 delen , incl insprekers en uitvoerige discussie .

Stateninformatie.flevoland.nl
Bekijk hier de beelden van beeldvormende sessie met/bij de Provincie Flevoland.

Het inspreek- document treft u op de pagina met de verwijzing naar uitzending.

Er waren 2 insprekers . Mevr. Schaap van de Stichting Datatruc Zeewolde en ikzelf als bezwaarmaker tegen de plannen.

Naar de insprekers toe namen de commissieleden  uitvoerig de tijd om uitgebreide vragen te stellen en zich te verdiepen in de materie als landschappelijke impact , verkeersveiligheid , stikstofperikelen , milieuschade, restwarmte , om tot de conclusie te komen  dat ze als publiek ( de Provincie)langs de kant staan.

Verschillende statenleden maken daar ernstig bezwaar tegen , maar troffen gedeputeerde Appelman als hindernis op hun pad.

Via mijn beknopte versie van het bestemmingsplan ( 40 blz.) in plaats van de meer dan 4000 waren we al snel bij de knelpunten :

Wie is feitelijk bevoegd gezag als het gaat over het verlenen van de vergunningen:

De gemeente Zeewolde of de Provincie Flevoland en in welke mate.

Na een heftige discussie  gaf gedeputeerde Appelman zijn visie : Daar gaan wij niet over !

In zijn opinie is de gemeente bevoegd gezag over de bestemmingsplanwijziging en de Omgevingsdienst Flevoland ( OFGV)over het verlenen van de  ontgrondingsvergunning .

De omgevingsdienst is door de provincie Flevoland aangesteld als uitvoerend gezag , maar de provincie heeft er geen zeggenschap over?

Alle politieke partijen waren het er over eens dat de beslissingsbevoegdheid van een mega- industrieproject (bijna de grootste ter wereld ) niet bij een kleine gemeente thuis hoort.

De provincie Flevoland was bij monde van gedeputeerde Appelman echter niet van zins om de gemandateerde omgevingsdienst te controleren en zeker niet van plan om op de beslis stoel van de gemeente Zeewolde te gaan zitten .

Een hyperscale XXL Datacenter in Zeewolde : Daar gaan wij niet over .

Ondanks het feit dat de gemeente door de provincie onder verscherpt toezicht is geplaatst.

Gedeputeerde Appelman deed wel de toezegging om inhoudelijk binnen 2 maanden met een reactie gekomen op de in gebrachte feiten en documenten.

Tijd rekken heet dat.

Mijn inbreng is 5 minuten tekst en 30 fotokopieën uit het bestemmingsplan.

15 minuten leesvoer en 30 onweerlegbare cijfers en tekeningen , vrij beschikbaar.

De provincie ontwikkeld nieuw beleid , voordat er zich nog meer datacenters in Flevoland kunnen vestigen .

En Zeewolde hoort daar niet bij vanwege een reeds lopende procedure ? 

Diep triest en onverantwoordelijk.

Gelukkig kon ik vandaag ook het Zwartboek (inspreeknotitie) aanbieden aan de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

 

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra.

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Datacentrum wil eerste 10 jaar geen zonnepanelen op het terrein.

Plattegrond datacentrum met ontwerp ruimte voor zonnepanelen.

De grijze vlakken zijn de datahallen van 169.000 m2 , de witte strepen zijn de condensors/generators van 78.000 m2

 

Uit een bijlage van de adviescommissie Mer , www.commissiemer.nl/adviezen/3471 , blijkt dat het Datacentrum de eerst 10 jaar geen zonnepanelen op haar terrein wenst te plaatsen.

Plannenmaker Arcadis schrijft dat in een bijlage van de commissie Mer.
Ook andere vormen van energie opwekking op het eigen terrein zijn niet mogelijk of ongewenst.

Eerder werd er geroepen, dat er 53,6 ha zonneparken konden worden gerealiseerd .

Maar in de bijlage bij het Mer rapport valt te lezen , dat het reserveterrein van ruim 30 ha en de terreinen tussen de gebouwen tenminste 10 jr vrij moeten blijven vanwege bouwactiviteiten en “flexabiliteit”

Het betreft het reservedeelgebied 1 van 30,8 ha en deelgebied 2 van 5 ha tussen de gebouwen.
Samen 35,8 ha minder duurzame energieproductie.

Maar ook deelgebied 3 van 3,4 ha langs de Gooiseweg en deelgebied 5 van 6,4 ha langs de Knardijk staan ter discussie , vanwege ernstige aantasting van het polderlandschap door zonnepanelen.

Al met al betekend dat een vermindering van 46.000 Mwh “groene stroom” ten opzichte van de eerdere verwachtingen van 70.000 Mwh .

Wat dan maximaal overblijft is 24.000 Mwh ofwel 2 % van de benodigde 1380 Mw.

2 % en alleen als de zon schijnt .

Wat wordt het ? 500-1500 Windmolens elders en/of 1350 ha zonneparken elders ?

Dat is net zoveel als het lage aantal geschatte arbeidsplaatsen per ha. ( 166 ha x2,47 )

Mogelijk 210 Fte’s over 10 jaar ( 2035 !) en 160 “contractanten”. Dat zijn onderaannemers voor de beveiliging en om het gras te maaien.

Het datacentrum krijgt in de verdringingsreeks geen voorrang op agrariërs omtrent waterrechten.

Voor de uitbreiding van het Trekkersveld IV moet de stikstofdepositie gelijk zijn aan 0,00 mol/ha of leiden tot een totale afname . Dat is niet gebleken.
Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stikstof en Co2 gevolgen voor het Natura 2000 gebied en de Veluwe.

Om aan de geluidseisen voor de omgeving te kunnen voldoen , hebben de plannenmakers 3 geluidsgevoelige objecten= woningen) aan de Ossenkampweg aangemerkt in de categorie 51-55 dB.

De geplande geluidsschermen tot 25 m1 hoog staan er dus niets voor niets. 73000 m2 condensors maken echt wel een beetje geluid.

De nieuw geplande woongebieden voor 1200-2000 woningen aan de Ossenkampweg zijn gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten .
Wettelijk is max 45 dB op de gevel toegestaan.

Dat wordt dus voor de gemeente Zeewolde hogere kosten door extra geluidsvoorzieningen of uit kijken naar ander woningbouwlokaties.

In het G gebied bouwen misschien , maar ja waarvan betalen we dan die sluis van 20 miljoen .

Tot zover.

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Radio en TV uitzending raadsvergadering 2 september “De Lux”

Verslag radio uitzending 8 september en tv uitzending raadsvergadering 2 september in de Lux.

Veel Zeewoldenaren hebben deze uitzendingen gemist.

In deze tv opnames het intervieuw met tegenstander Gerrit van der Heide en voorstander Steijger . Let u daarbij even goed op alle niet onderbouwde uitspaken van Steijger in deze.
Steijger roept dat we hyperscale datacenters nodig zijn , alleen al om alle bijstandsuitkeringen op een rijtje te hebben.

Op de Lokale Omroep Zeewolde ,de LOZ, zijn in de radio uitzending van 8 september de plannen te beluisteren over o.a nog een datacenter van 150 ha in de oksel van de A27/A6.

De gemeenteraad van Almere vergaderd op 22 september samen met de gemeenteraad van Zeewolde over de plannen.
Op de agenda staan misschien de gevolgen voor ruimtelijke ordening , het energieverbruik ( vanaf de aanwezige hoogspanningslijn van Tennet) , het waterverbruik ( vanuit de Lage Vaart) en de gevolgen voor de nieuwe woonwijk Oostvaarderswold ?

Allemaal zaken die we 1 op 1 kunnen spiegelen met 166 ha Datacentrum Zeewolde .

Maar Almere ontwikkeld tenminste eerst een visie en dan mogelijk een plan.

In de flyer van Leefbaar Zeewolde treft u een plattegrond met de nieuwe woningbouwzoeklocatie A voor 1200- 2000 woningen aan de Ossenkampweg.
Deze plattegrond geeft pijnlijk weer , de geringe afstand ( minder dan 800 m)van het woningbouwgebied tot het hyperdatacentrum in Zeewolde .

Bouwen in het G gebied dan maar ?

In de MRA regio Amsterdam ( 21 gemeentes om/en Amsterdam) geldt een bouwstop voor datacenters vanwege gebrek aan stroom/energie, vandaar de uitwijk naar Flevoland ?.( Gratis grond, stroom en water)

De 150 ha landbouwgrond langs de A27/A6 is eigendom van een projectontwikkelaar die er een hyperconnectiviteitshub wil realiseren.

In gewoon Nederlands is dat een bedrijventerrein voor een verzameling kleinere datacenters van verschillende bedrijven .

In tegenstelling tot het hyperscale datacentrum in Zeewolde . Volgens de gemeente is dat bedoeld voor 1 technoreus .
Maar waar de stroman van Polder Networks voor staat blijft onbekend.
Wethouder de Jonge bevestigt , dat zijn ambtenaar destijds afgereisd is naar Amsterdam.

Daar lagen de plannen voor Zeewolde al helemaal klaar….

Nu nog de vergunning.

Maar als deze beelden de weergave zijn van het bevoegd gezag …

Als ik de TV beelden bekijk , dan zou je denken , die zijn kralen en spiegeltjes beloofd.

Behalve de Christen Unie , die hebben het boekwerk gelezen en begrepen.

Zeewolde is het bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging , de Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het afgeven van de ontgrondingsvergunning.

De OFGV – de Omgevingsdienst Flevoland , Gooiland en Omstreken hebben nog een lange weg te gaan.

De commissie Mer , de stikstof en de CO2 laten niet met zich sollen.

We zijn het in Zeewolde inmiddels wel gewend.

Slechte plannen bestaan niet , slechte plannenmakers helaas wel.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

Tijdens een extra raadsvergadering van 2 september j.l. kon er door de raadsleden gesproken worden over de komst van 2 hyperscale datacenters naar Zeewolde.

De eerste staat gepland op een terrein van 166 ha en een lengte van 2000 m1 langs de Gooiseweg / Knardijk onder het mom van Trekkersveld 4

Projectontwikkelaars hebben ook plannen voor een 2e hyperscale datacentrum in de oksel van de A6/A26 ter hoogte van de Wulpweg/Ibisweg.

Over beide “gevallen” konden de raadsleden informeel met elkaar van gedachten wisselen.

De insprekers mochten geen vragen beantwoorden , dat was volgens voorzitter Gorter een andere procedure..

Besluiten werden er ook niet genomen

Er waren 3 insprekers, waaronder ik zelf, de Stichting Datatruc Zeewolde en nog een ondernemer die hun zegje in 5 minuten  mochten geven.

Voor het eerst na 22 maanden, 19 december 2019, waren raadsleden bereid of in staat om iets van een mening te geven.

Dankzij de inzet van de Christen Unie en Zeewolde Liberaal .

Veel verontschuldigende woorden , openheid ja misschien , transparanter misschien , volgende keer beter misschien , het had misschien eerder gemoeten enz.

14 oktober is er een officiele raadsvergadering over het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarna op 4 november een besluit wordt genomen.

Tot die tijd wordt het hard werken.

Hier leest u de tekst, zoals ik die heb ingesproken.

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Ik ben Sipke Veenstra en sta hier als inwoner en ondernemer. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen de plannen.

Ik ben terreininrichter (aannemer) in Zeewolde sinds 1975. Als u aan Zeewolde of het Trekkersveld prutst , dan komt u aan mij.

Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme uitgifte voorwaarden.

Nederland heeft inmiddels 189 kleinere datacenters, daarover hoor je niemand.

Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacenters in Middenmeer en Eemshaven moet genoeg zijn om de plannen hier te stoppen.

Dergelijke misstanden moeten we in een duurzaam dorp als Zeewolde niet willen!

Bovendien rechtvaardige de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen m3, het enorme stroomverbruik van 1380 MWh, alle niet berekende risico’s, de geringe werkgelegenheid, 1350 ha extra zonnepanelen, 500-1500 extra windmolens , nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.

Vanavond is aan de orde de komst van 2 datacenters met een oppervlakte van 166 en 150 ha.

Projektontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde ontdekt.

Over die plannen in Zeewolde schrijven de [plannenmakers zelf, dat die ook zouden passen op 55 ha.

Dus waarom 166 ha? Ruimtelijke wanorde blijft ruimtelijke wanorde.

Trap niet in hun mooie praatjes!

Maar trap ook niet in de sprookjes van projectwethouder de Jonge.

Waarom Zeewolde ?

Die vraag stellen nu niet alleen de commissie MER ( milieu-effect -reportage) maar ook 160 bezwaarmakers en inmiddels een paar duizend Zeewoldenaren.

Waarom Zeewolde,

De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt :

” We zochten een terrein met veel ruimte, schoon water en groene stroom van 50-100 ha in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken.”

En toen werd het Zeewolde ..

Hun keuze voor Zeewolde is nu al strijdig met de wet Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de landelijke overheid .

Daarin worden juist zoekgebieden in Noord- Holland en Groningen aangewezen voor hyperscale datacenters.

U bent als gemeenteraad al op 19 december 2019 door het college van B&W in een besloten vergadering van de plannen op de hoogte gesteld . Vanaf toen is u geheimhouding als gemeenteraad opgelegd.

Er is geen verslag van die vergadering gemaakt en er is ook geen voorbereidingskrediet afgesproken.

Met de komst van projektontwikkelaar Polder Networks is meteen de democratie uit Zeewolde verdwenen.

Alle vergaderingen zijn geheim, op WOB verzoeken wordt niet gereageerd en de gemeentelijke voorlichting is meer propaganda dan voorlichting.

Projektontwikkelaars nemen in Zeewolde de regie over.

Waarom Zeewolde?

” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grond “

Wat blijkt, de “winst” voor het grondbedrijf van Zeewolde is slechts € 1,12 /m2 excl. B.T.W.

Wat blijkt ook :

Het exploitatieverlies voor de gemeente sluit nu al op € 7 MILJOEN NEGATIEF, oplopend naar tenminste € 10 miljoen negatief en mogelijk zelfs € 20- 25 miljoen als gevolg van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte.

De voorgespiegelde grondprijs voor nieuwe bedrijven van € 115,-/m2 is niet meer haalbaar en moet naar minstens € 150,-/m2 om het plan kostendekkend te maken .

Het hyperscale datacentrum behoud echter wel haar “gratis grond” met een korting van minstens € 75 miljoen op de grondprijs.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met Polder Networks voor de realisatie en het bouwrijp maken van het hele terrein.

Ik moet u teleurstellen. Het terrein is nu eigendom van de Staat, de Provincie en de gemeente en daarvoor gelden de aanbestedingsvoorwaarden en de Aanbestedingswet.

Van “werk met werk” maken zal geen sprake zijn.

Tot slot :

De provincie Flevoland heeft in juni in een extra vergadering besloten, dat er eerst beleid en voorschriften moeten worden gemaakt, voor dat vergunning voor de vestiging van datacenters kunnen worden afgegeven. Dat kan op zijn vroegst in 2023,

De commissie MER heeft 2 zeer negatieve beoordelingen en een negatief advies afgegeven.

Dat advies luidt: Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde wacht met het afgeven van vergunningen totdat alle risico’s beter in beeld zijn gebracht.

Mijn advies: Zeg nee tegen dit plan en kom met een passend plan wat kan rekenen op draagvlak.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Einde inspreeknotitie.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen