Voorlopig geen technisch crematorium .

Dinsdag 5 juni diende tijdens een zitting van de Raad van State het hoger beroep van bewoners en bedrijven van het Trekkersveld tegen de komst van een technisch crematorium.

Zij waren in een eerdere procedure bij de rechtbank Midden Nederland niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar vanwege een vormfout.

Hun bezwaar is tijdig aangeleverd( na verleend uitstel)  met alle namen van bewoners en bedrijven , uittreksels KvK’s , machtigingen , eerdere bezwaren enz. van dat Trekkersveld 3.

Maar de rechtbank Midden Nederland viel over de aanhef van dat bezwaar. Die luidde : namens bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 enz.

Daarna volgde het overzicht met de namen.

De rechtbank achtte het daarmee niet duidelijk namens wie er nu eigenlijk bezwaar werd aangetekend en achtte de bezwaarmakers niet ontvankelijk en wees hun bezwaren daarmee af.

Diezelfde rechtbank achtte de bezwaren tegen een volledig crematorium namens diezelfde bewoners en bedrijven wel ontvankelijk en voegde destijds beide zaken bovendien samen.

De Raad van State buigt zich nu over de klacht dat zij als rechtsorgaan zelf in gebreke is gebleken, nu de ondernemers niet na wettelijke 7 dagen , maar pas na 20 dagen zijn ingelicht.

Bovendien is er wel uitstel verleend , maar dit zou niet beteken, dat de bezwaren ook later ingeleverd mochten worden. Onduidelijk  ? Voor ons inmiddels wel.

De komst van een technisch crematorium is  allerminst zeker. De Raad van State doet eerst oktober uitspraak  in deze zaak.

Maar 4 juli moet de Raad van State zich ook buigen over de bezwaren in het kader vaan de Wet op de Lijkbezorging.

Daarna volgt op 27 juli nog het hoger beroep tegen de komt van een breed crematorium met uitvaartcentrum.

Tegen deze komst zijn zowel de Gemeente Zeewolde en bewoners en bedrijven van het Trekkersveld 3 .

Al met al zijn we nu bijna 4 jaar met deze zaak bezig , ooit begonnen en uitgelekt in december 2014.

Zowel de gemeenteraad als het  demissionaire college  zijn 100% tegen de komst , maar “vooraf” waren er wel al toezeggingen gedaan.

Opvallend is dat de ondernemers in deze laatste procedure bij de Raad van State niet op de steun van de Gemeente Zeewolde konden rekenen . Die had geen bezwaar .

Sipke Veenstra.

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

1 reactie op “Voorlopig geen technisch crematorium .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *