De slag om het Planetenveld.

Het Planetenveld is het kleinschalige bedrijventerrein tussen de Tarwelaan en de Aquamarijn in Zeewolde

Er zijn ca 50 midden-en kleinbedrijven gevestigd . Allemaal gevarieerde bedrijven en ondernemers die Zeewolde nodig heeft om vooral Zeewolde te kunnen blijven.

Het college van burgemeester en wethouders denkt daar nu anders over.

Zij willen het gebied tussen de Tarwelaan en Aquamarijn ombouwen naar woongebied voor arbeidsmigranten.

Dat moet natuurlijk wel stiekem gebeuren .

Het nieuws moet ook vooral niet in de krant. Transparant Zeewolde , u kent het inmiddels  goed.

De belangen van het gevestigde midden-en kleinbedrijf en hun arbeidsplaatsen kunnen barsten omwille van het (illegale) huisvestingsprobleem van burgemeester Gorter aan de Bosruiterweg.

Om de functie van bedrijventerrein naar de functie wonen mogelijk te maken moet de bestemming worden aangepast. En via het paraplubestemmingsplan Parkeren 2020  worden de parkeernormen ook meteen eventjes meegenomen om de parkeeroverlast alvast goed te praten.

Feit blijft dat de belangen van de gevestigde ondernemers en bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan de exploitanten van de nieuwe “Polenhotels”.

Kortom het gevestigde bedrijfsleven op het Planetenveld (en het Gildenveld 2)kan barsten. Dat konden ze toch al, want van handhaving en controle door burgemeester Gorter en zijn Boa’s op illegale bewoning en allerlei randverschijnselen is al jaren geen sprake.

Klachten van bewoners en bedrijven zijn jarenlang door de gemeente genegeerd en klagers worden naar de rechter doorverwezen om daar handhaving af te dwingen.

Bestuurlijke en ambtelijke willekeur volop.

Een bestemmingsplan biedt inwoners en bedrijven in Zeewolde al lang geen bescherming meer.

Om huisvesting op bedrijventerreinen het Planetenveld mogelijk te maken moet niet alleen de bestemming worden aangepast  maar ook de parkeernorm.

Met behulp van het zgn. Paraplubestemming Parkeren 2020 moet dat stilletjes geregeld worden. De gemeenteraad weet van niets.

Immers, meer bewoners betekend meer verkeer  en meer auto.s. Al of niet van een uitzendbureau. En dus meer hinder, afgezien van toekomstige klachten van “nieuwe”bewoners over lawaai , geurhinder enz.

De smoes van B&W dat de arbeidsmigranten moeten integreren in het dorp gaat niet op. Het aantal bedden aan de Bosruiterweg wordt er namelijk niet minder door.

De slagkracht van de gevestigde ondernemers echter wel, daar hoef je geen volkshuisvesting voor gestudeerd te hebben.

Maar terug naar de feiten.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is de door het college de aangewezen man om het varkentje te wassen.

Menigeen kent hem van zijn betrokkenheid bij de komst van de Polenhotels aan de Bosruiterweg.
Vos paste er de regels voor aan en met collega van ‘t Wout dumpte hij die regels vervolgens omwille van € 1,2 miljoen en 800-1000 illegaal gevestigde arbeidsmigranten.

Handhaven daar ? – Niet relevant en niet te doen- schreef Vos. Opnieuw bestuurlijke en ambtelijke willekeur.

Maar op het Planetenveld is meer stront aan de knikker.

Tijdens een raadsinformatie avond op 28 januari j.l.(de gemeenteraad wist nog van niets) bekende Vos dat er de afgelopen jaren , ook na tientallen klachten van omwonenden en bedrijven over o.a illegale bewoning er niet is gehandhaafd. Dat had geen prioriteit volgens Vos.( lees Gorter)
Vos intimideerde vervolgens de afgelopen weken diverse  bezwaarmakers door o.a. zijn standpunt dat zij geen belanghebbende zouden zijn .

Vos vergat daarbij niet alleen de democratische wet-en regelgeving maar ook het verplichte draagvlakonderzoek in het plangebied te houden Voordat de vergunningen worden verleend !

Vos en collega St.Maartensdijk verklaarden dat met de bouw van de studio’s en appartementen toch vast kan worden begonnen omdat er kans is op legalisering van de situatie!

Burgemeester Gorter ( als handhaver )en wethouder W van der Es (VVD)hadden zich toen allang in de coulissen verstopt ….

Het plan (van 2013-2017) is niet relevant  en volledig in strijd met de Structuurvisie Zeewolde 2022. De Bedrijfskring Zeewolde adviseerde negatief over de plannen . Van een vitaal bedrijventerrein zal geen sprake meer zijn .

Op bedrijventerrein Trekkersveld 1 en2 is de verpaupering door de verdwijning van ca 16 MKB bedrijven al volop zichtbaar.

Er kwamen alleen massa’s witte plastic zakken voor terug ….

Een vitaal Planetenveld door de gemeente in diezelfde richting dwingen kan daarom rekenen op massaal verzet van de echte ondernemers daar.

De eerste vergunning is door de gemeente Zeewolde inmiddels verleend (Marsweg 26/28 ) . De huisnummers voor deze “ studio’s en appartementen” waren zelfs al uitgegeven voordat de aanvraag werd ingediend.

En de eerste arbeidsmigranten hebben er hun intrek genomen, ook zonder dat de verbouwing is begonnen.

Bedrijven en bewoners (met een belang)kunnen t/m 10 maart hun bezwaren indienen tegen de nieuwe parkeernormen en tegen de verschillende bouwplannen.

De slag om het Planetenveld en het voortbestaan van het MKB bedrijf is begonnen.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *