Smeekbrief van Gemeente Zeewolde en Provincie aan minister Wiebes: We willen het zo graag…

De plannen voor een XXL datacenter pasten niet in Zeewolde volgens minister Wiebes en zijn topambtenaren, maar wethouder de Jonge en Appelman willen het zo graag…

 

Update 8 December; Bron NRC

Rijks Vastgoed Bedrijf ( RVB) stelt aanvullende voorwaarden en weigert de resterende 80ha te verkopen , omdat de plannen in strijd zijn met de duurzaamheids- doelstellingen van het RvB . En er een stop is op de verkoop van vruchtbare landbouwgrond .

Facebook (Meta)moet nu eerst door TNO een nieuw restwarmte onderzoek laten maken .

En onderstaande uitspraak van de Hoge Raad :

De Hoge Raad deed 1 december in het het Didam-arrest een uiterst belangrijke uitspraak, waardoor alle verkooptransacties door de gemeente aan Polder Networks op losse schroeven zijn komen te staan. 

De uitspraak verplicht overheden ( ook Zeewolde, in eerdere grondtransacties ) om grond/onroerendgoed  aan meerdere marktpartijen aan te bieden . Marktwerking. Ter voorkoming van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

Het  betekend dat het voor de gemeenteraad hierdoor onmogelijk is geworden om over het bestemmingsplanwijziging  Trekkersveld IV  te besluiten  omdat de financiele consequenties  ( o.a de exploitatiebegroting) en het restwarmteverhaal  financieel niet zijn afgedekt.

Over ex-Minister Wiebes, het grote Facebook, het bedrog en de daders:

De Telegraaf diende een WOB verzoek in. Uit de vrijgegeven documenten blijkt , dat topambtenaren de komst van een XXL-datacenter naar Zeewolde hebben ontraden.

Klik hier om de vrijgegeven documenten vanuit het WOB verzoek in te zien.

Wiebes regelde toch een stroomaansluiting  van 200 MW voor Facebook en een korting van 90 % op de stroomprijs.

Facebook mag volgens die afspraak zelf het transformatorstation bouwen ( 50.000 m2) en het vervolgens  om niet (gratis)terug leveren aan de Staat.

Dat is pas echt staatsteun of smeergeld! Maar je ritselt wel een vergunning!

Maar zijn topambtenaren vinden er dit van :

 • Niet in lijn met het kabinetsbeleid
 • Enorme stroombehoefte
 • Geringe  economische meerwaarde
 • Bouwvakkers uit het buitenland
 • Amper werkgelegenheid
 • Kleinere connectiviteits datacenters gebruiken minder energie ,zijn waardevoller voor digitale infrastructuren en gebruiken minder landruimte.
 • XXL hypersales gebruiken mega -energie en slaan alleen maar info op.
 • belemmert het draagvlak voor nog meer windmolens en zonneparken.

Hiermee  zijn de argumenten van de 166  bezwaarmakers en duizenden inwoners van Zeewolde eindelijk bevestigd.

Overigens zie ik nergens in dit hele proces een woord van de gemeente voor de boeren en het gevestigde bedrijfsleven . Beschimpt worden ze echter wel, door partijen die eerder op hun knieën lagen om ze binnen te halen of te behouden.

Nu lees ik  alleen : restwarmte , restwarmte.

Terwijl wethouder de Jonge en gedeputeerde Appelman proberen in een achterkamertje de deur voor Facebook open wrikken nemen Provinciale Staten van Flevoland in juni 2021 een motie aan(unaniem) om eerst beleid en regels te bouwen en daarna pas datacenters !

( document blz.47-59)Uit een brief van de Provincie  aan het Rijks Vastgoed Bedrijf, kenmerk 2715905 , valt op  te maken, dat het RVB wordt verzocht haar(pacht) gronden, 80 ha, “tegen marktwaarde in verpachte staat” over te dragen aan de gemeente Zeewolde.

Nog meer “gratis grond” dus .

Zeewolde schrijft, dat het zelf wel zal zorgen voor een gedegen taxatieproces om die marktwaarde van de grond in verpachte staat te bepalen. Vreemd , Zeewolde als koper gaat zelf de prijs bepalen om het met € 1,12/m2 “winst’ door te verkopen aan Polder Networks ?

Belangenverstrengeling in optima- forma.

Bovendien :

De projectontwikkelaar Polder Networks b.v. krijgt een korting van bijna € 100 MILJOEN OP DE REGULIERE GRONDPRIJS .

Dat is 1.661.000 m2 ( € 125,- € 70,-) = € 91.355.000,-

Met als reden , dat het zelf het (uitgeefbare) terrein moet inrichten ! Dat moet iedere koper , vanwaar de uitzondering ?

Wethouder de Jonge verklaarde op vragen tijdens de persconferentie , dat Facebook al veel kosten moest maken en ik citeer ” dan kun je ook niet nog eens € 10,– meer voor de grond vragen.” einde citaat.

De wethouder treedt daarmee op in het belang van de koper Polder Networks  en is er direct sprake van belangenverstrengeling en Staatssteun

Die inrichtingskosten heeft de projectontwikkelaar zelf berekend op ca € 40 miljoen.

Maar is deze korting van € 100 miljoen en het opvoeren van die € 40 miljoen aan inrichtingskosten feitelijk wel terecht ?

En komen deze opgevoerde werkzaamheden zoals het bouwrijp maken niet gewoon voor rekening van de projectontwikkelaar ?

En is € 10 miljoen voor een vijver graven als watercompensatie wel reeel ?

In de adviezen van de MER commissie wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen en aanbevelingen.

De Commissie heeft in haar toetsingsadvies een aanbeveling gedaan om Zeewolde als lokatie beter te onderbouwen. Dat advies is genegeerd.

De anterieure overeenkomst is geheim. Raadsleden mogen hem alleen inzien bij de griffie.

Daar is met deze en vele andere onregelmatigheden geen enkele reden voor !

Topambtenaren hebben ernstige twijfels , de vestiging is niet in lijn met het beleid en de economische meerwaarde is beperkt.De gebruikelijke praktijk is namelijk dat de bouw wordt ingekocht in andere landen

Wiebes , de minister die niet over datacenters ging , “daar gaan wij niet over” en de inmiddels ex-minister die eerder de Groningers liet barsten.

U leest het schokkende document in 56 pagina’s op Omroep Flevoland in een verslag van Angelique Rondhuis 03-12-21 .

Onder in het artikel op omroep Flevoland staat de link : De stukken van de Rijksoverheid enz.

De daders :

 • ex-minister Wiebes
 • baasje Facebook
 • wethouder de Jonge
 • gedeputeerde Appelman-CDA
 • gedeputeerde Fackeldey-PvdA

De vraag blijft : wie zijn de werkelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v en wie gaan met name aan de grondtransacties miljoenen verdienen.

Raadsleden konden de anterieure overeenkomst 3 uur voor de raadsvergadering inzien bij de griffie. 

We hebben het hier wel over een bestemmingplan met een omvang van bijna € 300 miljoen euro . Dat gaat wel over ons geld en de toekomst van boeren , bedrijven en de inwoners van Zeewolde! Schaamteloos.

Een bestemmingsplan procedure is altijd openbaar omdat de cijfers gecontroleerd moeten worden. Anterieur of niet.

Het college van B&W kan wel van alles beweren en opschrijven  , maar waarvoor is het eigenlijk bang ? 

Als er niets te verbergen is , dan hoeft het college van B&W toch niet bang te zijn voor controle ?

Belangrijke rapporten over de haalbaarheid en het hergebruik van de restwarmte zijn bewust minstens 3 weken uit de publiciteit gehouden . Die haalbaarheid is er niet !

Dat  wisten we al uit eerdere rapporten . En maar tegen beter weten in , toch volhouden gemeente  !

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

2 reacties op “Smeekbrief van Gemeente Zeewolde en Provincie aan minister Wiebes: We willen het zo graag…

 1. Verwijzend naar het uitgebreide artikel in NHD van 4 december j.l. Heb ik enkele opmerkingen die voor u wellicht van belang zijn.

  Zolang rapporten zijn opgesteld door adviesbureaus waarbij de financiering ervan door een betrokken onderneming plaats vindt, moeten deze zeer kritisch worden gelezen.
  Al goed voorbeeld daarvan noem ik rapportages die door Movares zijn uitgebracht over het zelfde onderwerp n.l. Een groot infrastructuur project in Zaanstad.
  Movares brengt in 2017 een door de gemeente Zaanstad gefinancierd advies hierover uit waarbij de kosten worden geschat op € 67 miljoen.
  In 2020 stelt Movares een nieuwe rapport op gefinancierd door VRA (vervoers regio Amsterdam) waarbij de kosten voor hetzelfde project op € 257 miljoen worden begroot.
  Bij navraag antwoordt Movares:
  Movares leverde adviesdiensten aan de Gemeente en VRA, maar is geen partij in politieke vraagstukken. Zie bijlage.
  Wij moeten bedenken dat overheden – zowel de politiek verantwoordelijken als ambtenaren – vaak een horizon hebben van 4 jaren en persoonlijke belangen hebben die niet stroken met die van bewoners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.