316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

Tijdens een extra raadsvergadering van 2 september j.l. kon er door de raadsleden gesproken worden over de komst van 2 hyperscale datacenters naar Zeewolde.

De eerste staat gepland op een terrein van 166 ha en een lengte van 2000 m1 langs de Gooiseweg / Knardijk onder het mom van Trekkersveld 4

Projectontwikkelaars hebben ook plannen voor een 2e hyperscale datacentrum in de oksel van de A6/A26 ter hoogte van de Wulpweg/Ibisweg.

Over beide “gevallen” konden de raadsleden informeel met elkaar van gedachten wisselen.

De insprekers mochten geen vragen beantwoorden , dat was volgens voorzitter Gorter een andere procedure..

Besluiten werden er ook niet genomen

Er waren 3 insprekers, waaronder ik zelf, de Stichting Datatruc Zeewolde en nog een ondernemer die hun zegje in 5 minuten  mochten geven.

Voor het eerst na 22 maanden, 19 december 2019, waren raadsleden bereid of in staat om iets van een mening te geven.

Dankzij de inzet van de Christen Unie en Zeewolde Liberaal .

Veel verontschuldigende woorden , openheid ja misschien , transparanter misschien , volgende keer beter misschien , het had misschien eerder gemoeten enz.

14 oktober is er een officiele raadsvergadering over het bestemmingsplan Trekkersveld 4, waarna op 4 november een besluit wordt genomen.

Tot die tijd wordt het hard werken.

Hier leest u de tekst, zoals ik die heb ingesproken.

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Ik ben Sipke Veenstra en sta hier als inwoner en ondernemer. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen de plannen.

Ik ben terreininrichter (aannemer) in Zeewolde sinds 1975. Als u aan Zeewolde of het Trekkersveld prutst , dan komt u aan mij.

Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dan wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme uitgifte voorwaarden.

Nederland heeft inmiddels 189 kleinere datacenters, daarover hoor je niemand.

Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacenters in Middenmeer en Eemshaven moet genoeg zijn om de plannen hier te stoppen.

Dergelijke misstanden moeten we in een duurzaam dorp als Zeewolde niet willen!

Bovendien rechtvaardige de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen m3, het enorme stroomverbruik van 1380 MWh, alle niet berekende risico’s, de geringe werkgelegenheid, 1350 ha extra zonnepanelen, 500-1500 extra windmolens , nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.

Vanavond is aan de orde de komst van 2 datacenters met een oppervlakte van 166 en 150 ha.

Projektontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde ontdekt.

Over die plannen in Zeewolde schrijven de [plannenmakers zelf, dat die ook zouden passen op 55 ha.

Dus waarom 166 ha? Ruimtelijke wanorde blijft ruimtelijke wanorde.

Trap niet in hun mooie praatjes!

Maar trap ook niet in de sprookjes van projectwethouder de Jonge.

Waarom Zeewolde ?

Die vraag stellen nu niet alleen de commissie MER ( milieu-effect -reportage) maar ook 160 bezwaarmakers en inmiddels een paar duizend Zeewoldenaren.

Waarom Zeewolde,

De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt :

” We zochten een terrein met veel ruimte, schoon water en groene stroom van 50-100 ha in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken.”

En toen werd het Zeewolde ..

Hun keuze voor Zeewolde is nu al strijdig met de wet Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Ruimtelijke Strategie Datacenters van de landelijke overheid .

Daarin worden juist zoekgebieden in Noord- Holland en Groningen aangewezen voor hyperscale datacenters.

U bent als gemeenteraad al op 19 december 2019 door het college van B&W in een besloten vergadering van de plannen op de hoogte gesteld . Vanaf toen is u geheimhouding als gemeenteraad opgelegd.

Er is geen verslag van die vergadering gemaakt en er is ook geen voorbereidingskrediet afgesproken.

Met de komst van projektontwikkelaar Polder Networks is meteen de democratie uit Zeewolde verdwenen.

Alle vergaderingen zijn geheim, op WOB verzoeken wordt niet gereageerd en de gemeentelijke voorlichting is meer propaganda dan voorlichting.

Projektontwikkelaars nemen in Zeewolde de regie over.

Waarom Zeewolde?

” Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grond “

Wat blijkt, de “winst” voor het grondbedrijf van Zeewolde is slechts € 1,12 /m2 excl. B.T.W.

Wat blijkt ook :

Het exploitatieverlies voor de gemeente sluit nu al op € 7 MILJOEN NEGATIEF, oplopend naar tenminste € 10 miljoen negatief en mogelijk zelfs € 20- 25 miljoen als gevolg van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte.

De voorgespiegelde grondprijs voor nieuwe bedrijven van € 115,-/m2 is niet meer haalbaar en moet naar minstens € 150,-/m2 om het plan kostendekkend te maken .

Het hyperscale datacentrum behoud echter wel haar “gratis grond” met een korting van minstens € 75 miljoen op de grondprijs.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met Polder Networks voor de realisatie en het bouwrijp maken van het hele terrein.

Ik moet u teleurstellen. Het terrein is nu eigendom van de Staat, de Provincie en de gemeente en daarvoor gelden de aanbestedingsvoorwaarden en de Aanbestedingswet.

Van “werk met werk” maken zal geen sprake zijn.

Tot slot :

De provincie Flevoland heeft in juni in een extra vergadering besloten, dat er eerst beleid en voorschriften moeten worden gemaakt, voor dat vergunning voor de vestiging van datacenters kunnen worden afgegeven. Dat kan op zijn vroegst in 2023,

De commissie MER heeft 2 zeer negatieve beoordelingen en een negatief advies afgegeven.

Dat advies luidt: Provincie Flevoland en Gemeente Zeewolde wacht met het afgeven van vergunningen totdat alle risico’s beter in beeld zijn gebracht.

Mijn advies: Zeg nee tegen dit plan en kom met een passend plan wat kan rekenen op draagvlak.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Einde inspreeknotitie.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

2 reacties op “316 ha hyperscale datacenters in Zeewolde . Bent u daarmee akkoord ?

  1. Enige dossierkennis over data centra in het algemeen kon men voor 2 september al gemakkelijk vergaren, dit is door de meeste aanwezigen inderdaad niet eens getracht. Ik denk dat vele inwoners zich met mij hebben lopen ergeren aan de vele verveelde snuiten, sorry hoor. Ik denk trouwens ook dat er inmiddels honderden bewoners zijn in Zeewolde welke meer dossierkennis hebben aangaande data centra en specifiek dit geplande data gedrocht dan de meeste raadsleden.Je kunt ook niet alles lezen maar in het geval van zo’n belangrijk besluit zou het toch informatie vergaren top prio moeten zijn!

    Het geplande hyperscale data centra is ook van een totaal andere orde en grootte dan de huidige bebouwing op het bestaande Trekkersveld. Deze 2 soorten bedrijvigheid en bebouwing sinpelweg vergelijken is ook tenenkrommend. “Of er nu lelijke hallen van Koops staan of van het hyperscale data centre dat maakt niet uit” Wij hoorden het echt goed! Weet u wel hoeveel werkgelegenheid deze transport bedrijven zoals een Koops als jarenlang aan ons dorp leveren? Ik kan zo nog wel een paar A 4tjes doorgaan, maar laat 1 ding voor iedereen op het Raadhuisplein 1 duidelijk zijn: u zit op het pluche voor ons, uw inwoners en ondernemers, u hebt ( behalve CU) in deze ene avond laten zien dat dit u totaal niet boeit! Eigenlijk een zeer droevige constatering.
    Een werkbezoek aan het Noorden van het land is ook helemaal niet nodig? Nu als men wilt dat de inwoners onze politieke arena nog een beetje serieus nemen is een serieuze voorbereiding en wat dopssiers gaan vreten wel het minste wat je kunt doen.

  2. De Raadsinformatievergadering had tot doel een discussie tussen de raadsleden te bewerkstelligen. Mislukt. De CU had een aantal vragen gesteld, maar van een discussie kwam het niet. CDA zoals gewoonlijk geen enkele dossierkennis, bazelde maar wat en kende de feiten niet ( zal voor het datacenter stemmen: eigen wethouder); PvdA/Gl: geen kennis van zaken, praat het college na zal ook voor zijn); Zeewolde Liberaal (in maart Actief Zeewolde): brabbelde wat in de microfoon (onverstaanbaar) zonder kop of staart ( zal ook voor stemmen; geen dossierkennis); D’66: (ook voor): vaag en nietszeggend; Leefbaar Zeewolde: houdt kruit droog; heeft twijfels, maar zal waarschijnlijk vanwege het coalitie-erewoord, wel voor stemmen; VVD: heeft veel vragen, veel mits en maren, maar zal uiteindelijk voor stemmen (eigen wethouder).
    Burger Belang was afwezig, maar zal waarschijnlijk ook voor zijn: heeft zichzelf uitgeleverd aan Actief Zeewolde (evenals de PvdA) en dus schatplichtig aan promotor Smeets die slechts één doel heeft: zelf wethouder worden. Helaas voor de CU: het was een flop te meer daar het weer het bekende vliegen-afvangen-uurtje was met name CDA en PvdA deden nogal denigrerend over de vragen van de CU. De sfeer was er dan ook na. Je kon merken dat men er helemaal geen zin in had. Meest opvallend: de onkunde van sommige fracties m.n. CDA,PvdA/Gl, D’66 en Zeewolde Liberaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *