Herrie aan de Lepelaarweg

Gekapte bomen langs het Lelaarpad.

 

Een aantal wegen in het buitengebied worden opgeknapt. Die wegen bleven feitelijk 10-20 jaar verstoken van enig onderhoud. Dat was hard nodig , de weg was een kaki-walk en de verkeersveiligheid ernstig in het geding.

Het gaat om de Lepelaarweg , het Lepelaarpad , de Sterappellaan en de Appelvinkweg.

Lengte scheuren met kaki-walk effect

De  bomen zijn nu gekapt en de wegen worden verbreed , voorzien van een nieuwe puinfundering en nieuw asfalt.

Bij de aanliggende  bedrijven aan die wegen wordt hier en daar nogal gegromd. De werkzaamheden aan de wegen lopen namelijk flink uit in tijd. 4 weken worden 12 weken en meer.

Borden geven wel aan , dat de Lepelaarweg 8 mei gereed is, maar er wordt nog volop aan gewerkt.

Er schijnt voorafgaand aan de werkzaamheden veel onderzoek naar de fundering van die wegen te zijn gedaan . Ze zijn lek geboord zo men zegt .

Maar toch zijn er nu problemen ontstaan, afwijkingen .

De aanwezige vervuilde puinfundering wordt afgevoerd vanwege een te hoog PAK gehalte. Die “vervuiling ” bestaat uit teer , wat destijds bij de aanleg in 1977 werd voorgeschreven door de Dienst der Zuiderzeewerken.

Dat teergehalte is ca .6-8 kg/m2 . Om tijdens de reconstructie in 1997 aan de milieu-eisen te kunnen voldoen , is het aanwezige  puinpakket  ca 30 cm gestabiliseerd met cement. De teer werd daarmee “ingepakt .”

Volgens de huidige eisen en aanpak is nu een pakket van 600- 700 kg/m2 vervuild en moet het worden afgevoerd als afvalstof tegen hoge kosten.

De werkzaamheden liepen o.a vertraging op vanwege tekortkomingen in de nieuwe puinfundering .

Nadat de eerste asfaltlagen er al op waren aangebracht , bleek die nieuwe puinfundering niet aan de besteks-eisen te voldoen en werd het afgekeurd.

Met als gevolg , dat zowel de nieuwe asfaltlagen en de nieuwe funderingen opnieuw moesten worden afgevoerd . En weer opnieuw worden aangebracht.  Dubbel werk dus.

Daar zal de aannemer niet blij mee zijn geweest. De bewoners trouwens ook niet.

Het leverde niet alleen meer vertraging en extra hinder voor de bedrijven op , maar blijkbaar kwamen er nog meer onvoorziene omstandigheden tevoorschijn , die voor hogere aanlegkosten zorgen. Het werk lag ook enige tijd stil.

Die hoge aanlegkosten , ca € 300.000,- per km  weg , worden overigens veroorzaakt door de aanwezige bomen langs die wegen.

Even terug in de tijd , de gemeente Zeewolde vraagt in 1997 een kapvergunning aan voor  ca 3960 bomen.

Er komen bezwaren en onder aanvoering van Cees Meijer namens StEM verdwijnt met de aanvraag  het probleem in de prullenbak.

Als aannemer was ik betrokken bij de reconstructie van o.a. de Sterappellaan en de Appelvinkweg in 1997.

In een commissievergadering in 1997 heb ik de gemeente erop gewezen dat wanneer het probleem  met de aanwezige bomen niet werd aangepakt , het geld wat ik voor het werk had gekregen net zo goed in de sloot kon worden gegooid.

Ik waarschuwde destijds voor een tegenvaller van € 10 miljoen. En we zijn hard op weg naar dat bedrag.

In 2007 werd de Appelvinkweg opnieuw strak gemaakt en van een  asfaltwapening en nieuw asfalt voorzien. Ook weggegooid geld.

De bomen hadden al gewonnen ………..

 

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *