Kabinet ; Hyperscale Zeewolde valt buiten de rem op datacenters!

Minister de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) heeft maandag 16/2 antwoord gegeven op Kamervragen over datacenters.

Het gaat om vragen van verschillende Kamerleden . De minister stuurde ook een voorbereidingsbesluit over de nieuwe regels voor hyperscale datacenters mee.

Het voorbereidingsbesluit ( de stop) geldt niet voor het hyperscale datacenter In Zeewolde. Die plannen kunnen verder , mits… 

Maar ik heb de afgelopen jaren, maanden weken nergens zelfs maar een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bouwvergunning kunnen ontdekken ! Hoe zit dat ?

Of gaan we rommelen met de datums ?

Volgens minister de Jonge ( CDA) is wat betreft Zeewolde de “hele besluitvorming al gelopen”. Wel wordt er nog gekeken naar de voorwaarden voor de verkoop van de grond.

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Eerst maar eens de civiele procedures en de Raad van State afwachten voor dat er iemand victorie kraait.

In het regeerakkoord 2022 staat dat het kabinet de regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters .

Het Kabinet wil de beslissingsbevoegdheid bij de provincies neerleggen en niet meer bij  b.v. een plattelandsgemeente met snode plannen.

Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters( Alemere/Zeewolde) die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit nog moeten worden ingediend , niet worden ingewilligd .

De duur van dit voorbereidingsbesluit is 9 maanden.

Voor wat betreft de plannen voor de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde volgt minister de Jonge “de eerder de door voorganger Wiebes ingeslagen richting”. De plannen in Zeewolde mogen dus doorgaan?

De plannen moeten echter wel , voordat tot aankoop van de resterende  80 ha grond van het RvB kan worden over gegaan, aan strengere duurzaamheid maatregelen voldoen.

En dat kost de (plannen)makers extra geld, veel geld.

En daarvoor moet de gemeente Zeewolde  een vernieuwd ontwerpplan indienen.

ER WAS DUS HELEMAAL GEEN ENKELE NOODZAAK OM OP 16 DECEMBER 2021 DE GEMEENTERAAD TE LATEN STEMMEN OVER  BESTEMMINGSPLANWIJZIGING !

Tenzij het huidige college van B&W onder grote druk staat  en met de komende verkiezingen op komst en een bak kritische publiciteit op de plannen, een  meerderheid in de nieuwe gemeenteraad kan vergeten.

Die aanmerking van het Rijk ligt er al vanaf september 2021, maar aan de voorwaarden is tot op heden niet voldaan.

Zeewolde komt namelijk  dik in de moeilijkheden als het gaat om het hergebruik van de restwarmte .

Zeewolde hield het hergebruik van de restwarmte , het lokkertje van destijds, bewust buiten de procedures. ( Onhaalbaar en onbetaalbaar).

83 % van de restwarmte verdwijnt volgens de huidige plannen zo in de atmosfeer en een grotere en rendabele afzetmarkt ( Almere-Lelystad) is er niet. Harderwijk besloot inmiddels restwarmte van haar eigen bedrijventerrein te gaan gebruiken.

Foto : de vergelijkbare situatie in Odense, maar met 2 hallen.

Zeewolde gaf eerder aan minstens  5-7 jr nodig te hebben om het restwarmtesysteem te kunnen ontwikkelen en daarna nog  5 jr. om het in Zeewolde aan te kunnen leggen. 

Kortom : koper (Meta) en verkoper (RvB) houden elkaar in de wurggreep.

Later meer:

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *