Datacentrum vindt geen ” Groene Stroom”

Update 27 augustus.

De onafhankelijke commissie MER heeft opnieuw een negatief advies uitgebracht op de aanvullingen /aanpassingen in het MER rapport van het Datacentrum.

De projectontwikkelaar Polder Networks ziet opnieuw geen kans om zelf op het terrein voldoende duurzame energie op te wekken .

In plaatst van de gewenste 1.380 Gwh duurzame energie , komt het bedrijf niet verder dan max. 70.000 Mwh . Dat is de energie -opbrengst van  53,6 ha zonnepanelen op de gekste plekken.  1 ha zonnepanelen leveren ca 1 MWh groene stroom , als de zon schijnt ..

Deze duurzame energie  uit zonnepanelen voorziet  in  5 % van de totale energiebehoefte van ca 1.380 GWh.

70.000 MWh is het verbruik van 20.000 huishoudens .

Zeewolde kent ca 9000 huishoudens.

Het bedrijf geeft zelf aan 1.380 GWh te gaan gebruiken .

Dat is 56 x het aantal huishoudens in Zeewolde  en vergelijkbaar met het verbruik van 1.200.000 inwoners van Amsterdam en Utrecht samen.

Het bedrijf wil geen zonnepanelen op de datagebouwen zelf vanwege  brandgevaar.

In het “aangepaste” plan van 166 ha is nu werkelijk elk beschikbaar dak ,  elke m2 groen en het reserveterrein van 30,8 ha voorzien van zonnepanelen.

Ook het “open polderlandschap- behouden)” langs de Knardijk is bedekt met 3,4 ha zonnepanelen , net als 8 ha “groen” langs de Hoge Vaart ”

Binnen het beschikbare “quotum” voor zonneparken is in de gemeente  Zeewolde nog ruimte  voor 1,9 ha .

De gemeente wil de provincie nu om ontheffing vragen en het terrein van het Datacentrum als ” stedelijk gebied “verklaren.

Conclusie : van die 100% groene stroom komt hier niets terecht. De 1000 extra windmolens en/of de 1380 ha zonnepanelen komen bij Nederlanders elders voor de deur of in de tuin.

De commissie MER heeft ook gekeken naar de gevolgen van de ontgrondingsvergunning die de provincie Flevoland nog moet verlenen .

In haar aanvulling is de commissie MER zeer negatief  over het ontbreken van een onderzoek naar de milieugevolgen tijdens de bouwperiode van 8-10 jr op de omgeving  en het Wolderwijd – het Natura 2000 gebied .

Voor het werk is 1.200.000 m3 ophoogzand benodigd en moet er 800.000 m3 grond worden afgevoerd.

De winning , het transport en de verwerking van deze grondstoffen veroorzaakt een flinke  milieubelasting voor de omgeving.

En het is niet alleen de stikstof- en CO2 uitstoot van tenminste  350.000 zand- en grondtransporten , die grotendeels via het bestaande gemeentelijke wegennet ( Assemblageweg) gaan.

Maar ook de uitstoot  tijdens de bouwperiode met  6-10 heimachines per dag.

De plannenmakers verwachten tot 1700 transportbewegingen per etmaal.

Het dringende ( bindend)advies van de commissie MER aan de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde is om de vergunningen niet te verlenen voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en akkoord bevonden.

Op de belangrijkste  vraag van de commissie MER , waarom in Zeewolde ? .

De MERcommissie heeft gaf daartoe een aanbeveling om de lokatie keuze beter te onderbouwen , maar dat is geen dwingend advies. Dat is de reden dat er nu niet geen reactie op is.

De commissie gaat er daarbij gemakshalve vanuit , dat de gemeente daar in haar besluitvorming aandacht aan heeft besteed .

Maar ja , die stukken en verslagen zijn geheim .

Vanuit de plannenmakers is de vraag , waarom in Zeewolde ?, als volgt vanuit het concept -ontwerp zo ongeveer beantwoord :

  • We zochten een gemeente met een wethouder die mee wilde werken.
  • We zochten een gemeente met weinig weerstand.
  • We zochten een gemeente die vanwege de maatschappelijke meerwaarde van een hyperscale datacentrum geen winst op de grond behoefde te maken.
  • We zochten een gemeente met veel groene ernergie.
  • We zochten een gemeente met veel schoon water.

 

Donderdag 2 september is extra aandacht over het onderwerp tijdens een openbare raadsvergadering  in de Lux , te volgen via een livestream uitzending van LOZ-Zeewolde.

Kijken dus !

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

2 reacties op “Datacentrum vindt geen ” Groene Stroom”

  1. Beste Sipke, er zal ongetwijfeld goed gerekend zijn. En dan zal het verkeerd vermeld zijn in dit verslag.
    Is het 1380 GWh of 1380 MW of 1380 ha.
    Om de vergelijkingen leesbaar te houden voor de leek is het veel handiger om één eenheidsduiding aan te houden voor verbruik en één eenheidsduiding voor oppervlakte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *