Gemeente Zeewolde wil meer “Polenhotels” in het dorp, maar de buurt niet

Ondernemers op  bedrijventerreinen  Krachtenveld,  Planetenveld  en het Gildenveld komen in opstand tegen de plannen van de Gemeente Zeewolde om vergunningen af te geven voor de ombouw van bedrijfshallen naar kleinschalige Polenhotels .

Er is al veel langer kritiek van bewoners en ondernemers tegen overlast door illegale bewoning maar de gemeente weigerde om te controleren en te handhaven.

Die prioriteiten lagen bij het handhaven op het Recreatiepark Horsterwold.

Waar gaat het nu feitelijk om?

Op de kleinschalige bedrijventerreinen zijn tot nu toe 18 aanvragen ingediend om de bedrijfsbestemming te veranderen om de ombouw naar studio’s , appartementen en kamerverhuur met een permanente woonbestemming mogelijk te maken . Het zou gaan  om 75-150 bedden , maar er zijn ook geruchten over projecten van 100 bedden ineens (zie de rapportage in de Stentor).

De Gemeente Zeewolde staat “niet onwelwillend” tegen een aanpassing van de bestemming en verwijst daarbij  naar het inmiddels stokoude rapport Woonvisie kleinschalige bedrijfsterreinen uit 2016-2017.

“Om de leegstand van bedrijfspanden op kleinschalige bedrijventerreinen tegen te gaan”

Maar we leven in 2020 en de leegstand van toen is door de tijd achterhaald of wordt bewust in stand gehouden in de hoop op nieuwe spelregels en een betere verkoopprijs.

Bedrijfsterreinen zijn niet ingericht voor een uitgebreide woonbestemming . Het botst niet alleen wat functies en milieu- eisen betreft . Voor werken geldt hier milieuklasse 2/3 en wonen is milieuklasse 1.  Bewoners en bedrijven op hetzelfde terrein geeft altijd gezeur. Herrie , stank, gebrek aan parkeerplaatsen en verkeershinder is daar een onderdeel van .

Sterker nog , de gemeente Zeewolde is pertinent tegen wonen op bedrijventerreinen zoals het Horsterpark en het Trekkersveld.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet de de aanvrager/plannenmaker  zijn plannen vooraf kenbaar maken en een verplicht draagvlak-onderzoek in de buurt uitvoeren.

Strategisch ambtenaar Kees Vos gaf 14 januari tijdens een Raadsinformatie- avond tekst en uitleg over de visie en de plannen. De ambtenaar legde daarbij een aantal bekentenissen af die de raadsleden en de toehoorders deden stuiteren.

Meer hierover op website van de gemeente; Raadsinformatie- avond 14 januari (klik op de onderstaande afbeelding om naar de opname van deze avond in het Gemeentehuis te gaan):

De huidige situatie zorgt voor overlast en is al jarenlang illegaal, op klachten is niet gereageerd en de parkeeroverlast wordt niet aangepakt.

Verantwoordelijk VVD wethouder van der Es zweeg tijdens de bijeenkomst in alle talen.

En wat blijkt er na onderzoek nog meer? Zonder dat er een vergunning is verleend zijn de huisnummers  al verstrekt. Volgens Meerinzicht om de toeslagen en uitkeringen te kunnen regelen.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is mede verantwoordelijk voor de  omgevingsvergunningen voor o.a. de Polenhotels aan de Bosruiterweg.

Het College van B&W weigerde er vervolgens te handhaven en zorgde daarmee voor een huisvestingsprobleem dat zich nu over de hele gemeente Zeewolde uitstrekt.

De betrokken ondernemers op de bedrijventerreinen weten dus wat hun te wachten staat, wanneer zij zich niet verweren.

Het rapport  Uitwerking Visie kleinschalige bedrijventerreinen kan sowieso rechtstreeks de prullenbak in en getuigd van korte termijn politiek.

Deze kleinschalige terreinen zijn ontworpen om er werken en wonen op dezelfde kavel mogelijk te maken. Voor toen , voor nu en voor de toekomst. Doorstarters genoeg.

De ondernemer/starter bespaart op woon/werkverkeer ( CO2) bouwkosten en heeft een gemeenschappelijk belang: Ondernemen.

Het huidige aanbod van terreinen met een woon/werkfunctie  is toch al uitermate klein.

Zeewolde kent in de tijd honderden starters en doorstarters die zich daar best zouden willen vestigen. Maar dan moeten ze wel op de huidige regelgeving kunnen vertrouwen.

En dat kunnen ze nu, net als de ondernemers die zich wel aan de wet houden, blijkbaar niet.

Dat er nu panden niet verkocht worden, heeft meer te maken met een verkeerde vraagprijs (lees- te hoge vraagprijs), dan met gebrek aan belangstelling.

En het heeft zeer zeker ook te maken met een reeds zichtbare verloedering als gevolg van illegale bewoning, speculatie, (parkeer)overlast enz.

De argumentatie dat het aanpassen van de bestemming zou bijdragen aan meer woonruimte voor lokale starters en 1 persoons-huishoudens enz. is een drogredenering.

De aanvragen hebben betrekking op projectontwikkeling  in de vrije marktsector tegen de hoogste huurprijs.

De uitwerking  van de Woonvisie is feitelijk bedoeld om illegale woonsituaties te legaliseren.

Vanuit verschillende bronnen is ons gebleken dat de illegale woonsituaties(o.a arbeidsmigranten) al jaren duren en er ondanks tientallen klachten van bedrijven en bewoners  er door de Gemeente Zeewolde niet word gehandhaafd.

Het hele verhaal rondom die illegaliteit, het bedrog en de fraude eromheen neemt steeds grotere vormen aan.

Wij komen snel bij u terug over dit onderwerp!

Redaktie Ons Zeewolde.

Bijlage: Lees hier ook het ingezonden stuk van Dhr. E. de Voogd, om een inzicht te krijgen van de beleving rond dit onderwerp door een kritische Zeewoldenaar.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *