Categoriearchief: Horsterwold

De Bosruiter is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Nederland

Greenports Nederland en LTO Nederland organiseerden een bezoek naar de grootschalige huisvestingslocatie voor internationale medewerkers in Zeewolde. Aan de Bosruiterweg 14 is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gevestigd. Op 12 hectare grond bieden 120 appartementen en 120 chalets woonruimte voor 1.200 arbeidsmigranten.

Bron: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De huisvestingslocatie bestaat nu ruim 10 jaar. In 2020 merkte de gemeente Zeewolde dat steeds meer woningen in gebruik waren door arbeidsmigranten, ingehuurd door uitzendbureaus. Dat zorgde voor overlast in de wijken. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met uitzendbureaus om te komen tot een oplossing om deze woningen weer beschikbaar te maken voor de inwoners van Zeewolde en tegelijkertijd te zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit was een win-win situatie voor beiden, de gemeente kreeg weer woningen terug voor regulier gebruik en de uitzendbureaus meer capaciteit om arbeidsmigranten te huisvesten.

Asielzoekerscentrum
In 2012 is het complex geopend voor 600 arbeidsmigranten. In 2015 diende de eerste asielcrisis zich aan en is de gemeente gevraagd hierin te faciliteren. Dat heeft ertoe geleid dat de toenmalige woningen werden ingericht als asielzoekerscentrum (azc) en er een nieuw complex voor arbeidsmigranten naast is gebouwd. Toen 3 jaar later het azc werd opgeheven kwam vanuit de uitzendbureaus de vraag om beide locaties in te zetten voor arbeidsmigranten.

Nieuwbouw
Op dit moment maken 1.197 arbeidsmigranten gebruik van het complex voor short- en midstay. Maar inmiddels dient de volgende asielcrisis zich weer aan, wordt het huidige complex weer een AZC en zal er weer een nieuw complex voor arbeidsmigranten op het terrein gebouwd worden. De verwachting is dat dit binnen een half jaar gerealiseerd is.

Samenwerking met uitzendbureaus
De woningen worden verhuurd aan 4 verschillende uitzendbureaus. Deze verhuren weer door aan de arbeidsmigranten en zorgen ook voor beheerders in hun eigen woningen. Samen met de medewerkers van de Epe groep, de eigenaar van de locatie, zorgen ze ervoor dat alles reilt en zeilt op de locatie. Ook de wijkagent is regelmatig te vinden op het complex, maar eigenlijk gebeuren er weinig andere dingen dan in ‘normale’ wijken.

Inschrijving in de BRP
De inschrijving in de BRP is een goede samenwerking tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Op maandag en dinsdag komen de uitzendbureaus met de arbeidsmigranten naar het gemeentehuis om in te schrijven in de BRP. Ook zorgen de uitzendbureaus dat zij op voorhand al de benodigde papieren opvragen bij de arbeidsmigranten, zodat de inschrijving vlot kan verlopen. En als de arbeidsmigrant verhuist of vertrekt naar het land van herkomst, dan geven de uitzendbureaus dit door aan de gemeente.

Draagvlak
Het draagvlak binnen de gemeente ten opzichte van arbeidsmigranten is positief. Ze horen erbij in het dorp. Ze doen mee met de activiteiten en zijn ook lid van diverse verenigingen. Zo wonen de arbeidsmigranten in Zeewolde niet alleen op deze grootschalige locatie. Agrarische bedrijven in de gemeente mogen maximaal 50 arbeidsmigranten op hun eigen terrein huisvesten. De gemeente en de brandweer controleren of deze huisvesting voldoet aan de eisen. Zeewolde bestaat nog maar 40 jaar en heeft een echte pioniersgeest. Als iets nieuws is, dan past het bij Zeewolde. Dus ook de arbeidsmigranten.

Tijdelijk verblijf
Het succes achter deze locatie ligt in de goede samenwerking van de locatie met de plaatselijke overheid en de uitzendbureaus. Het kort houden van de lijntjes tussen deze partijen zorgt voor weinig tot geen overlast op het complex. Het complex is wel echt ingericht op een tijdelijk verblijf. Als arbeidsmigranten langer in Zeewolde willen blijven, dan moeten ze een woning zoeken in het dorp. Datzelfde geldt voor gezinnen met kinderen. Daar zijn ze ook van harte welkom.

Lees het stuk ook op de website www.vng.nl

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter bekent, 787 arbeidsmigranten ten onrechte permanent gehuisvest in het Polenhotel

Burgemeester Gorter bekent: 787 arbeidsmigranten permanent gehuisvest in het Polenhotel , ook vrouwen en kinderen.

Gorter bekent dat 787 arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan  permanent  in het Polenhotel verblijven. Deze leugen bracht ten onrechte 787 x € 1350,-  = bijna € 1,1 miljoen voor de gemeente op.

Deze bekentenis roept de volgende vragen op:

Hoe zit het dan met het werkelijke inwonertal van Zeewolde?

En hoe zit het dan met de “handhaving” op het Polenhotel en wie werd hier nog meer beter van?

En welke ambtenaar wilde hier bewust niet handhaven?

En waarom moest er tegen torenhoge kosten en veel stress voor bewoners en eigenaren dan wèl worden gehandhaafd op Horsterworld aan de Bosruiterweg?

Is de negatieve uitstroom van de lokale inwoners dan nog groter dan gedacht en hoe lang is dit bedrog al gaande?

In het bericht ‘Handhaven’ van mei 2019 schreven wij al eerder over het meten met meerdere maten door de gemeente Zeewolde.

Morgen meer over dit onderwerp. Lees ook het artikel hierover in de Stentor.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Beste Bosruiterweg, hoe gaat het nu met je?

by 

De druppel-foto 1.

Beste Bosruiterweg, hoe gaat het nu met je?

Met mij gaat het goed , maar over jou wordt de laatste tijd wel veel kak gesproken.

Jij en en ik kennen elkaar al een tijdje en we waren zeker niet altijd vrienden.

Dat komt omdat je veel langer bent dan breed. En je liet me oneindig lopen .

Als Bosruiterweg trof ik je aan in je pure vorm . 3,50 meter breed en 5600m lang.

Dikwijls heb ik je opgemeten , maar je veranderde zonder koppig te zijn niets aan de maten.

Je  was als weg een belangrijke schakel in de aanvoer van o.a. graan naar de silo’s op het Trekkersveld. Nu ben je soms de racebaan voor arbeidsmigranten die zich vervelen of voor jongelingen die op hun fiets op weg zijn naar de kip of de hagelslag die ze in moeten pakken.

Ik leerde je kennen in 1975 toen de Dienst der Zuiderzeewerken vond dat je toe was aan een asfaltlaag. Hier wat dunner, daar wat dikker en soms bij de brug extreem dik omdat dat ons beter uitkwam.

We hebben er later samen nog hartelijk om gelachen toen de gemeente dat dikke asfalt met het zweet op het het voorhoofd probeerde te slopen.

Aan het eind van de Bosruiterweg op de kruising met de Adelaarsweg maakte ik deze foto van de verkeersdruppel (foto 1). Die druppel  is net zo oud als de weg zelf .Grondwerkers Dirk Drost en Harm Jan Holtland plaatsten de leiconblokken waarmee ze de druppel maakten snel en vakkundig.

Niemand durfde daarna nog iets aan het model te veranderen.

 

De meeste moeite had ik destijds met je enorme lengte .De vrachtauto’s met asfalt vanaf de asfaltmolen Trekkersveld moeten over een grote afstand achterwaarts naar de asfaltmachine. En ik voorwaarts om de piketten te zetten en de draad te spannen.

Ja , je hebt het goed gezien , de gemeente heeft er nu extra verbredingen bijgemaakt. Dat is voor de arbeidsmigranten die de “andere kant “op rijden. Waarheen zeg je ? Nou dat weten ze bij de gemeente Zeewolde niet.

Het “ Polenhotel” is stiekem een groot regionaal opvangcentrum geworden Het zette Zeewolde op de kaart als “ Polenhoofdstad “van Nederland, ik hoor ook dat er nu ook extra opvang aan de Marsweg en omgeving voor migranten wordt geregeld. Integreren heet dat ofzo. Maar waar ze werken, dat weet niemand.

Of beter gezegd,  dat willen ze bij de gemeente Zeewolde niet weten . Tenminste dat schrijft een te lang ingehuurde ambtenaar  van ‘t Wout in een verweerschrift. “Hoofd ruimte “, is zijn functie. Als ik naar Zeewolde kijk zie ik echter alleen meer en meer “onthoofde ruimte”

Die bewuste ambtenaren zijn te bedonderd om te registeren. Nee , ambtenaren zijn hier niet de baas , dat is de gemeenteraad , maar het is nu wel opnieuw duidelijk dat ambtenaren hier in Zeewolde de dienst uitmaken.

Die bewuste ambtenaren zeggen dat ze niet weten hoe ze op aantallen  moeten controleren. Bovendien vinden ze het te veel werk. Dat hebben ze jaren lang ontkent, maar dankzij Artikel 36 vragen van Cees Steijger van Liberaal Zeewolde staat hun bekentenis nu op papier.

Inlijsten die bekentenissen heb ik gezegd.

In een verweerschrift tegen een recente uitbreiding van de arbeidsmigranten vergunning met nog eens 300 bedden bevestigd van’t Wout als “hoofd ruimte”nog eens zijn onwil om te controleren. Hij bevestigd daarin ook , dat de riolering /persleiding waar zoveel over te doen is geweest en waarover de Raad van State een vernietigende uitspraak tegen de Gemeente Zeewolde deed  , toch niet van de gemeente is.

 

Nee niemand weet waar die arbeidsmigranten werken, nou ja niemand. Ver weg , want ze gaan met de auto op alle tijden van de dag. Ook als jij slaapt ja. Zij leven hier in kleine ruimte’s , zeg maar 4 of 6 man/vrouw samen in een containerkeet .

Ophokken noem ik dat . Ze betalen flink huur ook , ca € 100,– in de week.

Nee het is daarvoor alleen logies , geen ontbijt.

Ja er zijn ook meisjes en vrouwen bij . Nee die slapen niet altijd apart. Soms moeten ze vluchten naar het schuurtje of een andere  veilige plek .

Wie of het spulletje daar dan controleert vraag je.

Nou niemand . Dat zou een BOA moeten doen.

Maar hier in Zeewolde is dat op die plek een Bewust Onvindbare Ambtenaar .

Die zijn druk aan de andere kant van de weg met hun “arrestatieteam”. Je hebt ze vast wel eens voorbij horen komen . De slotenmaker komt als laatste . De nieuwe sleutel van je eigen recreatiewoning kun je daarna bij Gorter en Co persoonlijk ophalen. Maar je moet wel eerst op pijnbank , dat begrijp je wel. Aan de leugendetector wordt lastig , want die is al doorlopend in gebruik.

Maar even terug . Wij kennen die mensen ook niet . Het zijn buitenlandse arbeidsmigranten die hier het vuile werk komen doen . Nee geen mensen  meer uit het dorp , de Veluwe , Friesland of Overijssel. Die willen logies met ontbijt voor dat geld.

 

Ja je hebt gelijk , ik zou je nog vertellen over die verbredingen . Dat moest omdat er meer verkeer over komt . Terwijl het groot-landbouwbedrijf en de boeren  zijn verdwenen en de boompjes bomen zijn geworden om zo samen recreatieterrein te kunnen vormen , zijn erbij  jou als  Bosruiterweg 14-16 een hotel met 600 bedden en 120 stacaravans bij gekomen. Allemaal met alleen logies. Nee en niet om te recreëren , dat kan aan die kant van de weg even een poosje niet.

Logies voor uitsluitend tijdelijk verblijf volgens Gorter en Co en volgens de vergunning. Je mag daar in dat hotel namelijk ook niet permanent wonen.

Best veel hoor Bosruiterweg , ze hebben samen 1171 bedden . Alleen logies he. Inclusief de “tweekappertjes”. En allemaal 1 prijs , dat spreken ze denk ik ook af met elkaar of zo.

De gemeenteraad van Zeewolde kan het al lang niet meer volgen en hun ambtenaren willen er niet controleren . Bang denk ik. Bang voor de feiten dan he. Zij weigeren te handhaven op de voorwaarden die de gemeenteraad eerder in de vergunning en een convenant heeft vastgelegd .

van’t Wout ( hoofd ruimte) en Vos ( strategisch jurist) van de gemeente Zeewolde vinden dat handhaven ruimtelijk niet relevant, schrijven ze in een verweerschrift.

Die jagen liever een oude weduwe uit haar recreatiewoning …, om daar vervolgens een beste reprimande van de Raad van State voor te krijgen en de rekening.

Volgens een ingewijde stuurde de gemeente onlangs een rekening van € 238.000,– naar de pandjesbaas. Ja , die.  Eerst als handhavers 3 jaar  de andere kant opkijken en dan een bon schrijven.

De rekening van dat handhaven is inmiddels opgelopen richting de 3 miljoen en die moeten wij dan als Zeewoldenaren met mekaar betalen . Nee de salarissen gaan ook door.

Minister Slob , het FNV, de Christen Unie , de SP en de PVV gingen zich met de moderne slavernij aan jou Bosruiterweg  bemoeien . Zeewolde haalde opnieuw in negatieve zin het nieuws dankzij die moderne slavernij.

Toen was het voor de (loko)burgemeester Prins veeeel te laat om te zeggen dat ze van niks wisten. De minister schreef pas nog wel ,  dat we nu de bende ook zelf maar op moeten ruimen.

Beste Bosruiterweg, ik weet ook niet of het daar bij jou wel zo kan blijven. Die jonge mensen slapen als moderne slaven met z’n allen in een Natura 2000 gebied met allemaal tijdelijke vergunningen . Die eerste vergunningen verlopen in 2020. En er is ook nog zo iets met stikstof  en zo.

Het wordt wel een lang verhaal Bosruiterweg  en geloof me , overal zit kak en bedrog.

Die arbeidsmigranten kunnen zich nu opeens toch inschrijven in Zeewolde. Voor burgemeester G.J.Gorter was dat altijd nogal een dingetje . Maar dat toneelstukje kan ook voor de schijn geweest zijn natuurlijk.

Bij de Art.36 vragen en antwoorden staat hoe het werkt. Er staat niet , waarom de gemeente het eerder verbood.

Het had denk ik te maken met het bestemmingsplan of met aanspraak op sociale voorzieningen , een school, openbaar vervoer . Gorter was daar altijd heel stellig over. Inschrijven in het BRP register in Zeewolde konden deze mensen niet , want in hun land van herkomst was het hoofdadres ofzo.

Het heeft misschien toch een beetje te maken met de omgevingsvergunning . De arbeidsmigranten hebben namelijk hun domicilie in hun thuisland volgens G.J.Gorter .

Bovendien ziet die vergunning toe op logies voor tijdelijke arbeidsmigranten  die hier seizoenswerk komen doen. Dat zijn niet mijn woorden Bosruiterweg , maar die van G.J.Gorter. Jij voelt natuurlijk wel elke dag dezelfde bandensporen. Vroeg, vroeg, soms te hard , soms met drank , soms in een wedstrijdje. Men zegt dat permanente bewoning in zo’n stacaravan of zo’n container ook niet mag. Dan snap ik wel beter , waarom de gemeente Zeewolde daar niet wil controleren en handhaven.

Je voelt het nu zeker wel aankomen beste Bosruiterweg , willekeur , discriminatie intimidatie , zware laarzen aan de ene kant van de weg en beide oogjes stijf dicht aan de andere kant van de Bosruiterweg.

Dat zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met geld .

Het is geloof ik zo Bosruiterweg dat elke gemeente geld krijgt uit het Gemeentefonds , b.v om jou als weg te onderhouden. De peildatum is meen ik 1 januari van elk jaar. Hoe meer inschrijvingen in het BRP( Burger Registratie Persoons-register). hoe meer geld voor de gemeente. De grens van 24000 inwoners is geloof ik ook nogal belangrijk voor meer salaris voor de burgemeester en wethouders.

 

Knappe koppen bij het CBS , waar al die inschrijvingen van de gemeente terechtkomen  , bevestigen mij dat inschrijvingen in het BPR recht geven op ca €1365,– p.p. per jaar uit het Gemeentefonds. Maar de vraag is of dat overheidsgeld ook voor arbeidsmigranten  bestemd is die hun domicilie hier niet hebben en hier geen belasting betalen . Zelfs geen rioolbelasting.

Toch wel een beetje vreemd Bosruiterweg, zeker als je niet weet hoeveel mensen daar verblijven , je dat als gemeente ook niet wilt controleren . maar wel hun inschrijvingen in het BPR en mogelijk  € 1,5. miljoen per jaar uit het Gemeentefonds onterecht opstrijkt ?

Opeens is namelijk de gemeentelijke begroting voor 2020 op orde , vanwege onverwachte meevallers, schrijven  B&W……..

Sipke Veenstra.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Buitenplaats Horsterwold en de spelregels.

De berichtgeving rondom de Buitenplaats Horsterwold is goed op gang.

De discussie over wat er mag en niet mag wordt echter nogal verschillend uitgelegd.

Waar het om gaat is wat er oorspronkelijk in de koopovereenkomst in 2002 is vastgelegd tussen de 3 betrokken partijen in een zgn. ABC constructie.

  • De Staat der Nederlanden- de eigenaar van de grond, oppervlakte – 22.63.45 ha
  • De Gemeente Zeewolde- als tussenpersoon.
  • Laurens Peter’s Holidays B.V- of wel Lisman B.V – de projectontwikkelaar van  Buitenplaats Horsterwold .

De Staat de Nederlanden wil af van niet renderende gronden en vraagt Lisman B.V om het te kopen.

De Staat, Lisman BV en de Gemeente Zeewolde raken in overleg over de mogelijkheden en bezoeken o.a Port Zeelandia in Zeeland.

De Gemeente Zeewolde stelt voorwaarden aan het gebruik en de afmetingen van de kavels en de woningen .

Die voorwaarden zijn – en ik citeer uit die koopovereenkomst – :

Over het gebruik :

  1.  Koper verklaart zich ermee bekend, dat de eerder genoemde recreatiewoningen niet voor permanente-bewoning bestemd zijn.
  2. Koper zal jegens nieuwe verkrijgers van de recreatiewoningen alsmede, voor zover van toepassing, jegens eventuele huurders, ten behoeve van de gemeente bedingen dat zij en hun inwonende gezinsleden of zakelijk gerechtigden, ten minste 12weken per jaar de betreffende woningen niet zelf zullen bewonen (de 40/12 regeling).
  3. Koopprijs. De koopprijs welke door de de Staat van de Gemeente is bedongen bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD DRIE EN TACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN ZEVENTIG GULDEN  ( f 2.983.871,00)en de koopsom welke door de Gemeente van de koper is bedongen bedraagt eveneens twee miljoen negenhonderd drie en tachtig duizend achthonderd een en zeventig gulden.( f 2.983.871,00) beide bedragen exclusief  eventueel verschuldigde omzetbelasting, welk bedrag door de koper enz. Einde citaat.

Er worden in eerste instantie ca 10 kleine woningen gebouwd.( 80 m2) De verkoop loopt voor geen meter en Lisman B.V treed opnieuw in overleg  met de gemeente Zeewolde in het zgn. Bouwberaad.

Uit die verslagen blijkt , dat er wordt afgesproken dat 12 % van het totale oppervlakte van het terrein van  ca 22 ha mag worden bebouwd om het recreatieve karakter van het terrein te behouden .

Dit resulteert in een “footprint” voor de woning van 134 m2 op de begane grond en 268 m2 voor een woning met 2 verdiepingen , bouwhoogte max 6.5 m met een inhoud max 750 m3.

Grote woningen waarvoor de gemeente Zeewolde inmiddels  ca 150 bouwvergunningen heeft afgegeven. 50 kavels zijn nooit bebouwd en de projectontwikkelaar Lisman is inmiddels ook failliet.

Uit de koopovereenkomst blijkt ook, dat de gemeente Zeewolde  niets aan de de grondtransactie heeft verdiend . Behalve dan de bouwleges.

Lisman B.V was verantwoordelijk voor de volledige gebiedsontwikkeling , riolering , wegen, groen enz. De Vereniging Van Eigenaren is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud.

Bron: Koopovereenkomst Staat der Nederlanden (zie onderstaande passage).

Wordt vervolgd

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde hangt claim van 25 miljoen boven het hoofd

Handhavers van de gemeente Zeewolde verzegelen de voordeur van een bungalow op Buitenplaats Horsterwold. © Bram van de Biezen

De situatie op en rond de Bosruiterweg in Zeewolde is al langere tijd een terugkerend onderwerp. Niet alleen op deze website, maar ook op lokale, regionale en de laatste tijd helaas ook landelijke media.

Het reilen en zeilen daar – en daarmee ook de rol van de Gemeente Zeewolde en haar Burgervader Gorter – is de bron voor een inmiddels omvangrijk en duur hoofdpijndossier.

Hoofdpijn voor bewoners en eigenaren, de Gemeente Zeewolde en inmiddels ook voor een aantal landelijke politieke partijen die Kamervragen stellen.

Zaterdag 24 augustus verscheen het bericht in de Stentor met een claim van € 25.000.000,- namens De Vereniging Van Eigenaren van recreatiepark Buitenplaats Horsterwold.

Afgelopen weken verschenen er meerdere artikelen over het onderwerp in De Stentor: Klik hier

Denken en mogelijkheden
Naast dergelijke ellende en megahoge claims ten koste van bewoners en burgers van Zeewolde, wordt er echter ook gedacht in mogelijkheden: En, haalbaar of niet, is de suggestie om alsnog een woonbestemming toe te kennen daar een mooi voorbeeld van.
Zie het stuk hierover in ‘Blik op Zeewolde’.

Wordt vervolgd.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Permanent wonen of recreëren?

De gemeente Zeewolde verliest opnieuw een hoger beroep zaak bij de Raad van State als het gaat over permanent wonen of recreëren op Buitenplaats Horsterwold.

In dit geval betreft het een mevrouw met een hoofdwoning in Almere, die jarenlang is gevolgd en beschuldigd van permanent wonen in haar recreatiewoning op Buitenplaats Horsterwold in Zeewolde. Deze woning is 2 jaar intensief gecontroleerd, maar zij werd er slechts 1 keer aangetroffen.

Lees hier deze uitspraak van de Raad van State.

Brief van een 80 jarige bezorgde Nederlander
Een ander, schrijnend verhaal rond de vraag ‘Permanent wonen of recreëren’ leest u op de website Buitenplaats-Horsterwold.nl. In deze ‘noodkreet’ van november 2017, worden de ervaringen uitgebreid en objectief beschreven door een bezorgde 80-jarige.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Handhaven?

Er komt geen onderzoek van de gemeente naar de berichtgeving op Ons Zeewolde omtrent de jarenlange vrijstelling van een pandjesbaas op het Recreatiepark Horsterwold.

Dat is opvallend. Maar de reacties van o.a  de burgemeester schetsen meteen een goed beeld van lokale bestuurders in het nauw gedreven.

De feiten waar het om gaat liegen er niet om. Het is een publiek geheim dat er op het Recreatiepark Horsterwold maar ook bij het “Polenhotel” met 2 maten wordt gemeten . Of met 3,4 of meer.

Feitelijk moeten we constateren , dat de situatie aan de Bosruiterweg volkomen uit de hand is gelopen en dat het de gemeenschap van Zeewolde nog wel eens veel geld en narigheid kan gaan kosten.

Hoeveel ? € 25 miljoen, 40 miljoen ? Aan claims.

Er zijn vergunningen verleend en er zou moeten worden gecontroleerd en gehandhaafd, maar dat is bij het “ Polenhotel” nog nooit gebeurd.

Daar zijn nu wel opeens 1200 arbeidsmigranten gehuisvest.

Ons  Zeewolde gaat nu eerst eens kijken wie waren nu feitelijk die handhavers ?

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Burgemeester Gorter ontkent deal met pandjesbaas.

Burgemeester Gorter ontkent de inhoud van het bericht op Ons Zeewolde over de deal met de pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april deed hij het bericht op Ons Zeewolde af als zijnde “een fabeltje”.

Gemeenteraadsleden van VVD en Leefbaar Zeewolde vonden dat er zelfs sprake was van smaad  en laster.

En toch komt er geen nader onderzoek naar de inhoud van het artikel, besliste B&W. Daarvoor was het artikel “net niet ernstig genoeg”.

Dat antwoord is wel volgens onze verwachting. De dief ontkent ook altijd de diefstal. Al is er in dit geval meer dan genoeg bewijs voorhanden.

Het originele bewijsstuk geven we (nog) niet ter inzage. Maar we kunnen al wel een stukje uit die bewuste brief van 2017 citeren:

“-Geachte  heer …

…hebben wij een gesprek gehad over de handhaving op park Horsterwold.

Tijdens dit gesprek hebben we afgesproken dat de gemeente de huisjes die  bij u in de verhuur zijn niet (meer) zal controleren.-“ einde citaat.

Het bewijs dat de Gemeente Zeewolde 100% betrokken is bij de deal met de pandjesbaas is daarmee geleverd. Handhaving valt direct onder verantwoording van burgemeester Gorter.

Nu burgemeester Gorter de zaak in de raadsvergadering als een “fabeltje” wenste af te doen, heeft hij daarmee ook de volledige gemeenteraad voorgelogen.

Opvallend detail: afgelopen dagen is er door de politie 1 leegstaande woning  van de pandjesbaas “ontruimd” en verzegeld. Ook opvallend: de inventaris is ook na de ontruiming nog volledig aanwezig en de tafels staan keurig gedekt!

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde houdt pandjesbaas 3 jaar lang bewust buiten de controle.

Gemeente Zeewolde blijkt in 2017 geheime afspraken te hebben gemaakt met een pandjesbaas op het recreatiepark Horsterwold aan de Bosruiterweg in Zeewolde.

Deze ondernemer kon zo gedurende 3 jaar recreatiebungalows aan arbeidsmigranten verhuren, zonder dat zijn ca. 20 recreatiebungalows gecontroleerd werden op permanente bewoning of verhuring.

De betreffende bungalows waren voorzien van een speciaal merkteken, zodat de controleurs van de gemeente vooraf wisten welke woningen zij niet mochten controleren.

Intussen werden ca. 120 andere bungalows wél door BOA’s aan intensieve controle op permanent wonen of permanent recreëren onderworpen.

Deze opmerkelijke en ongelijke behandeling kwam aan het licht, nadat de correspondentie tussen de Gemeente Zeewolde en de betreffende ondernemer hierover in een geheime overeenkomst is gevonden.

Recent stapte een eigenaar naar de Raad van State in verband met ten onrechte opgelegde dwangsommen. In dit geval ging het om recreatief gebruik van haar bungalow (zie hierover het recente bericht op Omroep Flevoland).

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen