Arbeidsmigranten in Zeewolde komen in opstand .

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen. In 2011 voor 600 arbeidsmigranten , het zgn. “Polenhotel”. In 2016 omgeschakeld naar een mislukt AZC en nu weer opnieuw “Polenhotel “.met 600 bedden .Het “groene” terrein is inmiddels volgebouwd met 140 chalets voor eveneens 600 “poolse, roemeense, spaanse, hongaarse ” arbeidsmigranten die in heel Nederland werkzaam zijn.

De arbeidsmigranten  aan de Bosruiterweg komen in opstand tegen hun slechte huisvesting. Daarnaast willen zij fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

De arbeidsmigranten krijgen daarbij steun van de vakbond FNV. Vandaag dinsdag  10 juli bood het FNV daarom een petitie met 347 handtekeningen aan loco-burgemeester mevrouw Winnie Prins aan.

Hun klachten sluiten aan bij een eerdere uitzending van Typisch Zeewolde , waarbij een Poolse mevrouw vertelde ontslagen te zijn op vrijdag , nadat ze op donderdag gewond was geraakt bij een bedrijfsongeval in een distributiecentrum . Voor haar geen ziektewet.

Deze mevrouw vertelde , dat ze op basis van een weekcontract in dienst was genomen bij een uitzendburo. Dat contract werd per week verlengd. Voor haar dus niet en er volgde ontslag.

De arbeidsmigranten beklagen zich ook over de hoge kosten die op hun loon worden ingehouden.

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn het beu: ‘Alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor’

Arbeidsmigranten in Zeewolde zijn de omstandigheden waaronder zij moeten werken en wonen zat. Vandaag deden zij hun beklag bij (loco-)burgemeester Winnie Prins van Zeewolde. ,,Het voelt alsof we in een stal leven, met een nummer aan ons oor en worden vervoerd naar waar we het werk moeten leveren. Zonder dat we echt rechten hebben. Je hebt geen keuze, je moet’’, zegt Carlos uit Spanje.

Lees hier het hele artikel in De Stentor

Volgens mijn informatie ( bron : Peter Epe-2017) wordt op hun loon ca € 85,–  huur p.p per week ingehouden voor 10,7 m2 .  Dit is de wettelijke minimum ruimte-eis in de opvang.

Uit de petitie van het FNV blijkt dat de huren nu inmiddels € 100,– per week en meer bedragen. Maar ook blijkt dat het uitzendburo tevens de huurbaas is . Dat bevestigd een eerdere column op deze site , dat het Polenhotel ( deels)een nieuwe eigenaar heeft.

Eerste van 140XXL chalets geplaatst

Carlos betaald voor een kamertje van 6 m2 in de stacaravan inmiddels € 93,– huur per week.

Dat is € 403,- per maand p.p x 5 man per caravan = € 2015,– X 12 = € 24.180x 140st = € 3.385.200,–

Het uitzendburo (o.a Covebo) houdt op de huur  €15,– tot €20,– per week aan “administratie kosten” in. Voor HAM blijft er € 93,– – € 15,– = € 78,– per week over.

En voor Carlos uit Spanje ? Die heeft nog € 645,– over voor een maand hard werken.

In een reactie van woordvoerder Maarten ten Hagg van uitzendburo Randstad in de Stentor” gaan de arbeidsmigranten met meer geld naar huis dan ze gekomen zijn”. Moderne slavernij in Zeewolde ? 

Volgens de directeur van Otto Workforce in een uitgebreid artikel in het FD is de uitzendbranche in korte tijd met 10.000 bedrijven gegroeid. Met alle problemen vandien.

De gemeentelijke eis om uitsluitend migranten te huisvesten die werkzaam zijn binnen de Gemeente Zeewolde is al vergeten. Het Polenhotel bedoeld als lokale opvang werd een regionale opvang. En na de verhalen van Carlos en anderen een landelijke opvang.

70-80 % van de betreffende arbeidsmigranten werkt buiten de gemeentegrenzen.In Lelystad ,  Almere, Epe,  Rotterdam ,  Amsterdam,  Nijkerk ,Putten, Soest , Schiphol enz.  En zo werd Zeewolde de Polenhoofdstad van Nederland.

Bekijk het interview en de petitie via het artikel hierover op Omroep Flevoland

Volgens de officiële cijfers van het CPB is er sinds 2011 ( de komst van het Polenhotel) tot 2018 een toename van 1107 aan extra inwoners met een Westerse migratie-achtergrond.

Dit getal moet bij de 1200 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg en waarschijnlijk met nog minstens 500 migranten die elders gehuisvest zijn worden verhoogd.

In 2018 waren er in Zeewolde 11.337 arbeidsplaatsen beschikbaar : Bron: Vestigingsregister  Flevoland.

Het is ongeloofwaardig en volstrekt onjuist dat daarvan 1107+1200+500 = 2807 arbeidsmigranten = 25% een baan invullen bij lokale ondernemers.

Het is ook volstrekt onjuist dat ze in grote getale werkzaam zijn in de landbouw of in de bouw.

Het is ook een dikke fabel dat ze volgens mijnheer Gorter bij Wolter Koops in een vrieshal zouden werken. Die is volledig geautomatiseerd .

Slechts 20-30% van hen is daadwerkelijk werkzaam binnen de gemeentegrens , 250-350 man/vrouw.

Let wel , we hebben het hier over arbeidsmigranten van de Bosruiterweg , niet over arbeidsmigranten die woonruimte hebben elders in Zeewolde of de wijde omgeving.

Het merendeel van hen werkt bij Bakker Logistiek in het magazijn en bij Storteboom in de kip.

En toch moet er een reden zijn waarom de gemeente Zeewolde zo haar best doet om meer en meer arbeidsmigranten te willen huisvesten.

Vermoedelijke een financiële reden, maar iedereen zwijgt.

Arbeidsmigranten betalen geen gemeentelijke belastingen , maar maken wel gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen. HAM Nederland betaald voor 1200 man straks € 140,– per jaar aan rioolbelasting..

De Gemeente Zeewolde verleende oorspronkelijk vergunning voor 600 bedden tot 2020. Maar paste die vergunning al 2x aan; eerst met 175 bedden en daarna nog eens met 95 bedden.

De uitbreiding van het “Polenhotel” met 600 bedden in “de 2onder1 kappertjes “is vergund tot 2025.  Inmiddels loopt er een aanvraag voor nog eens 300 bedden in het voormalige AZC en daarmee komt het totaal op ca 1200 bedden.

Dat is echter opnieuw in strijd met het geldende bestemmingsplan .

Inmiddels is wel duidelijk dat de hele lokatie Bosruiterweg niet aan de verleende vergunningen voldoet omdat er sprake moet zijn van een kort durend verblijf.

Daarvan is hier echter geen sprake, het merendeel van de auto’s heeft inmiddels een nederlands kenteken . dat is verplicht na 6 maanden.

Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden hier verblijven moeten zich inschrijven in het gemeentelijke Basis Registratie Personen register BRP). Dat mogen ze  niet van hun uitzendburo , want dan volgt ontslag.Maar dat kunnen ze niet omdat de Bosruiterweg niet hun hoofdverblijf is.

De gemeente Zeewolde zit wel met de kosten , maar ontvangt geen jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds van € 1350,– voor arbeidsmigranten.

 Zeewolde was een krimpgemeente in 2018 .

Er verlieten meer inwoners het dorp dan dat zich er nieuw vestigden. Dat was ook in januari en februari 2019 nog zo . bron : Kerncijfers 2018 Provincie Flevoland.

De ingediende bezwaren tegen de nieuwe  omgevingsvergunning probeert de gemeente te pareren , door een voorlopige vergunning te verlenen voor deze nieuwe aanvraag.

Het terrein Bosruiterweg krijgt dan als truc eerst weer een agrarische bestemming. ( met 1200 arbeidsmigranten). Het geldende bestemmingsplan wordt daarbij terzijde geschoven met de bedoeling om de vergunning vanaf 2020 definitief te kunnen verlenen.

Van de afbouw van 10 % per jaar van de 600 arbeidsmigranten in de 2kappertjes is ook niks terecht gekomen

Sterker nog , het grondbedrijf van Zeewolde verkocht onlangs 4 ha bedrijventerrein aan een kippenboer uit Putten , waarvoor Covebo meteen 150 bedden in het Polenhotel claimt.

Lees ook in De Stentor, door Teake Dijkstra op 08-07-19
Arbeidsmigranten roepen hulp in van FNV en burgemeester van Zeewolde

Opvallend is  dat er in 2018 slechts 51 arbeidsplaatsen in Zeewolde zijn bijgekomen. Dat betekend dat al die verkochte hectares bedrijventerrein wel werk voor arbeidsmigranten oplevert maar niet voor Zeewoldenaren.

De oplossing van het ontstane probleem is eenvoudig:

Geen verlenging van de omgevingsvergunning  voor het “Polenhotel” in 2020.

Huisvesting van grote aantallen goedkope arbeidskrachten aan de Bosruiterweg brengt voor Zeewolde namelijk niets op.

Dan maar 600 man/vrouw integreren in goedkope huisvesting in de nieuwbouw van Zeewolde ?  Geen kans. Integreren via een (starters)woning van € 200.000,– met een 0-urencontract. Geen schijn van kans.

Zeewolde maakt meer en meer verkeerde keuzes in haar bedrijfsvestigingsbeleid.

Snel grond verkopen, bestemmingsplannen om zeep helpen , vergunningen oprekken en procederen met gemeenschapsgeld daar is Zeewolde sterk in .

Maar passende werkgelegenheid voor een hoog opgeleide bevolking , daar zijn andere mensen en maatregelen voor nodig.

Wil dit gemeentebestuur haar geloofwaardigheid behouden en haar afspraken nakomen , dan kan de vergunning voor het Polenhotel eenvoudig in 2020 niet verlengd worden. Punt.

Het bewijs ligt sinds gisteren en dankzij Carlos op straat . Daar is de Arbeidsinspectie niet voor nodig.

Wordt vervolgt.

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *