“Laten we er niet omheen draaien”

” Laten we er niet omheen draaien”

De gemeente Zeewolde geeft haar zelfstandigheid op en verkoopt de toekomstige uitbreiding van 166 ha Trekkerveld IV beneden de kostprijs aan projectontwikkelaar PolderNetworks B.V.

Die gaat er vervolgens 40 ha hyperscale datacenters bouwen van 20m1-25 m1hoog , cart blanche , met een transformatorstation van Tennet  tot 40 m1 hoog.

Zeewoldenaren  gaan graag met hun tijd mee, ook op Facebook , maar niet onder de plak van Facebook.

Nederland kent inmiddels 189 datacenters . Die vallen niet op omdat ze 2 maten kleiner zijn dan de plannen in Zeewolde. Gewoon L . Dat past meer mensen . Het energieverbruik en de restwarmte daarvan passen ook beter bij een dorp als Zeewolde.

Grootschalige XXLdatacentre worden door het Rijk geadviseerd zich te ontwikkelen in (groot)stedelijke gebieden , o.a. vanwege meer kansen voor hergebruik van die restwarmte en in gebieden die daarvoor zijn aangewezen o.a de Eemshaven met meerdere energiecentrales.

Zeewoldenaren  laten zich te gemakkelijk verleiden door mooie plaatjes en gladde praatjes , maar de praktijk is anders.

De wethouder economische zaken ( en duurzaamheid) krijgt de gemeente begroting niet meer rond. Niet met de inkomsten uit een voormalig AZC, niet met de inkomsten uit een illegaal Polenhotel , niet met behulp van grondprijzen tot € 500.-/m2 en niet met een 25 % hogere OZBbelasting.

Dat rond krijgen van die gemeentelijke begroting van ca € 50 miljoen wordt ook lastig met een overhead van € 10 miljoen .

En zo is er een plan gesmeed om het grondbedrijf er op papier nog € 3.3 miljoen aan te laten verdienen , maar met grotere kans om Zeewolde er failliet aan te laten gaan.

Dat grondbedrijf fungeerde de laatste jaren al niet zo best. Op het gebied van ruimtelijk ordening verslechterden hun plannen in rap tempo omwille van meer geld.

Wethouder van Es-grondbedrijf -en wethouder de Jonge -financiën en duurzaamheid -liggen zwaar onder vuur vanwege hun beleid.

Een eenvoudig sommetje voor het Datacenter:

Winst en risico Zeewolde € 3.300.000, – /opp.plangebied 2.010.000m2/winst Zeewolde € 1,64m2 !

Dat moet zelfs in Zeewolde min. € 40,- tot € 50,-/m2 hoger zijn om een buffer voor tegenvallers te hebben. Dus  moet de opbrengst van het terrein met €75 /€100miljoen omhoog  en 525 banen  meer !!

Het is de voornaamste taak van het grondbedrijf ; geld verdienen , werkgelegenheid scheppen , zorgen voor goede huisvesting en zorgen voor een gezonde en aantrekkelijke woon/werk/leef omgeving.

De mogelijke komst van ’s werelds grootste  XXL Hyperscale datacentre is groter dan alle 189 bestaande datacenters in Nederland bij elkaar . Alleen die in China is groter.

Het gaat aan de financiële kopzorgen van de gemeente Zeewolde geen soelaas bieden.

Dat komt omdat de gemeente bereid is om de grond  met een korting van € €75 miljoen euro op de normale grondprijs weg te geven . 

Het datacentre krijgt € 45,-/m2 korting x 1.660.000,- = afgerond € 75 miljoen,

In Harderwijk kost de bedrijfsgrond € 150,-/m2, in Almere € 160,-/m2 , in Amsterdam tot € 2000,-

Die korting /verlies van € 75 miljoen moet daarom volgens ons omgezet worden in een winst van € 75 miljoen om het grondbedrijf en de gemeentebegroting gezond te houden.

De mogelijke komst van mister XXL levert banen op , max 250 fte’s en 160 contractanten Bij elkaar max 410.

Dat zijn wel hyperdure banen : € 75 miljoen korting / 410 banen = € 183.000,- per arbeidsplaats !!

De wethouder financiën motiveert die korting als volgt:

“Ervan uitgaande dat de gemeente vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een datacenter geen winst behoeft te halen op het resultaat van de grondexploitatie enz.”

Lees het in ons vorige artikel ‘ Kosten exploitatie opzet onder Ad B en Ad C.

Conclusie :  Wethouder economische zaken en duurzaamheid Egge Jan de Jonge geeft de 166 ha grond cadeau en liegt over de feiten.

NB : voor de duidelijkheid : we kijken niet op een meter meer of minder.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

3 reacties op ““Laten we er niet omheen draaien”

  1. Die cijfers boven liegen er niet om. Als het gemeentelijk rendement niet eens financieel evident is ………….. wat houden we dan nog over aan voordelen bij het binnenhalen van dit gevaarte, dit lelijk makende dozenmonster? Ik heb de halve omtrek gisteren gefietst. Je schrikt van de afmeting, het is bijna het landje Monaco zag ik op Wikipedia: 2 km naar het oosten en dan het bochtje om bij de Knardijk en dan nog eens 850 meter.
    Nu heeft wethouder de Jonge afgelopen vrijdag 26 maart in de Actueel on-line 10 vragen beantwoord, helaas zonder interruptie van de vragensteller, die zo’n schande van uitleg vormen, waarin het wemelt van de weglatingen, de verdraaiingen en de afleidingen dat ik graag voor de mensen die er wat minder in zitten op deze pagina alle tien de antwoorden van doorzichtig kenniscommentaar wil voorzien. En ik hoop vervolgens dat mensen die tekst gaan delen met buren, bekenden, andere Zeewoldenaren als middel tot ontmaskering van het zwaar vertekende toekomstbeeld van Zeewolde. Ik wijs erop dat duizenden mensen uit de Wieringermeer door hetzelfde proces zijn gegaan: een zonnig vooruitzicht, geheimhouding, toezeggingen, beloftes over het maatschappelijk belang en impuls, nul inspraak en tenslotte een hoop verdriet, teleurstelling en machteloosheid want je voelt als burger aan het eind van de rit bij afronding van de vestiging dat een manipulerende gemeente het altijd wint van eerlijke en gevoelige burgers en van de technische waarheid. Ik hoop dat ik mijn schrijven een beetje met zwart (de Jonge) en rood (deze schrijver) of recht en cursief kan doen anders wordt het moeizaam.

  2. Kan er geen petitie getekend worden? Ik ben tegen datacentra in Nederland!
    Waarom is de naam vh bedrijf geheim? Wat is dit voor een waanzin om in 1 van de kleinste en drukst bewoonde stukjes land ter wereld megadatacentra te bouwen die enorm veel energie vreten en water verspillen/ vervuilen? Natuurlijk wordt er heel veel onder de pet gehouden. De consequenties zijn voor onze kinderen en de generaties daarna! En oja de werkgelegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *